Kinesiske myndigheter tvinger frem tilståelser fra studentaktivister

I løpet av den siste måneden har kinesiske myndigheter intensivert deres tilslag mot studenter og arbeideraktivister fra eliteuniversiteter, med ca. 50 som er arrestert. Mange er medlemmer av Jasic Arbeideres Solidaritetsgruppe, som i fjor støttet arbeidere som ville etablere en uavhengig fagforening ved fabrikken Jasic Technology i Shenzhen.

Financial Times rapporterte sent forrige måned at studenter hadde blitt vist videoklipp av anholdte studenter som angivelig innrømmet å ha forsøkt å «undergrave staten», eller hadde opprettholdt kontakt med utenlandske journalister. Alle utsagnene har karakter av tilståelser fremtvunget under psykologisk tvang og muligens fysisk tortur.

Studentene som vises i videoen, som allerede har vært i varetekt i et halvt år, inkluderer Yue Xin, Gu Jiayue, Zheng Yongming og Shen Mengyu. Alle har de en forhistorie med arbeideraktivisme. Gu og Zheng ble arrestert i november 2017 for å ha arrangert «maoistiske diskusjonsgrupper».

I videoen erklærte Gu at hun hadde blitt offer for «de radikale venstreorienterte teoriene» på grunn av hennes «mangel på kunnskap om det kinesiske samfunn». Hun erklærte videre at hun under «politiets opplæring» hadde vært i stand til å korrigere sine synspunkter.

Zheng bekjente å ha etablert et nettsted «for å spre og sensasjonalisere noen negative og følsomme begivenheter i samfunnet, for med dét å reise intens misnøye blant massene av forskjellige klasser mot samfunnet, mot regjeringen, for å fremme våre radikale venstreorienterte ideer og forstørre vår massebase for dem.»

I følge Financial Times sa venner av de anholdte at uttalelsene syntes å være fremtvunget, med én som kommenterte at elevene så så unaturlige ut at de trodde de hadde blitt «medisinert». «Deres ansiktsuttrykk er følelsesløse, og ansiktene er fargeløse og virker delvis hovne,» sa en venn. «Det får deg til å lure på hva slags behandling de får [i fengselet].»

Andre studenter fordømte myndighetene for produksjonen av videoen. New York Times rapporterte online-innlegg som: «Ikke bruk bekjennelsesvideoer for å tildekke deres synder; dere kan ikke tro at folk vil gi opp kampen på grunn av en video.»

I juli i fjor gikk arbeidere ved Jasic Technology, der de produserer sveiseutstyr, til arbeidslivsaksjon mot dårlige arbeidsbetingelser og ledelsens mishandling. De ville etablere en fagforening som er uavhengig av ACFTU, den statsdrevne fagforeningen som fungerer som en politistyrke for undertrykking av arbeideres motstand.

Denne kampen, som ledelsen responderte på ved å banke opp og sparke militante arbeidere, vant støtte fra studenter. Grupper av studenter reiste til Shenzhen for å solidarisere seg med arbeidernes demonstrasjoner. Noen studenter ble avskjært og sendt tilbake, mens andre ble arrestert i politiraid mot deres overnattingssteder.

Familiene til anholdte studenter har blitt advart av politiet om ikke å kontakte utenlandske medier eller engasjere advokater. Én av deres venner fortalte til Reuters: «Det har ikke vært noen nyheter om disse klassekameratene våre siden de forsvant i august. Hverken familier eller advokater har fått lov til å treffe dem. Hvor de holdes og hva de har gjennomgått, har vi ingen anelse om.»

Arrestasjonene har vært pågående, med noen studenter arrestert hjemme hos sine familier og andre på universitetsområdene. Det er tydelig at universitetetsmyndigheter har støttet bortføringene og forsøker å undertrykke studentaktivisme. I fjor ble det studenterbaserte Marxistisk Samfunn ved det prestisjetunge Peking-universitetet omorganisert under nært tilsyn av statsapparatet.

Den 20. januar ble en annen gruppe arbeideraktivister tatt i varetekt av politiet i Shenzhen, under anklager om «å samle en menneskemengde for å forstyrre den offentlige orden».

Den 26. januar tvitret Jasic Arbeideres Solidaritetsgruppe: «Nødsituasjon: Syv studenter fra Peking Universitetet og Renming Universitetet ble nok en gang kidnappet av det politiske politiet!»

En av de anholdte, Peking-Universitet-studenten Zhang Ziwei, beskrev andre som ble pågrepet av ikke-identifiserte personer. Wall Street Journal rapporterte at han hadde sendt en videomelding til venner der han sa han hørte folk gå fra dør til dør. «Proletariatet frykter ikke døden, langt mindre undertrykkelse!» sa han i videoen.

Politistat-tilslaget mot studentaktivister reflekterer frykten i Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) apparat for en politisk bevegelse av arbeiderklassen, for grunnleggende sosiale og demokratiske rettigheter, som utfordrer regjeringen selv. Den voksende radikaliseringen av studenter og ungdom er resultat av det dype sosiale gapet som eksisterer mellom massene av arbeidende mennesker og et regime som forsvarer interessen til de superrike oligarkene, som har dratt nytte av de kapitalistiske restaureringsprosessene siden 1978.

I år markerer 30-årsjubiléum for demonstrasjonene på Den himmelske freds plass (Tienanmen Square) som ble brutalt undertrykt av KKP-regimet. Mens demonstrasjonene begynte med studenter som krevde demokratiske rettigheter, meldte arbeidere i Beijing og andre større byer seg med og kom med sine egne klassekrav i opposisjon mot den økende inflasjonen og tapene av arbeidsplasser som etterfulgte åpningen av Kina til det kapitalistiske markedet.

I dag har arbeiderklassen blitt enormt utvidet og utgjør en enda større trussel mot KKP. Antallet urbane arbeidere i Kina anslås å være over 400 millioner. China Labour Bulletin [Kinas Arbeidslivsbulleteng] rapporterte i fjor mer enn 1.000 streiker og protester av arbeidere. Det faktiske antallet er utvilsomt langt høyere.

Studenter og arbeidere må gjøre opp regnskap over situasjonen. Mens aktivister har demonstrert stort mot konfrontert med statens undertrykking, rapporteres det at noen av studentene forsøker å gjenopplive maoismens fallitte, nasjonalistiske perspektiv, den kinesiske varianten av stalinismen.

Maoismen viste seg imidlertid å være en politisk og økonomisk blindgate, som på 1970-tallet banet vei for kapitalistisk restaurering. Den eneste måten å vinne økonomiske og demokratiske rettigheter er gjennom en politisk kamp for å forene kinesiske arbeidere med deres brødre og søstre rundt om i verden, mot kapitalisme, de globale foretakene som dominerer verdensøkonomien, og deres politiske forsvarere. Dette er perspektivet til den internasjonale trotskistbevegelsen, Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale [ICFI].

Loading