Amerikanske protester krever løslatelse av Julian Assange

Av våre reportere
20 June 2018

Det ble holdt protester i en rekke byer over hele USA den 19. juni som en del av de internasjonale demonstrasjonene som krevde løslatelse av WikiLeaks-journalisten Julian Assange. Den 19. juni markerte at det er seks år siden Assange ble tvunget til å søke tilflukt i den ekvadorianske ambassaden i London, der han har vært fengslet for å unngå pågripelse og utlevering til USA.

Protester og våker for Assange fant sted i Melbourne i Australia, i London i Storbritannia og på Sri Lanka og i India. Protestene i USA var i stor grad organisert av små lokale grupper og enkeltpersoner. De fikk ikke dekning i mediene og ble boikottet av hele det politiske etablissementet, inkludert pseudo-venstre-organisasjoner som Den internasjonale sosialistiske organisasjonen (ISO), Jacobin-magasinet, De demokratiske sosialister i Amerika og Sosialistisk alternativ, som har opprettholdt en taus medansvarlighet konfrontertmed den eskalerende kampanjen mot Assange.

Protester ble holdt i New York, Los Angeles, San Diego, Washington D.C. og andre steder. I New York ble en liten demonstrasjon sammenkalt foran det britiske konsulatet i sentrum av Manhattan. Demonstrasjonen, som ble sammenkalt av en utilknyttet aktivist, trakk en mengde på omtrent 30 demonstranter, der mange hadde hjemmelagde skilt. Delot konsulatet høre fra seg med talekoret«Free Assange!»

Christian

Christian, som er skuespiller og manusforfatter, sa: «Julian Assange har ofret så mye for oss atjeg føler det minste vi kan gjøre er å samles her og øke bevisstheten om hans alvorlige omstendigheter og om de alvorlige forholdene for ytringsfriheten og pressefriheten. Hvis disse frihetene ikke gjelder for noen enkelt av oss, da gjelder de ikke for noen av oss.»

«Jeg skulle ønske flere mennesker fra kunstverden ville snakke ut for ham,» la han til. «Hvis vi tillater hans lidelser og at hans grunnleggende menneskerettigheter blir krenket, vil det bare eskalere derfra. Dette er totalitarisme. Systemet som helhet må endres.»

Anthony

Anthony, assistent på encommunity college, forklarte at han kom til protestene fordi: «Jeg føler at Julian Assange er den eneste forbindelsen mellom publikum og fakta, uten bakenfor-anliggender. Dette er hva våre eliter prøver å skjule – at de bryter lover og ikke arbeider for allmennhetens interesser. Uten offentlighetens mulighet til å overvåke vår regjering er det ikke noe håp om demokrati. Enhver som er i opposisjon mot WikiLeaks eller Assange er uvitende, eller medvirkertil undertrykking av sannheten.»

Anthony bemerket at «liberale demokrater i dette landet ble så sjokkert da Hillary Clinton tapte for Trump at mange av dem angrep Assange. De ønsker ikke å adressereDet demokratiske partiets virkelighet og korrupsjonen som finnes der.»

Adam

Adam Ozcelik, en student ved LaGuardia Community College som kom forbi protesten, sa at han hadde donert til Assange med BitCoin og notert seg at Visa og Paypal hadde blokkert betaling til WikiLeaks. «Jeg respekterer det han gjør,» sa han.

Med henvisning til de svenske myndighetenesoppblåstepåstander om seksuelle misgjerninger, mot Assange, sa Adam: «Jeg tror ikke på anklagene mot ham. Han har varsleten hel del og det har gjort ham til et mål.»

«Journalistikken har gått ned avløpsrøret,» fortsatte han. «Assange har blitt ei hodepine for mange mennesker, og det er dét vi trenger. Jeg vet ikke hva som blir overvåket. Jeg vet ikke hva som er ekte eller hva som blir sensurert på Google eller Facebook. Derfor ønsker jeg å få mine nyheter fra WikiLeaks.»

Noen av demonstrantene i Los Angeles

Mange demonstranter kom til SEP-bordet(Det sosialistisk likestillingspartiet – Socialist Equality Party USA) og uttrykte sin takknemlighet for kampanjen World Socialist Web Site fører til Assanges forsvar, og tok med seg WSWS-artikler for distribusjon til forbipasserende.

Eve

På våken i San Diego i California fortalte Eve Lee, en restaurantarbeider, til WSWS-reporterne: «I 2012 hadde jeg hørt etablissementsargumenteneom at han truet den nasjonal sikkerheten da han egentligeksponerte korrupsjon. Først da han ble fengslet i [den ekvadorianske] ambassaden innså jeg hans betydning. Han er en leder for forsvaret avytringsfrihet og menneskerettigheter. Vi holdes i mørket. Hvis du ikke kjenner til uavhengige nyhetskilder gjentar du de vanlige lydsnuttene som holder oss delt og uvitende.»

I Washington, D.C. holdt rundt 20 personer en protest utenfor Det hvite hus. Ross fortalte World Socialist Web Site: «Jeg støtter Assange fullt og helt og mener vi trenger flere sånne mennesker over hele verden, som eksponerer sannheten og bringer den informasjonen til folket. Jo bedre tilgang til informasjon vi har desto bedre er vi stilt. Forfølgelse avvarslere vil ikke styrke demokratiet eller forbedre våre verdier.»

Manish sa at han kom fordi «jeg ville bidra med litt støtte for Julian Assange og for WikiLeaks. Jeg mener han har blitt urettferdig fengslet ved falske påstander. Mannen er en helt.»

Protesten ble adressert av Alex Gonzalez, som er medlem av Det sosialistiske likestillingspartiet (SEP). I sintale erklærte Gonzales: «For arbeiderklassen er en fri og åpen tilgang til Internett et liv-og-død-spørsmål. Forsvaret av Julian Assange er forsvaret av alle de demokratiske rettighetene, som styringsklassen vil angripe, sensurere og demontere.»

Cynthia, en eiendomsinvestor, organiserte LA-samlingene foran Storbritannias og Australias konsulater. Hun fortalte til WSWS: «Jeg hørte først om nettstedet dere på Twitter på grunn av deresdemonstrasjoner i Sydney og Melbourne.»

«Jeg bare hater det som skjer i mitt hjemland. Og jeg skulle ønske at Australia ville stå opp motUSA og Storbritannia og bringe Julian hjem.»

«FN har uttalt at Assange blir ulovlig internert av Storbritannia og USA. Vår regjering følger ikke folkeretten. Det bare ignorerer FN.»

Currie

Currie, en limousinsjåfør, har lest WSWS i mange år. Han sa:

«Mediene anvender alt under solafor å sverte Assange fordi han hadde mot til å fortelle sannheten om regjeringenes forbrytelser. Når varslere som Chelsea Manning og Snowden kom ut med sin informasjon visste de at hvis de sendte den til WikiLeaks da ville den bli publisert.»

«Alle såkalte venstrefolka‘freaker ut’ og vil ikke støtte ham. Jeg mener at dette skiller virkelig det virkelige venstre fra det falske venstre.»