Mobiliser hele arbeiderklassen bak Vest-Virginia lærerne! Etabler grunnplankomitéer for å utvide kampen!

Øynene til arbeidere over hele USA er på Vest-Virginia, der 30.000 lærere og skoleansatte tar streiken over i sin andre uke. Til tross for guvernørens hule løfter, delstatsadvokatens trusler om fengsling, delstatslovgivernes tomme geberder og fagforeningsledelsens mobbende beordringer, sender de streikende en melding som blir godt mottatt på arbeidsplasser, skoler og fabrikker over hele landet: tiden er moden for at arbeiderklassen kjemper imot.

Lærere og skoleansatte har vist initiativ for å sikre at deres kamp ikke blir slått ned. De har organisert seg for å forhindre at deres fiender smisker, truer, splitter eller bedrar dem tilbake til jobb uten at deres krav blir oppfylt.

Deres handlinger har fremprovosert nervøse artikler i alle nyhetspublikasjonene til foretakseliten som håper at guvernør Justice, Det demokratiske og Det republikanske lederskapet i delstatens lovgivende forsamling, og fagforeningene kan pakke sammen streiken med løfter om å gi «mer detaljer» fra PEIA-kommisjonen og tarvelige lønnspåslag. (o.anm.: PEIA – Forsikringsbyret for lærere og offentlig ansatte, som administrerer helseforsikringer og tilgangen til helsetjenester).

Bak lukkede dører forbereder foretakene og de to partiene som styrer delstatsregjeringen strammere tiltak, sannsynligvis ved å utprøve makten bak et juridisk påbud, enten mot alle lærerne eller mot de mest militante lærerne fra gruvedriftområdene, i et splitt-og-hersk-forsøk. Fagforeningsbyråkratiet satser på slike trusler for å fremtvinge en slutt på streiken.

Lærere i Mingo, Boone, Marshall, Logan og andre gruvebyer er spesielt oppmerksomme på tradisjonene fra kullgruvearbeidernes klassekamp, der de kjempet mot politiet, domstolene, streikebrytere, Baldwin-Felts-bøller og det amerikanske militæret.

Men denne kampen er politisk, og de streikende må vite hvem deres venner og deres fiender er. Demokratene poserer, som alltid, som lærernes støttespillere. Demokratene har imidlertid styrt Vest-Virginia de fleste av de siste hundre årene, og fortsatt er delstaten blant de fattigste og mest utnyttede i landet.

I nyere historie har demokratene kontrollert den lovgivende forsamlingen og stilt guvernøren i årevis og ikke gjorde noenting for å finansiere PEIA. Demokratene hadde massevis av anledning til å beskatte foretakene, men det avsto de fra fordi også de er i lomma til kull-bosser, gass-tsarer og Wall Street-lorder. Guvernøren Jim Justice, med det feiltilpassede navnet, var tross alt en demokrat frem til i fjor.

Justice, delstatens rikeste mann, er god for 1,8 milliarder dollar. Bare med hans formue alene kunne lærerne finansiere PEIA i 36 år uten å øke forsikringspremiene. Både Vest-Virginias Utdanningsforbund (WVEA) og Den amerikanske lærerføderasjonen i Vest-Virginia (AFT-WV) godkjente guvernøren, som også UMWA (United Mine Workers Association) gjorde, der presidenten Cecil Roberts kalte Justice «en av de gode kulloperatørene».

Fagforeningene nasjonalt forsøker å strupe den militante kampstemningen som bygger seg opp over hele landet, særlig blant lærerne. I Oklahoma har 8.000 lærere undertegnet en underskriftskampanje for å kalle ut alle 41.000 lærere i streik, med krav om et umiddelbart lønnstillegg på $ 10.000. I Arizona vurderer 49.000 lærere – på 50. plass i lønnsnivå i landet – også å gå ut i streik.

Lærerforbundet i Pittsburgh inngikk en hemmelig avtale med skolestyret om å sette på vent en streik som var planlagt for denne uken til minst midten av mars, til tross for 25.000 læreres beredskap til arbeidsnedleggelse. I Dallas skjøv Alliance/AFT-foreningen et streikevarsel planlagt for mandag ut til 13. april, uten å fortelle 10.000 lærere hvorfor. I Minneapolis samlet hundrevis av byens total 3.500 lærere seg til demonstrasjon i februar mens kontraktsforhandlinger fortsatte. Bussjåfører i Valadosta i Georgia, forbereder seg også for snart å streike.

WSWS sitt Teacher Newsletter (Lærer-nyhetsbrev) meldte en advarsel til de streikende: Hvis lærerne lar fagforeningene og delstatsregjeringen ta kontroll over streiken og rette arbeidernes rettferdige harme mot press på de to partiene, vil de bli isolert og beseiret.

Alternativet er å appellere til massen av arbeidere som støtter kampen deres fordi de sakene dere kjemper for, er de samme sakene som konfronterer dem. En bred mønstring vil skape en bølge av sosial opposisjon som foretakene, regjeringen og fagforeningene ikke vil kunne kontrollere, ikke bare i USA, men internasjonalt.

WSWS oppfordrer de streikende lærerne og de skoleansatte til å treffe følgende tiltak:

• Formaliser deres improviserte møter og samlinger ved å velge grunnplan-streikekomitéer som ikke består av fagforeningsbyråkratene, men av de mest militante arbeiderne fra alle områdene.

• Forplikt dere til ikke å gå tilbake til arbeidet uten full avstemming fra hele medlemsmassen etter at en fullstendig, linje-for-linje-detaljering av enhver avtale er gjennomgått.

• Last delegasjoner av streikende i skolebusser og send dem ut til de store arbeidsplassene – kullgruvene, fabrikkene, varehusene, naturgassfeltene, de kjemiske anleggene, til helsepersonell- og telekommunikasjonssentrene, der hundrevis av Frontier-arbeidere planlegger å streike på lørdag – for å oppfordre arbeidere til å ta del i kampen deres.

• Utvid kravene deres for å appellere til større deler av arbeiderklassen. Lærerne kjemper ikke bare for lønninger og kontraktsrettigheter (helseforsikring, m.m.), men mot sosial ulikhet og fattigdom. Energiforetakenes besittelser burde eksproprieres og fondene burde brukes for å bøte på den sosiale krisen, blant annet med relevante behandlingstilbud for opiod-epidemien, finansiering av klinikker for at gruvearbeidere får gratis behandling for svartlunge, og for å igangsette et stort offentlig arbeidsprogram for å utbedre delstatens infrastruktur.

• Appeller til lærere og arbeidere rundt om i landet og rundt om i verden om å ta del i kampen for å forsvare retten til offentlig utdanning og alle arbeiderklassens rettigheter.

Grunnleggende sett handler denne streiken om hvem som skal kontrollere samfunnets rikdom og ressurser: styringseliten eller arbeiderklassen? For å sikre sine krav og rettighetene til alle arbeidere kan lærerne ikke la sin kamp bli underordnet de kapitalistiske politikerne og profittsystemet.

WSWS Teacher Newsletter (Lærer-nyhetsbrevet) vil gjøre alt for å hjelpe til med dannelsen av grunnplanskomitéer, etablere kommunikasjonslinjer for å forene lærere og offentlige arbeidere med sine brødre og søstre i USA og internasjonalt, og for å føre denne kampen frem. Vi oppfordrer lærerne til å kontakte oss og ta opp denne kampen.

Loading