James Cogan, nasjonalsekretær for SEP (Australia), taler idag lørdag 16. februar, på nettvåken Unity4J

Av våre reportere
16 February 2019

James Cogan, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party (Australia), har blitt invitert til å tale idag lørdag den 16. februar, på Unity4J-nettvåken til støtte for WikiLeaks-utgiveren Julian Assange. Invitasjonen kom fra Joe Lauria, vert på nettforumet og sjefredaktør for den amerikanske nettpublikasjonen Consortium News.

Unity4J-våken holdes hver uke med gjester som forsvarer Assange og WikiLeaks, og som blir intervjuet av Lauria.

Cogan vil bli intervjuet om demonstrasjonene kalt av Socialist Equality Party for den 3. mars i Sydney og den 10. mars i Melbourne, med krav om at den australske regjeringen treffer alle nødvendige tiltak for å sikre Assanges frihet, og om den bredere kampanjen som ledes av WSWS mot internettsensur.

Unity4J-nettvåken sendes live på unity4j.com, på YouTube, på Consortium News og på Periscope.

Forumet begynner klokka 16:00 fredag den 15. februar, USAs Eastern Time, som er klokka 08:00 på lørdag den 16. februar i Sydney, Australia.

Cogan forventes å være på kort tid etter klokka 17:30 US Eastern Time / 09:30 Sydney tid. Klikk her for en tidssonekonvertering for ditt land.

Forfatterne anbefaler også:

Rally to demand the Australian government acts to free Julian Assange! Sydney Martin Place Amphitheatre, March 3! Melbourne State Library, March 10!
[25 January 2019]

Den respekterte musikeren Roger Waters oppfordrer til deltakelse i demonstrasjonene i Australia til forsvar for Julian Assange

[12. februar 2019]