Tysk militær oppbygging følger det føderale valget

Etter det nylig avholdte føderale valget skrider oppgraderingen av Tysklands væpnede styrker raskt fram. På mandag bestilte Tyskland fem nye A330 MRTT transport- og tankfly fra Airbus, som skal finansieres sammen med Norge gjennom OCCAR Joint Cooperation Organization. Ordren er en del av en europeisk offensiv for å fornye de europeiske NATO-medlemmenes flystyrker.

Det nye flyet erstatter fire gamle A310 for Luftwaffe, Tysklands luftvåpen, og vil ha base på flybasen Köln-Wahn, der forsvarsdepartementets lufttransportavdeling er stasjonert. Den parlamentariske budsjettkomitéen hadde allerede frigort 1,4 milliarder euro for finansiering av anskaffelsen før den tar sommerpause.

Kort før valget hadde forsvarsdepartementet tilrettelagt for nok en milliardavtale. Fem «Braunschweig» K130-klasse korvetter skal anskaffes for anslagsvis 2 milliarder euro. Krigsskipene skal leveres innen 2025.

Skipene skal bestykkes med helautomatiske kanoner, to helautomatiske kaliber 27 mm tårnkanoner, og to rakettbatterier som luftforsvar. Videre er det utrustet med sjømålmissiler, utstyr for minelegging og teknologi for forstyrring av fiendens kommunikasjoner. Skipene kan også utrustes med «marine-droner» for rekognosering og overvåking.

Armin Schmidt-Franke, visepresident for Det føderale kontoret for Bundeswehrs utstyr og informasjonsteknologi, uttalte: «Vi bestykker den tyske flåten for å oppfylle dens økte forpliktelser i alliansen, med skip som har vist sin verdi i mange oppdrag."

Marinens offisielle nettside sier om korvett-anskaffelsen: "Denne typen fartøy muliggjør verdensomspennende anvendelse, og utfyller mulighetene til de eksisterende høyhastighets patruljebåtene og fregattene. Korvetter er optimale for maritime krigføringsoppgaver, spesielt ved tilgrensende hav og i kystfarvann."

De siste anskaffelsene er del av et omfattende våpenprogram for de kommende årene, med et omfang som minner om den massive opprustningen av Wehrmacht. Hitlers væpnede styrker, på 1930-tallet, og som skal forberede Tyskland for krig.

For tiden arbeider Forsvarsdepartementet med en oppgraderingsplan basert på de såkalte «foreløpige konseptuelle retningslinjene for Bundeswehrs fremtidige kapasitetsprofil», presentert av ansvarlig avdelingsleder i departementet, generalløytnant Erhard Bühler.

Tysklands militære skal følgelig «vokse sterkt i områdene hær, luftvåpen og marine ... for å kunne møte de nye kravene», som rapportert på nettsiden til Det tyske Bundeswehr-forbundet (DBwV). Dette handler om å sikre en «full forsvarskapasitet på land, vann, luft, rom og i cyberspace.»

Spesielt bør Luftwaffe «kunne lede en multinasjonal allianse», som kan utføre opp til 350 rekognosering og kampoppdrag hver dag. Luftstyrkene må kunne «opprettholde luftoverlegenhet over Tyskland, og sammen med sine allierte sikre overlegenhet over et operasjonsområde.»

Samtidig det nye tanking- og transportflyet vil Tornado-kampfly og CH-53 transporthelikoptre bli erstattet. I tillegg skal droner, C-130 Hercules transportfly og tungtransport-helikoptre anskaffes. Det oppgitte målet med tiltakene er at Luftwaffe «skal overta beskyttelse av landstyrker fra luften så tidlig som 2021.»

Tilsvarende vekst er planlagt for de andre våpengrenene. For marinen vil "minst 15 skip og båter være operasjonsklare til samme tid.» For å klare dette, vil seks forsyningsskip, fire fregatter og mine-forsvarsenheter måtte byttes i de kommende årene, og ytterligere krigsskip anskaffes. Marinen bør også «være i stand til å utføre sjøslag fra luften.»

Den største omstruktureringen er planlagt for hæren. «I fremtiden bør tre fullt utstyrte divisjoner med fra åtte til ti brigader være tilgjengelige, og fullt operative innen tre måneder,» skriver DBwV. Det nødvendige personalet - en divisjon består vanligvis av om lag 10,000 til 30,000 soldater - skal følge, med «økt involvering av reservister.»

DBwVs oppsummering av den planlagte opprustningen av panservåpenet høres ut som en forberedelse til en ny landkrig i Europa.

I sentrum for kravene om mer militær utrustning er den pansrede kampvognen Boxer. Hæren har allerede 200 enheter til rådighet, og et tillegg er 130 godkjent. «Men det er ikke på langt nær nok, og interne kalkyler viser at det trengs minst tre ganger så mange. En økning i antallet av den nye pansrede personelltransportvognen Puma, samt fransk-tysk samarbeid innen området artillerisystemer, diskuteres.»

Loading