Persian

آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

۲۵ فوریۀ ۲۰۱۵
نیک بیمز

مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا، که به تازگی در روزنامۀ گاردین منتشر شده است، ضمن آن که تقابل او را با مارکس آشکار می کند، پرده از خصلت طبقاتی سیریزا و گرایش های شِبه چپی که نمایندگی می کند، برمی دارد.

وادادگی «سیریزا» و درس هایی برای طبقۀ کارگر

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم
۲۳ فوریۀ ۲۰۱۵

«جان جهادی»، امپریالیسم و داعش

28 فوریه 2015

اهمیت انتخاب سیریزا در یونان

27 ژانویه 2015
کریس ماردسن

نتایج و چشم اندازها: 2015- 2014

5 ژانویه 2015
دیوید نورث و جوزف کیشور

"آزادی بیان" ریاکارانه در پی حمله به شارلی ابدو

دیوید نورث
9 ژانویه 2015

تبرئه حسنی مبارک

الکس لانتیر
1 دسامبر 2014

آشتی ایالات متحده و کوبا: درس هایی از تاریخ

بیل ون اوکن و دیوید نورث
19 دسامبر 2014

مذاکرات هسته ای ایران تمدید شد

کیث جونز
25 نوامبر 2014

بیست و پنج سال پس از فروریختن دیوار برلین

11نوامبر 2014

حده طرحی برای جنگ جهانی سوم

بیل فان اکن و دیوید نورث
14 اکتبر 2014

اقرار بایدن به تسلیح داعش

پاتریک مارتین
6 اکتبر 2014

اپیدمی ابولا: فاجعه ای اجتماعی در غرب آفریقا

نیلز ویلیامسون
9 اکتبر 2014

تغییرات آب و هوا و نظام سرمایه داری

پاتریک مارتین
20 سپتامبر 2014

شش سال پس از سقوط وال استریت

نیک بیمز
15 سپتامبر 2014

جنگ تغییر رژیم در سوریه

بری گری
13 سپتامبر 2014

امپریالیسم آمریکا و گسترش بنیادگرایی اسلامی در سوریه و عراق

نیلز ویلیامسون

سوسیالیسم و نبرد با جنگ امپریالیستی

بیانیه کمیته بین المللی انترناسیونال چهارم
3 جولای 2014

قساوت های داعش و امپریالیسم امریکا

پاتریک مارتین
4 سپتامبر 2014

جنایات جنگی در غزه و ورشکستگی ناسیونالیسم

تحریریه ی بین الملی تارنمای جهانی سوسیالیست
25 جولای 2014

صد سال پس از سارایوو

دیوید نورث
28 جوئن 2014

نه به جنگ امپریالیستی ! احیاء سنت انقلابی اول ماه می!

۱۲ اوریل ۲۰۱۴

نه به جنگ علیه سوریه !

چرا ایالات متحده در حال به راه انداختن جنگ علیه سوریه است

دوید نورث و الکس لانتیر ۲۸ آگوست ۲۰۱۳

اعتصاب عمومی و خیزش توده ای، رژیم اسلامی مورد حمایت آمریکا در تونس را به لرزه در آورد

بری گری  ۹ فوریه ۲۰۱۳

خاور میانه در سال ۲۰۱۳

۱۲ ژانویه ۲۰۱۳ کریس مارسدن

اروپا در سال ۲۰۱۳

۲۰۱۳ پیتر شوارتز

تناع عمومي، اخوان المسلمين مدعي پيروزي در رفراندوم شد

24 دسامبر 2012 يوهانس اشترن

مشخصات رفراندوم قانون اساسي در مصر: ميزان مشاركت پايين همراه با سوظن به تقلبات در رأيگيري

17 دسامبر 2012 يوهانس اشترن

اهميت تاريخي ركود اقتصاد جهاني

4 دسامبر 2012 نيك بيمز

يونان در چنگال اتحاديه اروپا

22 نوامبر 2012 كريستوف دراير

نقطه عطفي در اقتصاد جهاني

10 نوامبر 2012

آتش اعتراضات بر عليه ديكتاتوري اسلامي در سراسر مصر شعله ور شد

8 دسامبر 2012 يوهانس اشترن

راه حركت به جلو در مصر

26 نوامبر 2012 يوهانس اشترن

راه حركت به جلو در مصر

يوهانس اشترن 26 نوامبر 2012

رهبري جديد چين – رژيمي در بحران

۲۰۱۲ جان چن

بقاتی در رابطه با "صخرهی بودجه"

ن ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲

انقلاب مصر

دیوید نورت
‫اول فوریه ۲۰۱۱‫

امريكا براي درگيري نظامي با ايران ٓاماده ميشود

پيتر سيموندز
20 مارس 1) 2010 فروردين 1389(

اشفتگي و تزلزل در جنبش سبز ايران

20 فوريه ي 1) 2010 اسفند 1388(
كيت جونز

شورش زينجيانگ، نشان شكنندگي دولت چين

جان چان، 16 جوالي 2009

ايران، امپرياليسم و »چپ«

الكس النتير، ٨ ژوئيه ٢٠٠٩

کودتای هندوراس : هشداری به طبقه ی کارگر

بيل ون اوکن ١١ جولای ٢٠٠٩

از زمان کودتای ٢٨ ژوئن توسط دسته راستی ترين بخشهای نخبگان حاکم که با حمايت ارتش آموزش ديده توسط آمريکا انجام گرفت، طبقه ی کارگر در هندوراس سر به جدالی آرام ناشدنی عليه دولت نامشروع و سرکوبگر برداشته است.

برای قدرت گیری کارگران و ایرانی سوسیالیستی

پیتر سیموندز
۱۷ ژوئن ۲۰۰۹

بحران سیاسی در حال گسترش در ایران مسائل بنیادینی را برای طبقه ی کارگر مطرح می کند. نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری در جمعه ی هفته ی گذشته شکاف عمیقی را در رژیم مذهبی کشور میان هواداران محمود احمدی نژاد و هواداران رقیب اصلی او میرحسین موسوی بر ملا کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری ایران : بحث کاندیداها بر چرخش استراتژیک

سهند آودیس و الکس لانتیر
۴ ژوئن۲۰۰۹

استراتژی ملی وجه غالب ‫مبارزات ‫انتخاباتی ۱۲ ژوئن ریاست جمهوری ایران ، میان چهار کاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان می باشد . همزمان با بحران اقتصاد جهانی و انتظار تغییر سیاست خارجی ایالات متحده پس از انتخاب باراک اوباما، بخشهای قابل توجهی از بورژوازی ایران در تلاشند تا سیاستهای اجتماعی و دیپلماتیک رئیس جمهور کنونی، محمود احمدی نژاد را تغییر دهند.

سیاست های خط لوله نفتی آمریکا و درگیری های گرجستان

الکس لانتیر
۲۱ اگوست ۲۰۰۸