NATO styrker sine forberedelser for krig med Russland

Mot bakteppet av amerikansk aggresjon mot Nord-Korea intensiverer NATO sine forberedelser for krig med Russland, verdens nest største atommakt. En rapport i det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel (Utgave 43/2017) basert på et hemmelig NATO-dokument, viser hvor langt planene for krig er framskredne. Nyhetsmagasinet konkluderer: «På vanlig språk: NATO forbereder seg på en eventuell krig med Russland.»

I dokumentet med tittelen «Framdriftsrapport om Alliansens Forbedrede Avskrekking og Forsvarsdisposisjoner» oppfordrer ledende militærtalsmenn til et sterkt løft i militære evner til å utføre en såkalt »Stor Felles Operasjon Pluss». Den tåkete terminologien står faktisk for en krig som involverer de viktigste militære organisasjonene i alle NATO-land, det vil si hundretusener av soldater. Der Spiegel bemerker: «Fredsdividendens tid er forbi, kommandostrukturene i den kalde krigen vender tilbake.»

Den hemmelige rapporten sier at NATO må kunne «raskt styrke en eller flere truede allierte, underbygge fred og avskrekking i krig, og støtte allierte i tilfelle et angrep». Mobiliseringen av de nødvendige troppene krever «robust militær logistikk og evner». Kommunikasjonslinjene vil måtte strekke seg fra Nord-Amerika til de østlige og sørlige grensene til NATO-alliansen.

Rapporten bemerker spesielt at NATO ikke er tilstrekkelig forberedt når det gjelder flytting av store militære enheter til Øst-Europa, på grunn av redusering og økte krav til de væpnede styrkenes fleksibilitet for utenlandske oppdrag. På logistikkområdet er «risikoene ved rask forsterkning betydelig». Alliansen mangler brønnhengere for tanks og jernbanevogner for å flytte tungt utstyr til fronten. Infrastrukturen er ikke designet for den tyske hærens tunge Leopard 2 tanks.

Kjernen i NATO-dokumentet er kravet om to nye kampgrupper bestående av tilsammen 2.000 soldater.

Den første av disse enhetene er basert på eksemplet fra den kalde krigens øverste allierte kommando, som skulle sikre overføringen av tropper og forsyninger over Atlanterhavet for krig i Europa. Ifølge høytstående NATO- offiserer kan sjøveien vise seg å være en akilleshæl for nye forsyninger i nødstilfeller», lar Spiegel sine lesere vite. «I de hemmelige møtene om kommandoreformen advarte analytikere at Russland er i stand til å manøvrere sine ubåter i Atlanterhavet i stor grad ubemerket.» Basert på den nåværende kommandostrukturen er NATO-konvoier over Atlanterhavet forsvarsløse.

Etableringen av en slik kommandoenhet innebærer en massiv militarisering av Nord-Atlanteren. Dette illustreres ved et tilbakeblikk på historiske forløp.

Opptil oppløsningen i 2003 utgjorde «Striking Fleet Atlantic» kjernen til Den øverste allierte kommandoen for Atlanterhavet. Denne inkluderte opptil fire hangarskip-kampgrupper, to antiubåt kommandoer, en amfibieenhet for landingsoperasjoner og 22.000 marinegaster. Formålet med denne store føderasjonen var å opprettholde overlegenhet i sjøområdene mellom Nord-Amerika og Europa.

En annen kommandoenhet kalt «Operasjonsstyring for bakre område» er planlagt å organisere distribusjonen av krigsmateriell over hele Europa. Hovedoppgaven vil ifølge Der Spiegel være å «planlegge og sikre logistikk mellom Sentral-Europa og de østlige medlemslandene». Bak dette skjuler det seg «faktisk en renessanse for mobiliseringskonseptet fra den kalde krigen».

I klartekst: Oppgaven til den nye kampgruppen er å organisere utplasseringen av store troppekontingenter ved den russiske grensen og forberede et angrep på Russland. Forberedelsene er allerede i full gang, og Berlin spiller en nøkkelrolle – med plasseringen av kommandoen i Tyskland. Ifølge Der Spiegel var det samtaler mellom høytstående amerikanske og tyske militæroffiserer allerede i begynnelsen av oktober, kort etter det føderale valget i Tyskland.

Etableringen av den nye kommandoenheten var tema i den første telefonsamtalen mellom den nåværende tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen (CDU) og hennes amerikanske motpart James «Mad Dog» Mattis. Dette betyr at Tyskland, som har vært engasjert i en massiv militæropprusting de siste tre årene og som søker å øke sin militære tyngde innen NATO, vil bli enda mer sentralt involvert i NATOs forberedelser til krig med Russland.

«Innenrikspolitisk vil prosjektet trolig være uproblematisk, selv med en mulig ‘Jamaica-koalisjon’ med De grønne, fordi Tyskland ikke ville stille kamptropper og bare stabssoldater», kommenterer Der Spiegel. Dette bekreftes av den aggressive retorikken som De grønne anvender mot Russland og forløpet i sonderingsforhandlingene om en ‘Jamaica-koalisjon’, som har gjort det klart at det bare er taktiske forskjeller mellom de ulike partiene.

Det forventes en beslutning om etableringen av de nye kommandostrukturene på NATOs forsvarsministermøte i Brüssel den 8. og 9. november – til tross for økende spenninger innen NATO-alliansen.

Den hemmelige NATO-rapporten og Der Spiegels beretning om den berettiger begge forberedelsene til krig – og dermed trusselen mot millioner av menneskers liv – som svar på den russiske anneksjonen av Krim-halvøya. Dette snur virkeligheten på hodet. Det er ingenting progressivt ved Putins regime, og hans egen militæropprustning øker faren for krig. Men i Øst-Europa er ikke Moskva aggressoren, men derimot Vestmaktene. Siden Sovjetunionens oppløsning for 25 år siden har USA systematisk omringet og forsøkt å undergrave Russland, og i februar 2014 støttet både Washington og den tyske regjeringen et høyre-kupp mot den pro-russiske Janukovitsj-regjeringen i Ukraina.

Beskrivelsen av Russland som en aggressiv supermakt som bare venter på muligheten til å overta hele Øst-Europa har blitt brukt av imperialist-maktene for å rettferdiggjøre oppmarsjeringen av NATO-tropper ved Russlands grenser. I 2014 - 15 økte NATO sin Hurtige reaksjonsstyrke til 40.000 soldater. Denne innsatsstyrkens såkalte «spydspiss» består av fire «multinasjonale kampgrupper» med 1.000 soldater utplassert i hver av de tre baltiske statene og Polen, ledet av Storbritannia, Canada, Tyskland og USA.

Den hemmelige rapporten krever nå en ytterligere økning i størrelsen på disse kampgruppene. Det er «utilstrekkelig sikkerhet for at NATOs innsatsstyrke vil kunne reagere raskt og – om nødvendig – bærekraftig». Der Spiegel gjør det klart at det som vurderes ikke bare er en reaksjon på russisk aggresjon, men heller aktive forberedelser for krig med Moskva. Nyhetsmagasinet konkluderer med at «knapt noen forventer at Russland faktisk skulle angripe et NATO-land».

Loading