Videregåendeelever demonstrerer i Paris mot den franske regjeringens utdanningsreformer

Samtidig som «gul vest»-protester mot sosial ulikhet og krav om president Emmanuel Macrons avgang fortsetter over hele Frankrike er fortsatt hundrevis av videregåendeskoler stengt av demonstrasjoner, med videregåendeelever som demonstrerte i sentrum av Paris på tirsdag. De fordømte regjeringens utdanningsreformer og Macrons gjeninnføring av obligatorisk militærtjeneste, og uttrykte sin solidaritet med «de gule vestene».

World Socialist Web Site intervjuet Gabriel Lacalmette, elev ved Olympe de Gouges Videregående. «Vi er elever i det 93. distriktet og fra arbeiderklassenområder,» sa han. «Vi kom for å protestere mot reformene for videregåendeskoler og opptak til universitetene og hevingen av studieavgiften, som øker ulikheten og diskrimineringen som allerede finner sted.»

Gabriel forklarte konsekvensen av regjeringens reformer ved å referere eksemplet med Macrons heving av studieavgiften for utenlandske studenter i Frankrike. «I dag er vi i det minste heldige som har et utdanningssystem for alle, og som er økonomisk tilgjengelig. Denne avgiftshevingen vil bety at bare de rike utenlandske studentene faktisk kan komme inn på universitetene. Men vi støtter utdanning for alle. Jo flere utdannede mennesker det er i landet, desto bedre.»

Han fremhevet også ulikheten som blir resultat av Macrons utdanningsreformer. «Med de nye opptakskravene, hvis vi søker på et universitet i Paris, har vi mindre sjanse for opptak enn Paris-beboere. Systemet med ventelister er i vår disfavør, sammenlignet med studenter som bor i Paris. Det var en babyboom i 2000, så det er nå flere som studerer på universitetet. Men i stedet for å skape flere studieplasser, gjør de strengere utvalg. De skaper prestisjetunge universiteter som Sorbonne, og ved siden av dét, søppelskoler for alle studenter fra forstedene.»

Gabriel uttrykte sin fiendtlighet mot gjeninnføringen av militærtjeneste: «Millioner [av euro] vil bli slukt opp av dette, men det vi faktisk trenger er å lage flere universitetsplasser og å ansette folk. På den ene siden kutter de 2.600 stillinger, og på den andre siden indoktrinerer de ungdommen og marsjerer dem avgårde til militærtjeneste.»

Han opponerte også mot ideen om at ungdom kunne bli sendt til en krig i Midtøsten. «Frankrike har på nytt en nykolonialistisk posisjon, og dét vil jeg ikke slåss for. Jeg er for alle folks suverenitet, og vil ikke ha noe å gjøre med dette bedraget.»

«Jeg støtter de gule vestene fordi det er en massebevegelse av arbeidere, som involverer folk som aldri var mobilisert før, som ikke var politiske. Dette er hvordan vi kan kjempe. Jeg ønsker en sammensmelting av bevegelsen til videregåendeelevene, jernbanearbeiderne, de gule vestene, hele verden, for å få en slutt på all av ulikheten og urettferdigheten i denne verden.»

WSWS møtte også to studenter fra Mexico på demonstrasjonen. De sa at «alle er imot hevingen av studieavgiftene for utenlandske studenter». De meldte at noen utenlandske studenter har blitt tvunget ut av Frankrike og nå studerer i Tyskland, for å unngå avgiftsøkningene. Nå, med de gule vestene, «er det på tide for en stor del av befolkningen å gå imot denne uholdbare ulikheten.»

De understreket at de sosiale rettighetene etablert i Frankrike, med praktisk talt gratis universiteter, «burde være tilgjengelige for alle» rundt om i verden.

WSWS snakket også med M. Blondel, en filosofilærer ved Guy Maupassant Videregående. Han sa: «Jeg kom for å støtte elevene mine. De har vært i kamp et helt semester og har blokkert skolene med alle midler, av personlig overbevisning.»

Han utfordret legitimiteten til Macrons reformer konfrontert med demonstrasjoner og studentblokader av universiteter. «Videregåendereformene er verdiløse og er ingen vei fremover. Deres formål er ikke berettiget. Vi har sett skaden endringene av opptakseksamen forårsaket i fjor. Vi er i de fattige forstedene. Videregåendeskolene tapte Prioritert-utdanningssone-status. Våre elever kommer ikke inn på Paris-universitetene. De er begrenset til Nanterre.»

Han la til at det var «noe fundamentalt til felles» mellom «de gule vestene» og hans elever fra videregående. «Ungdommen, som de voksne, vil bare leve anstendig,» sa han. «De kommer ikke med vanvittige krav. De vil ikke være av eliten, eller millionærer. De gule vestene vil bare kunne leve skikkelig av sitt eget arbeid. Våre elever vil ganske enkelt gjerne få studere, og finne seg en jobb som kan betale dem anstendig.»

Han understreket ungdommens opposisjon mot Macrons gjeninnføring av tvungen militærtjeneste. «Elevene er svært bekymret. De bryr seg om tiden det tar fra deres studier, og de finner det skandaløst at dette er det perspektivet regjeringen har skapt for dem.»

Spurt om faren for at ungdommen i fremtiden vil bli sendt for å slåss og dø i Syria eller Mali, svarte han: «Sende våre elever dit? Absolutt ikke. Vi har kommersielle og energiinteresser som skaper de misforholdene der vi intervenerer, og faktisk skaper det ikke mindre uorden her. Ingen tjener på det, bortsett for de multinasjonale aktørene som er involvert, men for folket: ingenting.»

Han understreket også betydningen av den voksende støtten for internasjonalisme i kjølvannet av «gul vest»-protestene. «Den internasjonale ideen vokser. Vi merker oss at det er så mange mennesker rundt om i verden som har samme interesser, og som begynner å bli klar over det. På det europeiske planet, man kunne forestille seg at kravet ikke bare ville være for presidentens avgang, men også for høyere styrende organer. Folks lidelser er de samme. Deres interesser er de samme også.»

Loading