Australske konsulære representanter besøker Julian Assange mens kampanjen for hans frihet vokser

Av James Cogan
9 June 2018

På torsdag møtte to australske konsulære tjenestemenn WikiLeaks-redaktøren og den australske statsborgeren Julian Assange i den ekvadorianske ambassaden i London, der han søkte politisk asyl den 19. juni 2012. Tjenestemennene ble ledsaget av Assanges advokat Jennifer Robinson.

Besøket er det første av australske regjeringsrepresentanter til den modige journalisten i de seks årene siden han ble effektivt sperret inne i ambassaden, utsatt for trusselen om utlevering til USA for å konfrontere enrettssakom spionasje og andre anklager.

Assanges helse har blitt alvorlig forverret de siste seks årene. Gjennom hele denne tiden har han levd under forhold som en FN-arbeidsgruppe i desember 2015 fordømte som «vilkårlig innesperring», «frihetsberøvelse» og et brudd på hans menneskerettigheter.

Siden den 28. mars 2018 har Assange blitt utsatt for ytterligere mishandling. Under press fra Washington har den ekvadorianske regjeringen fratatt ham enhver form for kommunikasjon med omverdenen, inkludert besøkende. Den har dessuten utstedt sine egne trusler om å trekke Assanges asyl i ambassaden, for å overtale ham til det ventendebritiske politiet.

Ingen detaljer om diskusjonene mellom de australske tjenestemennene og Assange og hans juridiske team har blitt offentliggjort. Advokat Jennifer Robinson uttalte bare at:«Julian Assange er i en svært alvorlig situasjon, innesperret uten anklage i syv og et halvt år. Han forblir i ambassaden på grunn av risikoen for utlevering til USA. Denne risikoen er ubestridelig etter tallrike uttalelser fra Trump-administrasjonens tjenestemenn, inkludert CIA-direktøren og den amerikanske justisministeren.»

«Gitt den vanskelige diplomatiske situasjonen, kan vi ikke kommentere nærmere på nåværende tidspunkt.»

I november 2010 kom Assange under et voldsomt angrep fra den amerikanske regjeringen etter at WikiLeaks publiserte informasjon som avslørte amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan og landets antidemokratiske diplomatiske intriger rundt om i verden. Det ble kunngjort åpne dødstrusler mot ham, og en hemmelig storjury ble nedsatt av Obama-administrasjonen for å anklage ham for spionasje – en anklage som kan innebære dødsstraff.

Den australske Labor-regjeringen til statsminister Julia Gillard reagerte på USAs trusler ved å kaste sin egen statsborger til ulvene. Gillard nektet å forsvare Assange eller til og med fordømme den amerikanske regjeringen for dens handlinger. I stedet gikk hun sammen med Obama i å fordømme WikiLeaks for deres«ulovlige» handlinger, mens hennes statsadvokat erklærte at Australia ville bistå USA med å straffeforfølge ham.

Hver påfølgende australske regjering, inkludert den nåværende liberal-nasjonalekoalisjonen under ledelse av statsminister Malcolm Turnbull, har nektet å etterkomme sine forpliktelser til å forsvare Assange. Alle har betraktet militæralliansen USA-Australia som viktigere for det australske etablissementet enn de demokratiske rettighetene til en av landetsstatsborgere.

Beslutningen fra Turnbull-regjeringen om å sende tjenestemenn på besøk til Assange ble gjort i kontekst av en voksende internasjonal kampanje som krever at WikiLeaks-redaktøren får sin umiddelbare og ubetingede frihet.

Den 28. mai oppfordretDen internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale og World Socialist Web Site til internasjonal handling til forsvar for Assange og erklærte sin uforbeholdnestøtte til våken som forberedes av WikiLeaks’støttespillere utenfor den ekvadorianske ambassaden i London den 19. juni, og til enhver annen våke som blir organisert.

I samme erklæring annonserte Det sosialistiske likestillingspartiet (SEP Australia), med støtte fra journalisten, filmskaperen og WikiLeaks-forsvareren John Pilger, en demonstrasjon som skal holdes på Sydney Town Hall Square søndag den 17. juni. Demonstrasjonen vil kreve av Turnbull-regjeringen at den respekterer sitt ansvar for Julian Assange og handler umiddelbart for å sikre hans frihet og hans rett til å returnere til Australia, med garantert beskyttelse mot enhver amerikansk anmodning om utlevering.

I løpet av de 12 dagene siden har WikiLeaks og andre organisasjoner promotert demonstrasjonen den 17. juni og våkene den 19. juni, sammen med andre prinsipielle forsvarere av demokratiske rettigheter og ytringsfrihet. Disse inkluderer: borgerrettighetsadvokaten Julian Burnside; musikeren Roger Waters; Terry Hicks; The Courage Foundation; den amerikanske aktivisten Kevin Zeese; journalisten og filmskaperen Antony Loewenstein; de fremtredende srilankiske filmskapere og forfattere Prasanna Vithanage og Aruna Premarathne; journalisten Chris Hedges; og den fremtredende pensjonerte australske akademikeren professor Stuart Rees.

Banner over scenen på en Roger Waters konsert i Tyskland denne måneden

Til tross for en så godt som fullstendig sensur fra verdens medier om Det sosialistiske likestillingspartiets demonstrasjon, om våkene og andre aktiviteter til Assanges forsvar, byggesdet momentbak den fornyede kampanjen for å vinne hans frihet. Det er kalt for ytterligere demonstrasjoner og våker i Sri Lanka, India, Washington DC og andre amerikanske byer. En liste over arrangementer internasjonalt kan ses her.

Julian Assange har ikke begått noen forbrytelse. Han er en journalist som har gitt et enormt bidrag til eksponeringen av stormaktskriminalitet og maktmisbruk. Den amerikanske staten og dens allierte forsøker å ødelegge WikiLeaks og Assange som en del av en bredere agenda for å sensurere, kneble og skremme alle kritiske og uavhengige medieorganisasjoner.

Alt må gjøres for å mobilisere arbeiderklassens styrke til å kreve hans umiddelbare og ubetingede rett til å forlate den ekvadorianske ambassaden, med garantert beskyttelse mot utlevering.

Som World Socialist Web Site kommenterte den 6. juni: «Over hele verden går millioner av mennesker fra arbeiderklassen inn i enorme kamper for sin sosiale rett til en anstendig levestandard, tilgang til utdanning og helsevesen og mot forfølgelse av flyktninger og innvandrere, mot politistatspolitikk og trusselen om krig. Disse kampene er uadskillelige fra kampen for demokratiske rettigheter, inkludert en slutt på internettsensur og for forsvaret av frie, kritiske og uavhengige medier, som WikiLeaks.»

Det er maktpåliggende at det utøves maksimalttrykk, i Storbritannia, Australia, USA og internasjonalt, for å kreve en slutt på forfølgelsen av Julian Assange og WikiLeaks.