Princeton University finansierer den høyreorienterte historikeren og propagandisten Jörg Baberowski med $ 300 000

Jörg Baberowski, den ekstreme høyreorienterte historikeren som leder Institutt for østeuropeiske studier ved Berlins Humboldt Universitet, ble i mars invitert av Princeton University for å delta i et lukket konferanse-seminar om temaet «Diktaturer i Overgang». Baberowskis deltakelse på arrangementet etterfølger Princetons pristildeling på $ 300.000 for hans forskningsprosjekt med tittelen «Fra totalitært til autoritært styre. En sammenligning av diktaturer i overgang.» Baberowskis pris deles med hans partner for dette prosjektet, professor Deborah Kaple fra Princetons Institutt for sosiologi.

Jörg Baberowski og hans kollega Fabian Thunemann, på besøk ved Trump Tower under en pause i konferanse-seminaret som ble avholdt ved Princeton i mars.

Det er ingen informasjon om temaet for konferanse-seminaret lagt ut på nettsiden til Princeton University. Men Facebooksiden til Humboldts Institutt for østeuropeiske studier publiserte bilder tatt under konferansen. Bilder av Baberowski og hans Humboldt-Universitet-kollega Fabian Thunemann, der de står foran Trump Tower i New York City, ble også lagt ut.

Baberowski er en høylytt forsvarer av pro-nazi unnskyldningene til Tysklands mest notoriske revisjonisthistoriker, den avdøde Ernst Nolte. Likevel har han betydelig støtte innen de høyeste nivå av det amerikanske akademia. Det er ikke overraskende at Baberowski har blitt støttet av Hoover Institution, det ideologiske senteret for antimarxistiske prosjekter, lokalisert ved Stanford University. Samtidig vitner Yale University Press’ publisering av 2016-utgaven av Baberowskis Scorched Earth [‘Brent Jord’], et tendensiøst, antikommunistisk propagandaarbeid uten vitenskapelig verdi, om den enorme og ekspanderende innflytelsen som utøves av høyreorienterte politiske krefter over historieinstituttene ved store amerikanske universiteter.

Verdt å merke seg er at Baberowskis deltakelse på Princetons konferanse-seminar fant sted bare få uker etter at han fikk avslag for støtte fra Humboldt Universitets akademiske senat for finansieringen av et «Tverrfaglig senter for sammenlignende studier av diktaturer». Baberowskis prosjekt, som argumenterte for at diktaturer burde studeres som legitime og til og med ønskede alternativ til demokratiske styreformer, ble gjenstand for skåldende kritikk av to av de fire likemann-vurderingene som evaluerte hans forslag. Etter at likemann-vurderingene ble lagt ut på nettet, utsatte Det akademisk senatet sin beslutning om Baberowskis prosjekt på ubestemt tid. Som svar på dette forødende offentlige tilbakeslaget slapp Baberowski, som hans sedvanlige praksis, på sin Twitter-konto løs en tirade av etsende fordømmelser av sine kritikere.

Det er ingen offentlig tilgjengelig informasjon om vurderingene som førte til Princetons pristildeling på $ 300 000 til Baberowski. Det har heller ikke vært noen forklaring på beslutningen om å hedre med en mann som i februar 2014 erklærte at «Hitler ikke var ondskapsfull» med en invitasjon til Princeton, en mann med reaksjonære uttalelser om historie og samtidspolitikk som har identifisert ham som en fremtredende ideolog for partiet Alternative für Deutschland (AfD), det ledende nyfascistiske partiet i Tyskland.

Det akademiske samfunn ved Princeton University – og faktisk, på tvers av hele landet – burde kreve at universitetet forklarer hvorfor det finansierer den bedragerske utøvelsen av historisk forfalskning og høyreorientert propaganda, utført av en mann som ikke bare har forsøkt å relativere Det tredje rikes forbrytelser, men også søker å normalisere, og forskjønnende omskrive diktatur – en stat basert på voldelig berøvelse av demokratiske rettigheter – som en «alternativ politisk orden».

***

David North, styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site, sendte et brev via e-post, datert den 3. april 2019, til Baberowskis prosjektpartner professor Deborah Kaple. Selv om en e-postvarsling indikerte at professor Kaple åpnet brevet innen minutter etter sitt mottak, har hun ikke besvart Norths brev.

Brevet fra David North er gjengitt her:

3. april 2019

Hei Professor Kaple,

Jeg skriver for å spørre om en nylig seminar/konferanse avholdt ved Princeton University om emnet Diktaturer i overgang [tysk: Diktaturen in Wandel], som ble arrangert i fellesskap med Humboldt Universitet i Berlin. Blant deltakerne på dette seminaret var professor Jörg Baberowski. Basert på informasjon publisert på nettsiden til Princeton University, forstår jeg at du har vært engasjert i et felles forskningsprosjekt med professor Baberowski.

I organiseringen av seminaret/konferansen og organiseringen av et felles forskningsprosjekt, var Princeton University klar over at professor Baberowski er blant de mest fremtredende høyreorienterte revisjonistiske historikerne i Tyskland? Han er en uttalt talsmann for synspunktene til den avdøde professoren Ernst Nolte, som relativerte nazistenes forbrytelser og utløste den berømte «Historikerstreit» i Tyskland på slutten av 1980-tallet.

Baberowski er også en ledende motstander av innvandringspolitikken til kansler Merkel. Hans ekstreme høyreorienterte synspunkter om emnet har tjent til å legitimere xenofobien til det nyfascistiske partiet Alternative für Deutschland. Baberowskis uttalelser om innvandring har blitt omtalt regelmessig i Breitbart News, og enda mer faretruende, på Daily Stormer, den ledende amerikanske nazinettsiden.

Selv om Baberowski jevnlig hevder at han blir utsatt for heksejakt og at han bakvaskes, ble hans advokater tvunget til å trekke et søksmål om æreskrenkelser etter at en tysk domstol besluttet at Baberowski med berettigelse kan beskrives som en høyreekstremist. Retten fastslo også at Baberowski, stikk i strid med hans advokaters påstander, ikke hadde blitt sitert ute av kontekst av hans kritikere.

Jeg ville være interessert i å vite om du, eller noen av de som deltok i det nylige seminaret/konferansen, er kjent med kontroversene rundt professor Baberowskis synspunkter. Saksanliggendet her er ikke bare et spørsmål om professor Baberowskis private politiske meninger. Hans forsvar av Ernst Nolte, som tilbrakte de siste tre tiårene av sitt liv med rettferdiggjøringen av nazistenes forbrytelser, er en integrert del av Baberowski historisk-teoretiske prosjekt. Sentralt for Nolte-Baberowski-oppfatningen er påstanden om at nazibarbariet, inkludert Holocaust, var en respons som ble påtvunget Hitler-regimet av Sovjetunionen. Det er vanskelig å forestille seg at den ekstreme høyreorienterte karakteren og de farlige konsekvensene av Professor Baberowskis synspunkter – som det må tillegges, innebærer en ikke ubetydelig grad av historieforfalskning – har gått ubemerket hen av forskere som deltok på det nylige seminaret/konferansen. Ble professor Baberowskis synspunkter på noe som helst tidspunkt under seminaret/konferansen utfordret?

Senere denne måneden skal jeg delta, sammen med med-foredragsholder Christoph Vandreier, i offentlige møter på flere universiteter som jobber med gjenoppblussingen av nyfascisme i Tyskland. Herr Vandreier er forfatteren av Hvorfor er de tilbake: Historieforfalskning, politisk sammensvergelse og fascismens retur i Tyskland. Denne boka omhandler i en viss utstrekning den rollen som professor Baberowski spiller for understøttelsen av denne gjenoppblussingen. Selv om jeg finner det veldig forstyrrende at professor Baberowski ble invitert til Princeton, lar jeg muligheten stå åpen for at hans synpunkter ikke var kjent for arrangørene. Det er derfor jeg ber om svar på mitt spørsmål. Under inkluderer jeg lenker til artikler som belegger min beskrivelse av professor Baberowskis synspunkter.

Med vennlig hilsen,

David North

World Socialist Web Site

Fra Der Spiegel – 14.02.2014 https://www.spiegel.de/international/world/questions-of-culpability-in-wwi-still-divide-german-historians-a-953173-2.html [Spiegels engelske publisering]

«Baberowski ble en historiker og spesialist på Øst-Europa. Som Münkler underviser og forsker han ved Humboldt Universitet i Berlin. Boka Verbrannte Erde - Stalins Herrschaft der Gewalt [Brent jord – Stalins voldsherskap] vant Leipzig-Bokmesse-prisen i 2012. ‘Nolte ble gjort en urett,’ sier Baberowski. ‘Historisk sett hadde han rett.’»

«Der han sitter i Café Einstein sier han [Baberowski]: «Hitler var ingen psykopat, og han var ikke ondskapsfull. Han ville ikke at folk skulle snakke om jødeutryddelsen ved hans bord. Stalin derimot, fant fryd i å utvide og kvittere på dødslistene. Han var ondskapsfull. Han var en psykopat.’»

Fra Breitbart News – 07.12.2015 https://www.breitbart.com/europe/2015/12/07/left-historian-christian-germany-everything-dear-to-us-will-disappear-because-of-mass-migration/

«Høyt respekterte, forhenværende kommunist nå professor og historiker Jörg Baberowski har advart om at «alt kjært [for europeere]» snart vil forsvinne på grunn av hans regjerings politikk relatert massemigrasjon.»

«Den sterke advarselen vil helt sikker finne ekko rundt i Europa, i Storbritannia, og faktisk i USA, når politiske beslutningstakere slår de vestlige landenes grenser åpne for innvandrere fra Midtøsten og Nord-Afrika.»

«Herr Baberowski er professor i østeuropeisk historie ved Humboldt Universitet i Berlin, og kjent for sin ekspertise på stalinismen. Han er et tidligere medlem av Kommunistforbundet i Vest-Tyskland, og tidligere styreleder for østeuropeisk historie ved Universitetet i Leipzig i 2001.»

Fra Daily Stormer – 08.12.2015 https://dailystormer.name/german-professor-says-german-identity-will-be-totally-destroyed-by-mass-immigration/

«Høyt respekterte, forhenværende kommunist nå professor og historiker Jörg Baberowski har advart om at «alt kjært [for europeere]» snart vil forsvinne på grunn av hans regjerings politikk relatert massemigrasjon.»

Loading