FCC-plan om å fjerne «nettnøytralitet» gir telekommunikasjons-gigantene kontroll med offentlig tilgang til innhold på internett

Ajit Pai, mannen Donald Trump utnevnte til styreformann for Federal Communications Commission (FCC), publiserte på onsdag et endelig utkast av en ordre som vil gjøre det mulig for privateide amerikanske internett-leverandører å kontrollere offentlig tilgang til nettinnhold.

Den 14 desember skal de 5 kommisjonærene i FCC ha en åpen avstemning om denne meget åpenbart antidemokratiske planen om å deregulere den amerikanske internett-infrastrukturen. Den forventes vedtatt av en majoritet 3 mot 2.

Etter at Pai ble ansatt i januar, har omveltingen av Obama-æraens regler for nettnøytralitet vært en topprioritet for Det hvite hus og Det republikanske partiet, i samarbeid med de gigantiske telekommunikasjons-monopolene som AT&T, Verizon, TimeWarner og Comcast.

Ideen med nettnøytralitet betyr at alt innhold på Internett behandles likt, at internett-leverandørene ikke kan justere eller prioritere typen data eller innholdet på nettsteder som enkeltpersoner eller organisasjoner har tilgang til på nettet, basert på forretningsmessige hensyn.

Nettnøytralitetens «Open Internet Rules» som ble satt ut i livet 15. juni 2015, forbød høyhastighets-leverandører å stoppe eller bremse leveringen av innhold (tilgang til nettsteder) til kunder, eller krav om ulike priser for kvaliteten på store volum data, som for eksempel streaming av video over internett til boliger og bedrifter.

Selv om det blir benektet av representanter for bredbåndforetakene, gjør betingelsene i FCC-planen det mulig å blokkere helt eller delvis ved å pålegge tilleggs- eller serviceavgifter for tilgang til bestemt informasjon eller data, avhengig av hva som er profittinteressene til ISPen som anvendes.

Med karakteristisk hykleri publiserte Pai det endelige utkastet av sin plan, «Restoring Internet Freedom», som har vært under bearbeiding siden april, med erklæringen: «Under mitt forslag vil den føderale regjeringen slutte med detaljstyring av internett.» Som det er allment anerkjent av eksperter i teknologisektoren og forkjempere for åpen tilgang har FCC-forslaget overhodet ikke noe å gjøre med frihet, men handler derimot om kontroll av innhold og struping av bredbåndet basert på det servicenivå kunden betaler for.

Et primært falskt premiss for opphevelsen av reglene om nettnøytralitet er at regjeringens regulering av de store internett-leverandørene er «tungt og unødvendig» og kveler investeringer og innovasjon i internett-infrastrukturen. Virkeligheten er imidlertid den at telefon- og kabelforetakene utnytter sin innflytelse i Washington for å gjenopprette en interesse på Wall Street for deres gamle infrastruktur. I forhold til investeringene i innhold fra giganter som Google, Amazon, Netflix og Facebook, har bredbåndbransjen stagnert og blitt redusert i verdi på Wall Street.

Et av målene for ISP-monopolene er å tre inn i innholdsvirksomheten selv, enten ved å utvikle sin egen programvirksomhet eller gjennom kjøp av TV-nettverk eller andre medieorganisasjoner. Ved å fjerne reglene for nettnøytralitet kan ISPene forbedre tilgangen til sitt «eget» innhold og strupe, dvs. begrense, ytelsen eller blokkere innholdet til sine konkurrenter.

Under Obama ble foretak som driver med internett-infrastruktur regulert som leverandører av grunnleggende infrastruktur, på linje med vann, avløp, strøm, basert på paragraf II i Loven om televirksomhet, som ble signert som lov av Franklin D, og dermed tvunget til nettnøytralitet. Roosevelt den 19. juni 1934. Siden valget av Donald Trump har en republikansk-ledet offensiv forsøkt å utnytte begrensningene i det gamle rammeverket fra fastnettelefon-æraen for fullstendig å avskaffe all offentlig regulering av privateide aspekter av den amerikanske internett-infrastrukturen.

Pai kommer med kunngjøringen om at han aggressivt forsøker å gjennomføre den nye planen på et vesentlig tidspunkt. Til tross for en massiv offentlig motstand mot opphevelsen av nettnøytraliteten – det var et overveldende flertall mot opphevelsen blant de 22 millioner svarene på FCCs nettsted – så går FCC nå frem av åpenbart politiske grunner.

At ISPene nå blir gitt mulighet til å kontrollere strømmen av innhold til brukerne, blir gjennomført som en del av den utvidende statlige kampanjen – i fullt og helt samarbeid med de store foretakene i sektorene telekommunikasjon, internett og sosiale medier – for å sensurere tilgangen til sosialistisk politisk opposisjon i USA. Å gi ISPene frie hender med kontroll over innholdstrømmen skaper denne sensuren på det mest grunnleggende nivået av internett-teknologi.

Disse samme ISPene – spesielt AT&T og Verizon – har en lang historie av samarbeid med militær-etterretnings-etablissementet for å spionering på befolkningen og samle inn data om den globale aktiviteten på internett.

Ingen bør tro på den nominelle motstanden fra Google, Amazon og Facebook på dette angrepet på nettnøytraliteten fra Trump-administrasjonen og deres konkurrenter. Nettopp disse foretakene har arbeidet meget tett med staten i løpet av det siste året for å blokkere og sensurere befolkningens tilgang til sosialistisk og venstreorientert innhold på internett, under dekke av kampen mot «falske nyheter» og ubegrunnede påstander om russisk innblanding i det amerikanske 2016-valget. Det demokratiske partiet har vært spydspiss for denne kampanjen.

Venstre-orienterte nettsider, og World Socialist Web Site spesielt, har vært de primære målene for denne sensurkampanjen. De siste endringene i FCCs reguleringspolitikk er foretatt for å intensivere denne sensuren og forberede ytterligere angrep på de demokratiske rettighetene til hele arbeiderklassen.

Loading