Australias statsminister nektet å ta opp forfølgelsen av Assange med Trump

Statsminister Scott Morrison signaliserte sin regjerings støtte til den USA-ledede forfølgelsen av Julian Assange på siste helgens G20-toppmøte i Osaka.

Morrison bekreftet på søndag at han ikke tok opp den australske statsborgerens og WikiLeaks-grunnleggerens vanskelige situasjon med den amerikanske presidenten Donald Trump, hvis administrasjon søker å få låst vekk Assange for livstid eller henrette ham, for å ha avslørt amerikanske krigsforbrytelser og diplomatiske konspirasjoner.

I tråd med den fulle støtten til den amerikanske militæralliansen innen det australske politiske etablissementet og i foretaksmediene, understreket Morrison på toppmøtet gjentatte ganger sin beundring for den amerikanske regjeringen. Morrison og Trump holdt bakromsdiskusjoner og de smisket med hverandre ved en middag under opptakten til toppmøtet som inkluderte amerikanske og australske delegasjoner på høyt nivå.

Donald Trump og Scott Morrison ved G20 i Osaka [Foto: Dan Scavino jr.]

Morrisons representanter indikerte også regjeringens villighet til å delta i amerikanske provokasjoner mot Iran, og i andre tiltak for å fremme amerikansk imperialismes rovgriske interesser. Trump og amerikanske seniorrepresentanter, deriblant utenriksminister Mike Pompeo, understreket betydningen av USA-Australia-alliansen under de voksende utfordringene for amerikansk hegemoni.

Assange, som står overfor muligheten for utlevering fra Storbritannia til USA på anklager under spionasjeloven, som bærer en maksimal strafferamme på 175 års fengsel, ble ikke nevnt.

I et intervju på søndag spurte reporteren Brett Mason fra Special Broadcasting Service (SBS), statsminister Morrison: «Da du satte deg ned med president Trump, tok du opp noe anliggende om Julian Assange, som står overfor utlevering til USA?» Morrison flirte og sa at det han ikke gjort.

SBS-reporteren repliserte: «Burde du kanskje ha gjort det, gitt bekymringen om hans sak?» Morrison, som fortsatt flirte, svarte absurd: «Jeg var her for å sikre australske jobber.»

Morrisons opptreden bekreftet igjen at den australske regjeringen fullt ut deltar i den internasjonale politiske konspirasjonen for å benekte Assange hans grunnleggende juridiske og demokratiske rettigheter, og få brakt ham til taushet. Den eksponerte også som løgner påstandene fra regjeringen og representanter for Labor Party om at de siden Assanges arrestering den 11. april ville gi WikiLeaks-grunnleggeren uspesifisert «konsulær assistanse».

SBS-intervjuet demonstrerte også at Morrison-regjeringens nekting av å forsvare Assange er knyttet til dens støtte for en bredere dreining i retning av autoritært styre gjennomført av regjeringer internasjonalt, som følge av en voksende motstand mot krig og ulikhet.

Mason introduserte sitt spørsmålet om Assange ved å bemerke at Trump offentlig hadde spøkt med den russiske presidenten Vladimir Putin om undertrykking av journalister. Mason påpekte også at Morrison og andre statsoverhoder hadde ønsket den saudiarabiske kronprinsen Mohammad Bin Salman hjertelig velkommen, som er implisert i det grufulle mordet på dissidentjournalisten Jamal Khashoggi.

Morrison svarte glatt at han ikke var opptatt av denne utviklingen og at han fokuserte på «pressefrihet i Australia».

Faktisk hadde Morrisons regjering i forrige måned tilsyn med det føderale politiets uhørte raid på journalister over deres beretninger som avslørte australsk involvering i krigsforbrytelser i Afghanistan, og planer om regjeringens utvidede innenlandsspionering.

I fjor jobbet Liberal-National-regjeringskoalisjonen og Labor sammen for å få vedtatt drakoniske lover som forordner lengre strafferammer for varslere og som skaper et utvidet omfang av «hemmelighold» som journalister kan bli anklaget for å eksponere.

Morrisons regjering, med Labors fulle støtte, vedtok også lovgivningen som tilrettelegger for kriminell rettsforfølgelse og massiv bøtlegging av sosialmedieansvarlige som ikke raskt fjerner «voldelig» og «ekstremistisk» materiale fra sine plattformer.

På G20-toppmøtet sikret Morrison seg en avtale fra alle de deltakende landene om å gå til handling basert på de australske antidemokratiske lovene. Morrison erklærte at dette var «en enestående koordinert innsats for å slå ned på terroristisk og ekstremistisk innhold som blir lagt ut og delt på sosialmedier.»

Denne avtalen demonstrerer at Australia spiller en sentral rolle i en internasjonal kampanje for å sensurere internettet. Sosialistisk, venstreorientert og antikrig-innhold kan klassifiseres som «ekstremistisk», mens «voldelig» innhold kan inkludere videoer av politibrutalitet og politiske demonstrasjoner.

Google og Facebook har allerede introdusert algoritmer som har kraftig redusert søkemotortrafikken til World Socialist Web Site, WikiLeaks og andre progressive nettsteder.

G20-avtalen er en advarsel om at slike tiltak vil intensiveres. Det understreker at forfølgelsen av Assange er spydspissen for et bredere angrep mot demokratiske rettigheter, deriblant pressefriheten og muligheten til å formidle innhold på nettet.

Morrisons utilslørte fiendtlighet mot Assange er i tråd med påfølgende australske regjeringers nekting av å oppfylle sine forpliktelser overfor WikiLeaks-grunnleggeren, som en australsk statsborger.

Dette begynte med den Greens-støttede Labor-regjeringen til Julia Gillard. I 2010, da amerikanske topp-politikere oppfordret til at Assange måtte drepes for hans avsløringer av amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan, fordømte Gillard WikiLeaks som en kriminell organisasjon og lovet å hjelpe amerikanske etterretningsorganer å få ødelagt den.

Hver regjering siden har avvist krav, blant annet fremmet på protestsamlinger holdt av Socialist Equality Party (SEP), om at de bruker sine ubestridelige diplomatiske fullmakter og sitt rettslige skjønn for å sikre Assanges retur til Australia, med en garanti mot utlevering til USA.

Siden Assanges arrestering og bekjentgjøringen av anklager under den amerikansk spionasjeloven mot ham i forrige måned, har regjeringen, Labor Party og Greens bestrebet seg på å undertrykke enhver diskusjon av Assanges vanskelige situasjon. De har blitt hjulpet av foretakspressen, som enten har fordømt WikiLeaks-grunnleggeren, eller de har nektet å nevne ham.

Dette viser at den australske regjeringen bare ville handle til forsvar for Assange dersom den blir tvunget til å gjøre det av en massebevegelse av arbeiderklassen. Som del av en global kampanje fra WSWS og Socialist Equality Partier, bestreber SEP seg på å bygge en slik bevegelse, blant annet ved å holde demonstrasjonssamlinger i Sydney, Melbourne og Brisbane med krav om frihet for Assange og for den modige varsleren Chelsea Manning.

Loading