SEP-møte og livestream den 16. desember: Hva neste i kampen for å få Julian Assange løslatt?

Nå som dette året går mot slutten er WikiLeaks’ utgiver, den australske statsborgeren Julian Assange, fortsatt faktisk sett fengslet i den ekvadorianske ambassaden i London, der han er nektet sollys og medisinsk behandling og blokkert fra å kommunisere med omverden. Et rettsdokument som kom for dagen i november bekrefter at den amerikanske regjeringen har arkivert forseglede kriminalanklager mot Assange, på grunnlag av at hans medieorganisasjon WikiLeaks publiserte lekket informasjon som avslørte amerikanske krigsforbrytelser og antidemokratiske imperialistiske intriger.

Informasjonen bekrefter og berettiger den kampen Assange og hans forsvarere har ført mot en arrestordre utstedt på ham i 2010, som forpliktet ham til å svare på «spørsmål» om falske påstander om at han hadde begått seksualovergrep i Sverige. Påstandene var påhitt for å gi ammunisjon til forskjellige pro-USA-sjikt til å diskreditere Assange, og for å skape forutsetningene for at han skulle bli ført til et land som raskt kunne utlevere ham til USA. Den amerikanske styringseliten er fast bestemt på å statuere et eksempel med Assange, ved å stille ham for retten for «spionasje» eller «konspirasjon» for å skremme enhver journalist og varsler.

I mer enn åtte år har forfølgelsen av Julian Assange og WikiLeaks vært helt i sentrum for systematiske forsøk fra USA og allierte regjeringer for å sensurere eller bringe til taushet uavhengige og kritiske medier. Google og Facebook samarbeider åpent med denne agendaen, der de blokkerer tilgangen til alternative kilder til informasjon og analyse, på grunnlag av falske påstander om at de utgjør «falske nyheter».

Amerikanske, britiske og ekvadorianske myndigheter gjør alt de kan for å tvinge Assange ut av den ekvadorianske ambassaden. Skulle han forlate vil den britiske staten straks pågripe ham, og hans juridiske team vil bli tvunget til å slåss i britiske domstoler mot en ansøkning fra Trump-administrasjonen om å utlevere ham til USA.

Den australske liberal-nasjonale koalisjonsregjeringen, med full støtte fra Labor Party [Arbeiderpartiet], har nektet å gjøre noen tiltak for å forsvare Julian Assange, fordi det australske etablissementet, ikke mindre enn deres amerikanske allierte, har som mål å ødelegge WikiLeaks for den forbrytelsen å ha fortalt verden sannheten.

Hovedstrømsmediene, De grønne, fagforeningene og pseudo-venstre-organisasjonene har alle forlatt sitt tidligere forsvar av Assange, der de villig går inn på rekke med forberedelsene til USAs og Australias etablissement for en virkelig monstrøs forbrytelse: En militærkonfrontasjon og en potensiell atomkrig med Kina, for å beskytte sine strategiske interesser og foretaksprofitter.

Millioner av arbeidere og unge mennesker opprettholder sin støtte både for Assange og WikiLeaks. Til tross for innsatsen for å sverte hans navn er han fortsatt med rette betraktet som en heroisk figur for sin avvisning av de rådende makter, og for sin modige publisering av de fordømmende avsløringene av deres kriminalitet.

Det offentlige møtet og livestream-en, søndag den 16. desember, skal diskutere SEPs politiske perspektiv for å mobilisere og lede arbeidere og unge mennesker til forsvar for Julian Assange.

Den 17. juni i år organiserte SEP en demonstrasjon som ble adressert av journalisten John Pilger og ledende SEP-talere, der flere hundre deltok. I februar 2019 skal vi holde ytterligere demonstrasjoner, så vel som at vil vil organisere umiddelbare protestaksjoner dersom Assange skulle bli tvunget ut av ambassaden og tatt i britisk varetekt.

Demonstrasjonene vil kreve at den australske regjeringen utøver sine ubestridelige diplomatiske og juridiske rettigheter til å insistere på at den britiske regjeringen umiddelbart og betingelsesløst tillater Assange å forlate Storbritannia og returnere til Australia, hvis han så velger. Den modige journalisten må få en garanti, både av regjeringskoalisjonen og av Labor Party [Arbeiderpartiet], om at Canberra vil avvise kategorisk enhver amerikansk ansøkning om Assanges utlevering.

For det andre, SEP vil plassere i sentrum av sin kampanje for det kommende føderale australske valget kravet om den australske regjeringens intervensjon til forsvar for Julian Assange. Dette kravet vil utgjøre en del av det sosialistiske programmet som er nødvendig for å oppfylle arbeiderklassens sosiale og demokratiske rettigheter som helhet.

Arrangementet den 16. desember vil finne sted i kjølvannet av møtene i Sydney, Melbourne og Wellington i New Zealand for markeringen av 80-årsdagen for grunnleggingen av Den fjerde internasjonale.

Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) og dens publikasjon World Socialist Web Site, står i fronten for kampen for å forene og mobilisere den internasjonale arbeiderklassen mot forfølgelsen av Julian Assange, mot internettsensur og mot det bredere angrepet mot demokratiske rettigheter og pådrivet mot krig, i Australia og over hele verden.

Vi oppfordrer alle arbeidere, ungdom og alle fagfolk til å delta på Den fjerde internasjonales jubiléumsmøter (detaljer her) og til å delta på møtet den 16. desember, enten ved å delta på det offentlige møtet i Sydney eller følge det på Facebook Livestream. Online-deltakere vil kunne stille spørsmål eller kommentere via meldinger.

Møtedetaljer i Sydney:

Søndag, den 16. desember, 14:00
Bankstown Library, Lansdowne Møterom 1 & 2
80 Rickard Road, Bankstown
(hjørnet av Rickard og Chapel Roads)
Billetter: $ 7 / $ 5 bidrag

Facebook Livestream detaljer:

https://www.facebook.com/SocialistEqualityPartyAustralia/
Søndag, den 16. desember, 14:00, Sydney, australsk østlig dagtid
Velg her for tidssonekonvertering

Se:

The Turnbull government must act to repatriate Australian citizen Julian Assange to Australia

Tale av SEPs nasjonalsekretær James Cogan til samlingen ved Sydney Town Hall den 17. juni 2018

Bringing Julian Assange Home

Tale av John Pilger til samlingen ved Sydney Town Hall den 17. juni 2018

Litt forkortet norsk transkripsjon av John Pilgers appell (med lenke til video av talen)

Loading