Storbritannia legger planer til støtte for amerikansk militærangrep på Nord-Korea

Den britiske regjeringen er i diskusjoner med Trump-administrasjonen om sin rolle i en militærkonfrontasjon med Nord-Korea. På mandag publiserte Daily Mail en artikkel som inneholdt detaljert informasjon om det britiske militærets planer om å støtte det amerikanske militæret. Artikkelen siterte kilder fra marinen, regjeringsmyndighetene og byråkratiet.

Mail skriver at en krig mot Korea ville bety at Storbritannia ville sende en flåte til den koreanske halvøya, omtrent slik Storbritannia gjorde i sin krig mot Argentina i 1982. Mail skriver videre: «En mulighet innebærer å sende Storbritannias nye hangarskip - nå under utprøving for planlagt overlevering til marinen senere i år - til regionen, før innkjøringen er gjennomført.»

Under dette scenariet vil HMS Queen Elizabeth, som har kostet 3 milliarder pund, og som fører 12 F-35B jagerfly, bli del av USAs krigsflåte utenfor den koreanske halvøya. Hangarskipet Queen Elizabeth gjennomgår nå sjø-prøver rundt Portsmouthbasen og er planlagt for full tjeneste først i 2020. Men artikkelen bemerker at skipet «skal være leveringsklart for slutten av inneværende år.» Den fortsetter: «Marinekilder sier at skipet teknisk sett da kunne bli sendt i krig.»

Artikkelen sier videre: «I 1982 ble hangarskipet HMS Illustrious satt i forsert tjeneste for krigen mot Argentina.» Rapporten siterer en «kilde i marinen» som sier: «For Falklandsøyene måtte vi reagere på en akutt hendelse, og HMS Illustrious ble fremskyndet for å svare på den. Det var imidlertid en reaksjon for å beskytte britisk territorium. I dette tilfellet [Nord-Korea] ville Storbritannia være en del av en forent global koalisjon. Vi må se hvilken støtte vi kan gi.»

Avisen siterer også en «høtstående kilde i Whitehall [dvs. regjeringsapparatet], som sa: ‘Vi har nok skip å sende ... Type-45 destroyere, type-23 fregatter. Storbritannias nye hangarskip kunne fremskyndes for tidlig tjeneste hvis ting skulle gå ad undas.»

Informasjonen nevnt av Mail ble også rapportert i Telegraph, Daily Express, Sun og Metro.

Mail-artikkelen følger den krigerske talen Storbritannias forsvarsminister Sir Michael Fallon holdt på det konservative partiets årskonferanse forrige uke. En vesentlig del av talen handlet om nødvendigheten av å forberede seg på fremtidig væpnet konflikt.

Fallon advarte om en økt trussel fra «russisk aggresjon», og sa at Moskva var engasjert i «det høyeste nivået av ubåtaktivitet siden den kalde krigen», og med «tusenvis av tropper som trener ved NATOs grenser.» Han unnlot å nevne den nå permanente stasjoneringen av NATO-tropper på Russlands vestlige grense, med Storbritannia i en sentral rolle.

Han fortalte partikonferansen at Storbritannia allerede hadde tilstedeværelse av væpnede styrker i 25 land, men det var et umiddelbart behov for «å styrke vår respons».

«Nord-Korea, som sender ballistiske missiler over Japan» er en «trussel mot vår sikkerhet.» På dette grunnlaget sa han: «Fra Asia-Stillehavet, til Midtøsten, til Europa utdyper vi våre forsvarsbånd med allierte og partnere. Og vi har ingen større alliert, ‘ærede Konferanse’, enn USA.»

Han la til: «I USAs forsvarsminister Jim Mattis har vår nasjon en ekte venn, som jeg jobber tett med om Russland, om Nord-Korea, og i kampanjen mot Daesh [Islamsk Stat].»

Fallon erklærte at hans regjering «oppgraderer vår atomavskrekking, bl.a. ved å bygge fire Dreadnought-klasse ubåter.» «Storbritannia oppfyller allerede NATO-målet – så som USA insisterer – at medlemslandene bruker 2 prosent av BNP på forsvar», sa han, og la til at Storbritannia har det femte største forsvarsbudsjettet i verden. Men, «vi bør sikte på å bli enda bedre.»

I en poengtert referanse til Nord-Korea, sa Fallon at Storbritannia ville sette inn «våre skip, våre fly, og ja, våre tropper på bakken, der vi og våre allierte blir bedt om å hjelpe.»

Forsvarsminister i den forrige David Cameron-regjeringen, Sir Gerald Howarth, gjorde også krav om ekstra milliarder for militæret. På et gruppemøte om forsvarspolitikk som han ledet, sa han: «Jeg er sammen med de som har forlatt forsvaret, som hevder at budsjettet er utilstrekkelig ... Vi trenger flere skip, flere menn og vi trenger en tilstrekkelig forsyning. Jeg mener budsjettet må økes.»

Fallon fortalte det samme gruppemøtet at etter de katastrofale militære operasjonene i Afghanistan og Irak «så følger det ikke av det at vi skal si til oss selv: vi skal aldri sende ut kamptropper igjen. Det mener jeg er altfor enkelt, og det tror jeg vi må være klare for å forberede vår befolkning på.»

Han fortsatte: «Hvis du har mulighetene, og du blir bedt om å hjelpe i en bestemt situasjon der det ikke er lokale styrker, da kan det være omstendigheter der vi må være klare til å gjøre det igjen. Jeg tror ikke at vi skal nøle med det.»

Theresa May sa da hun overtok som statsminister etter Camerons avgang etter fjorårets Brexit-avstemning, at hun var «beredt til å trykke på knappen» for et atomangrep som kunne drepe 100.000 menn, kvinner og barn. Fallon gjentok trusselen om at hans regjering var beredt til å bruke atomvåpen mot Nord-Korea eller en annen motstander.

Med angrep på Labour-lederen Jeremy Corbyn, som ikke ville lansere et «første-slag-angrep» med atomvåpen, sa Fallon til bifall: «Det er vel og bra at Jeremy Corbyn sier at han aldri ville bruke atomvåpen, men Manchester og London er nærmere Pyongyang enn Los Angeles. Å være beredt - under de mest ekstreme betingelser til også å bruke atomvåpen – det er det som skiller en statsminister fra en pasifist.»

I forrige måned publiserte ‘Royal United Services Institute for Defence and Security Studies’ dokumentet «Forberedelse for krig i Korea.» Forfattet av Malcolm Chalmers, står det apokalyptisk: «I løpet av denne første fasen av krigen vil store dødsfall - både militære og sivile - kunne forventes på begge sider. Ti- og kanskje hundretusentalls ville bli drept innen en uke er omme, og mange flere bli såret og traumatisert. Store deler av både Nord- og Sør-Korea ville bli åsted for blodbad, med millioner av flyktninger som søker ly på områder spart fra den første ødeleggelsen, og mange av disse vil forsøke å flykte til nabolandene.

Studien advarer: «Hvis atomvåpen skulle bli brukt, vil skaden bli mye større. Et enkelt atomvåpen anvendt på Seoul, vil føre til hundretusenvis av flere dødsfall innen en uke, og mange flere skadde og syke.»

Loading