John Pilger snakker ut:

«Idag er det Julian Assange, i morgen kan det være deg»

Gravejournalisten, kringkasteren og filmskaperen John Pilger fortalte mediene utenfor Westminster Magistrates Court at Julian Assanges «‘forbrytelse’ her, er forbrytelsen å utøve god journalistikk, og enhver journalist som praktiserer sitt håndverk på en samvittighetsfull måte og på en sannferdig måte, og som etterforsker makten som pålegger seg på mennesker, det være seg regjeringen eller interessene de representerer, burde være dypt bekymret over dette. For i dag er det Julian Assange, i morgen kan det være deg.»

John Pilger snakker med mediene utenfor rettssalen

«Jeg er her for å vise støtte til en fremragende journalistkollega og en som har begått forbrytelsen å utøve fri journalistikk. Som journalist selv gjennom mange år og faktisk som en venn av Julian Assange også, er jeg her for å støtte dét. Jeg tror nivået av allmennhetens støtte for Julian Assange er veldig høyt, dere bør aldri vurdere allemennhetens støtte ut fra mediene. Det er en helt falsk virkelighet, som gir et falskt inntrykk.»

«Min forståelse er at både her i dette landet, i USA, og helt klart i hans hjemland Australia, er det enorm allmenn støtte for Julian Assange. Folk forstår at han har blitt utpekt som et eksempel, for et samordnet angrep på fri tenkning, på ytringsfriheten og så absolutt på fri journalistikk.»

«Han kunne ikke fremstilles her i dag fordi han var uvel, han er på fengselssykehuset. Da jeg så ham for et par uker siden, var han ikke helt bra den gangen. Men så har han vært i en ambassade, på et veldig begrenset område og uten naturlig lys i nesten syv år. Han har behov for mye diagnostisk omsorg og rehabilitering. Han har vært gjennom en ekstraordinær fysisk og psykisk prøvelse, og nå må han i tillegg gjennom dette.»

«Dette er så skammelig, så skammelig at vi er her i dag til og med for å vurdere utleveringen av en journalist for å ha forsøkt å beskytte sine kilder. Eller til og med Julian Assanges utlevering til Sverige i en fullstendig falsk sak, enda så mye av det som har blitt undertrykt. Det er dét som er skammelig. Men det er dét jeg tror mange forstår.»

Spurt om han hadde en melding til lesere av World Socialist Web Site, sa Pilger: «Deres nettside har levert noe av den beste rapporteringen, den beste analysen [av Assange-saken].»

«Dette er et av de alvorligste angrepene i et samfunn som anser seg å være fritt. George Orwell sier at du kan ha totalitarisme i et fritt samfunn; det trenger ikke være totalitært. Og det er dét vi ser med denne typen prøvelse som Julian Assange går gjennom. Det var en totalitær handling. Alle de som tror på frihet, det spiller ingen rolle hvilken politisk tilhørighet de måtte ha, hvis de tror på sann frihet, da burde de støtte Julian Assange.»

Pilger la til, angående ytterligere detaljer om Assanges omfattende helseproblemer: «Da jeg så ham, var han uvel; han hadde problemer med å holde maten nede. Men han var overordentlig motstandsdyktig samtidig. Vi snakket sammen et par timer. Jeg tror hans omstendigheter har forverret seg nå.»

«Han kunne ikke fremstilles i dag fordi han er på fengselssykehuset. Ingenting av dette burde overraske. Han tilbrakte syv år i et begrenset rom uten naturlig lys. I mange år hadde han en forferdelig hoste. Han har ikke vært i stand til å få den typen diagnose som vi alle ville ta for gitt, å få tatt et røntgenbilde, eller hva det måtte være, fordi han ble nektet fri passasje ut av ambassaden.»

Loading