Mer enn 1.000 Ryanair-piloter og kabinpersonale i streik i Tyskland

Av Av våre reportere
13 September 2018

Mer enn 1.000 Ryanair-piloter og kabinpersonal i Tyskland streiket i går med krav om bedre lønns- og arbeidsforhold. Streiken følger tilsvarende arbeidsnedleggelser ved Ryanair over hele Europa, som en del av et globalt oppsving av klassekampen.

Streikene tvang Europas største flyselskap Ryanair til å kansellere halvparten av de planlagte flyvningene inn og ut av Tyskland. De hardest rammede flyplassene var Berlin Schönefeld, Frankfurt, Hahn og Düsseldorf. Mer enn 50 prosent av flyvningene bare ved Schönefeld ble kansellert. Flyselskapet opererer ut fra 19 flyplasser i Tyskland.

Fire Ryanair-fly parkert på flyplassen Berlin Schönefeld pga. streiken

Streiken begynte klokka 03:00 og varte i 24 timer. Det var den første kabinpersonalstreiken ved flyselskapet i Tyskland. Til tross for truslene om gjengjeldelser fra selskapsledelsen var stemningen blant de streikende militant.

Ifølge fagforeningen Verdi varierer lønna for kabinpersonalet i Tyskland mellom € 800 og € 1.200 per måned før skatt. Når kompensasjon for flytid og andre ytelser er inkludert, øker den totale lønnskompensasjonen til € 1.800. Siden selskapet opererer under irsk arbeidslov får arbeiderne ingen sykepenger og mangler andre grunnleggende jobb-beskyttelser.

På Frankfurt-flyplass demonstrerte rundt 70 av det streikende kabinpersonalet for disse kravene. For å unngå repressalier fra Ryanair bar alle de streikende masker av ansiktet til Ryanair-eieren Michael O'Leary. Plakatene deres hadde påskriften: «Ryanair - slutt å klemme safta ut flypersonalet deres.» De streikende delte ut sitroner for å understreke poenget.

Banner hengt opp ved Schönefeld flyplass: «Ingen rettigheter - ingen avganger»

Reportere fra World Socialist Web Site snakket med ei gruppe streikende ved Berlin Schönefeld, som hadde hvemstavn i Spania, Italia, Portugal, Bulgaria, Hellas, Slovakia, Kroatia og Nederland. Arbeiderne sa at det de kalte utålelige arbeidsforhold tvang dem til å streike.

«Vi jobber på to skift, tidlig og sent skift. Det tidlige skiftet begynner klokken 05:20. Senskiftet begynner klokka 11:00 og kan vare til midnatt,» forklarte de. Arbeiderne sa imidlertid at de bare blir betalt for en del av denne 12-timers perioden, dvs. for flytiden. «Flytid begynner når flyet forlater gate-en. Det betyr at alt av forberedelsene for flyavgangen og all ryddingen etterpå er ubetalt.» De forklarte at med dette scenariet var det kun fra seks til åtte av de 12 timene som er kompensert.

De fleste av dem er ansatt via Ryanairs arbeidskontraktører Crewlink og Workforce, som forvalter ansettelsene for de fleste av de 1.000 Ryanair-kabinpersonalet i Tyskland.

Spurt om hvilke endringer de forlangte i arbeidsbetingelsene foruten lønn, svarte arbeiderne spontant: «Ryanair forstår ikke sykepenger. Hvis vi er syke får vi ingen lønn. Antallet årlige betalte feriedager er også svært lavt, fra 15 til 20 dager, og én av disse kan trekkes tilbake ved juletiden.»

De streikende sa Ryanair setter dem under enormt press. Hvis det finner sted ytterligere streiker har selskapet sagt at alle deres tyske ankomst/avgangplasser kunne nedlegges. Vinteren kunne bringe «kutt i flyvninger og jobber i det tyske markedet,» erklærte selskapet på tirsdag. O'Leary understreket at det ikke var noen sjanse for innrømmelser på lønn.

Arbeiderne står imidlertid ikke bare overfor en kamp mot selskapet for sine krav, men også mot fagforeningene. Disse organisasjonene representerer ikke arbeidernes interesser, men prøver alle å inngå avtaler med Ryanair på nasjonalt grunnlag, der de er anerkjent som forhandlingspartnere. De har ikke noe ønske om å eliminere det de kaller forferdelige arbeidsforhold, men vil ha betingelsene satt i stein under en kontrakt forhandlet gjennom kollektive forhandlinger.

Fagforeningen Cockpit, som kalte for streiken på onsdag sammen med Verdi, gjorde dette klart ved å tilby å gå inn i voldgiftsforhandlinger med Ryanair, som avviste forslaget. Som potensiell voldgiftsdommer foreslo fagforeningen den tidligere tyske kansleren Gerhard Schröder, som i rollen som opphavsmann for Agenda-2010-innstrammingstiltakene bærer hovedansvaret for de forødende nedskjæringene i sosialbudsjettene og den eksploderende lavlønnsektoren.

I Italia inngikk Anpac-fagforeningen den 28. august en kontrakt med Ryanair som dekker 300 piloter foreningen representerer. Mer enn 500 piloter er ansatt av Ryanair i Italia. Denne avtalen, som ifølge Anpac er «den første kollektivoverenskomsten i Europa signert av Ryanair-flyselskapsarbeidere», gjelder tilsynelatende også for kabinpersonalet.

Kontrakten korresponderer på ingen måte til kravene og behovene til flyselskapets arbeidere. På mange måter er den verre enn status quo, siden den forbyr streiker og ikke tillater frie fagforeningsvalg. Partene forplikter seg til ikke å delta i noen jobbaksjoner.

Kontrakten inkluderer Ryanairs deltakelse i en helseforsikringsordning med sykepenger på € 76 per dag. Den tillater også fødselspermisjon på maksimum 10 måneder per par. Dette gjelder imidlertid kun for faste ansatte. Samtidig er det ingenting i kontrakten som forbyr ansettelser via entreprenører, som betyr at Ryanair kan unngå de økonomiske merkostnadene bare ved å ansette flere piloter og mer av passasjer-betjeningen via sine arbeidskontraktører.

I tillegg sier piloter og kabinpersonalet at de fortsatt må betale for sine egne uniformer og ikke får gratis mat og drikke om bord. De konkrete tallene med hensyn til Ryanairs innrømmelser på lønn og sosiale ytelser er ikke blitt offentliggjort, men mange arbeidere rapporterer at de vil være utilstrekkelige. To andre italienske fagforeninger (Filt Cgil og Uiltrasporti), som konkurrerer med hverandre, beskrev kontrakten som helt uakseptabel og planlegger å fortsette streikene.

Fagforeningene i Tyskland planlegger en liknende avtale på bekostning av arbeiderne. Derfor slår de hensynsløst ned på enhver som stiller spørsmål. Under den forrige streiken forhindret Cockpit WSWS-reportere fra å dele ut løpesedler til arbeidere og presset arbeiderne til ikke å gi intervjuer. På onsdag forsøkte Verdis sjefsforhandler Mira Neumaier å forhindre en WSWS-reporter fra å snakke med arbeiderne ved Schönefeld flyplass.

Fagforeningens handlinger bekrefter WSWS’ vurdering, som i august oppfordret Ryanair-ansatte til å organisere seg uavhengig av fagforeningene i grunnplan-komitéer over landegrensene. Vi skrev:

«Den eneste måten å bekjempe denne globale offensiven av arbeidsgiverne er gjennom en global motoffensiv av arbeidstakerne! Ryanair-piloter, kabinpersonell og bakkepersonell må frigjøre seg fra fagforeningenes grep og ta gjennomføringen av kampen i egne hender. De må organisere grunnplan-komitéer uavhengig av fagforeningene, for å forene alle Ryanair-arbeidernes kamp på tvers av de nasjonale grensene, og samtidig må de henvende seg for støtte fra luftfart-, transport- og distribusjonsarbeidere rundt hele verden.»