Flytransportarbeidere lanserer den største streiken i Ryanairs historie

Av Gustav Kemper
28 September 2018

Kabinpersonale ved Ryanair er i streik i dag i fem europeiske land. Arbeidsnedleggelsen begynte klokken 03:00 i Belgia, Nederland, Spania og Portugal. Etter at piloter i Belgia og Nederland forpliktet seg til å delta i streiken kunngjorde fagforeningen Cockpit på torsdag at fast ansatte piloter i Tyskland også ville delta. Det betyr at streiken vil være større enn noen tidligere arbeidsaksjoner ved flyselskapet.

Verdi og UFO, de tyske fagforeningene for kabinpersonalet, forsinket sine beslutninger så lenge som mulig før de bekreftet sin deltakelse i streiken. Begge fagforeningene førte uavhengige samtaler med Ryanair denne uka. Verdis sjefsforhandler Mira Neumaier uttalt nylig at fagforeningen ønsket å konsultere sine medlemmer om resultatet av tirsdagens samtaler før de kalte til streik. Under press fra arbeidsstyrken kalte imidlertid Verdi sine medlemmer sent på torsdag til å delta i streiken.

«Etter fire samtalerunder er det fortsatt ingen tilfredsstillende tilbud,» sto det i en pressemelding. Resultatet av samtalene ble oppsummert slik: «Ikke nok penger til arbeidstakere; en lang kontraktsperiode på fire år; ulik behandling av Ryanairs ansatte og midlertidige arbeidere; samt Ryanairs avvisning av arbeiderrepresentasjon.»

Ryanairs siste tilbud inneholdt bare tre lønnsøkninger, på mellom € 40 og € 60 over fire år, som knapt ville holde tritt med inflasjonen.

De «helt usikre arbeidsforholdene», inkludert midlertidig arbeid, prøveperioder, tidsbegrensede kontrakter og irsk arbeidsrett, var ikke lenger akseptable, sa fagforeningen.

UFO holdt sine egne samtaler med Ryanair torsdag ettermiddag og uttalte at bare etter at samtalene brøt sammen kunne de lovlig kalle en streik.

De uverdige arbeidsforholdene og de ekstreme utnyttelsesnivåene ved Ryanair, som bidro til at flyselskapet ble Europas største budsjettflyselskap, er beryktet. Flyselskapets forretningsmodell er basert på en dårlig betalt og høyt utnyttet arbeidsstyrke. Alle som er ansatt av Ryanair står overfor utsikter til kontraktsarbeid, de facto selvstendig næringsvirksomhet, og usikre arbeidsforhold.

Under den forrige streiken den 12. september fortalte en gruppe streikende arbeidere WSWS om deres forferdelige arbeidsforhold, som hadde drevet dem til å treffe beslutningen om streik: «Vi jobber i to skift, tidlig og sent. Det tidlige skiftet starter klokka 05:20. Det sene skiftet begynner klokken 11:00 og kan vare til midnatt,» forklarte de. Imidlertid blir de kun betalt for en del av denne 12-timers perioden, dvs. for flytiden. «Flytid begynner når flyet forlater gate-en. Det betyr at alle flyforberedelsene og all ryddingen er ubetalt.» Det betyr at av de 12 timene er kun seks eller åtte kompensert.

Månedlig bruttoinntekt for kabinpersonalet ved Ryanair er mellom € 800 og € 1.200, som er godt under betalingen ved andre lavprisflyselskap. Flertallet av kabinpersonalet er ansatt hos Ryanairs arbeidskontraktører Crewlink og Workforce, og har tidsbegrensede kontrakter. Disse arbeidskontraktørene har innskrevet et forbud i arbeidernes kontrakter mot at de gir presseintervjuer, for å forhindre at de forferdelige arbeidsforholdene blir offentlig kjent. Dette er også et design for å blokkere arbeidsstyrkens felles kamp mot selskapet. Arbeidsforholdene er imidlertid så dårlige at de streikende er mer enn villige til å berette om dem.

Spurt om hvilke endringer de vil se i arbeidsvilkårene bortsett fra lønningene, svarte gruppen av Ryanair-streikende spontant: «Sykelønn er ikke i Ryanairs ordforråd. Hvis vi er syke mottar vi ingen lønn. Antallet årlig betalte feriedager er også veldig lavt, mellom 15 og 20 dager, og én av disse kan trekkes tilbake ved julehøytiden.»

Arbeiderne har vært utsatt for massive trusler fra Ryanair. Selskapet har truet med å flytte streikende ansatte til andre europeiske land og legge ned alle de tyske basene. Ryanairs administrerende direktør Michael O'Leary erklærte at selskapet ikke ville komme med noen innrømmelser på lønn. På flyselskapets generalforsamling i forrige uke annonserte han at han er klar for å forlenge sin egen kontrakt, som løper ut høsten 2019.

Flyselskapet forsøker å holde arbeiderne splittet ved bare å forhandle med én fagforening om gangen. De europeiske fagforeningene har akseptert separate forhandlinger. Det ble avholdt et møte i Roma i begynnelsen av september, sa Neumaier til WSWS, men det er en annen tidsplan. Hun klarte ikke å forklare hva det betydde.

Arbeiderne kjemper ikke bare mot flyselskapet, men også mot fagforeningene. Disse organisasjonene representerer ikke de ansatte, men forsøker å forhandle med Ryanair på nasjonalt nivå, mens de konkurrerer med hverandre for størst innflytelse mot flyselskapet. I Italia inngikk fagforeningen Anpac en kontrakt med Ryanair den 28. august for de 300 pilotene den representerer. Mer enn 500 piloter er ansatt hos Ryanair i Italia. Ifølge Anpac gjelder denne første kollektivavtalen som ble signert av flyselskapsarbeidere ved Ryanair i Europa, også for kabinpersonalet. Kontrakten kommer ikke i nærheten av å håndtere kravene fra flyselskapets arbeidere. På mange måter er den verre enn status quo, siden den forbyr streik og ikke tillater et fritt valg av representanter til fagforeningen. Partene forpliktet seg til ikke å delta i streikeaksjoner. Piloter og kabinpersonale rapporterer også at de fortsatt må betale for sine egne uniformer og ikke lenger får gratis mat og drikke ombord.

Konkrete tall om Ryanairs innrømmelser på lønn og sosiale fordeler ble ikke oggentliggjort, men mange arbeidere har rapportert at de var utilstrekkelige. To andre italienske fagforeninger (Filt Cgil og Uiltrasporti) beskrev kontrakten som helt uakseptabel og planlegger å fortsette streiker.

Kontrakten krever at Ryanair skal delta i en sykeforsikringsordning og tilby sykepenger på € 76 per dag. Den tillater maksimalt 10 måneders foreldrepermisjon per par, men dette gjelder bare for fast ansatte arbeidere. Det er ingenting i kontrakten som forhindrer sysselsetting via Ryanairs kontraktørbyråer CrewLink og Workforce. Det betyr at Ryanair enkelt kan unngå tilleggskostnadene i kontrakten ved å ansette flere piloter og kabinpersonale via disse kontraktørfirmaene.

Streikene ved Ryanair har nå vart i flere måneder. Men disse én-dags-streikene har enda ikke brakt noe resultat og truer med å slite ned arbeidernes militans. Fagforeningenes taktikk bekrefter det WSWS skrev den 9. august: «Den eneste måten å bekjempe denne globale offensiven fra arbeidsgiverne er gjennom arbeidernes globale motoffensiv. Ryanairs piloter, kabinpersonale og bakkemannskap må frigjøre seg fra fagforeningenes grep og ta gjennomføringen av kampen i egne hender. De må organisere grunnplankomitéer uavhengig av fagforeningene, for å forene kampen for alle Ryanair-arbeidere på tvers av landegrensene og samtidig kalle for støtte fra flyselskap-, transport- og leveransearbeidere rundt om i verden.»