Protestene i Hong Kong videreføres inn i den tiende uka

Tusenvis av mennesker trosset et politiforbud og deltok i protester i flere områder av Hong Kong sist helg. Tungt bevæpnet opprørspoliti brukte tåregass og batonger i sine forsøk på å intimidere demonstrantene, og det resulterte i skader og arrestasjoner.

Protestene i Hong Kong har nå gått inn i den 10. uka, og kravene har blitt utvidet. Planer om å innføre lovgivning som skulle muliggjøre utlevering til Kina, utløste enorme protester der så mange som to millioner deltok, av frykt for at Beijing-regimet ville bruke loven for å få brakt kritikere og dissidenter i Hong Kong til taushet.

Mens byrådsleder [Chief Secretary] Carrie Lam har suspendert lovforslaget, krever demonstranter at lovverket blir fullt og helt trukket, og at Lam trekker seg. Andre krav inkluderer opphevingen av tiltal mot arresterte demonstranter, en uavhengig granskning av politivolden og frie valg basert på en universell stemmerett til Hong Kongs lovgivende og administrative organer.

På mandag i forrige uke responderte titusenvis av arbeidere etter ei helg med protester på en oppfordring, og gikk til en generalstreik som berørte transportsystemet, offentlige tjenester og finans- og banksektoren. Mens den opposisjonsinnordnede fagorganisasjonen CTU ga sin muntlige støtte til streiken, kalte ikke lederne ut de nærmere 200 000 medlemmene i deres tilknyttede fagforeninger.

Protesterende i Hong Kong [Foto: Twitter: Denise Ho]

På søndag fant det sted protester på en rekke forskjellige steder i Hong Kong, der demonstrantene, der mange er unge, lekte katt-og-mus med politiet. På en jernbanestasjon skjøt opprørspolitiet tåregass inn i det lukkede rommet og ble filmet der de slo løs med batonger på demonstrantene som prøvde å flykte ned ei rulletrapp til en annen stasjon.

South China Morning Post rapporterte: «Deler av Tsim Sha Tsui, Sham Shui Po, Wan Chai og Kwai Chung ble igjen røyklagte krigssoner på søndag, med demonstranter som videreførte sin nye hit-and-run-taktikk for å holde seg et skritt foran politiet, som responderte på murstein og bensinbomber med en kryssild av tåregass og batonangrep.»

Avisa refererte til sykehusmyndigheten som rapporterte at innen kl. 11:30 hadde 13 blitt skadet i protester over hele byen og sendt til sykehus. Ni hadde blitt utskrevet, mens en mann og ei kvinne fremdeles befant seg i en alvorlig tilstand.

Hong-Kong-administrasjonen brennmerket protestene som «ulovlige forsamlinger» og sa at ei bensinbombe hadde skadet en politimann. En talsperson erklærte at det «ikke lenger var noen fast tidsperiode eller noen faste steder for disse vedvarende og storskala, illegale og voldelige handlingene».

Politiet har arrestert rundt 600 personer siden protestene begynte tidlig i juni. Noen av dem står overfor anklager om opptøyer, med strafferamme på 10 års fengsel.

Beijing-regimet har klart antydet at de kan komme til bruke det kinesiske militæret for å få undertrykt protestene. Forrige tirsdag, i kjølvannet av generalstreiken, erklærte Yang Guang, talsperson for byforvaltningen av Hong Kongs og Macaos anliggender [Hong Kong and Macao Affairs Office of State Council], at «radikale protester» setter byens velstand og stabilitet i fare.

Yang hevdet at masseprotestbevegelsen var «en veldig liten gruppe av skruppelløse og voldelige kriminelles verk, og de skitne kreftene bak dem» og han advarte faretruende: «De som leker med ilden vil gå til grunne i den.»

Forrige torsdag og fredag sirkulerte Kinas statseide medier et bilde av Julie Eaden, politisk enhetssjef for det amerikanske generalkonsulatet i Hong Kong, der hun møttes i en hotellobby med fremtredende opposisjonsledere, deriblant Joshua Wong, en studentleder fra de såkalte paraplyprotestene i 2014. Rapportene erklærte at bildet var bevis på en amerikansk «svart hånd» i protesten, som søker å oppflamme til en «fargerevolusjon» i Hong Kong.

Beijing og Washington utvekslet fornærmelser over publiseringen av bildet, der ei talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet anklaget Kina for å være «bøllete» og hevdet at Eaden bare hadde utført jobben sin. Det kinesiske utenriksdepartementet i Hong Kong erklærte at disse bemerkningene avslørte den «mørke og forvridde siden av amerikansk psyke».

Samtidig som USA stepper opp sin økonomiske krig og sin militæroppbygging i regionen mot Kina, er det klart at Washington følger nøye med på situasjonen i Hong Kong, og spekulerer på hvordan de skal utnytte den. Ikke desto mindre har responsen fra Trump-administrasjonen og de amerikanske mediene på Hong-Kong-protestene hittil vært relativt nedtonet, relatert til den skingrende propagandaen som har vært assosiert med USA-drevne «fargerevolusjoner» tidligere.

Dessuten har protestene involvert en betydelig andel av Hong-Kong-befolkningen og de har funnet sted stort sett uten byens offisielle opposisjons involvering – den såkalte pan-demokratiske gruppa i det lovgivende byrådet.

Deltakelsen av Hong Kongs arbeiderklasse i protestbevegelsen har ikke bare fremprovosert frykt i Beijing, men også bekymringer i Washington og blant amerikanske allierte, midt under en gjenoppblomstring av klassekampen internasjonalt. USA er konfrontert med sin egen store opposisjon på det amerikanske territoriet Puerto Rico.

Utvilsomt er det illusjoner blant demonstrantene i Hong Kong, oppmuntret av pan-demokratene og noen studentledere som Joshua Wong, om at USA og landets allierte, og da særlig Storbritannia, vil gripe inn på deres vegne. En slik inngripen, dersom den skulle finne sted, ville ikke være for å forsvare demokratiske rettigheter i Hong Kong, men ville være rettet inn mot å håndheve USAs imperialistiske interesser og undergrave Kina.

Kinas fordømmelser av Washingtons «svarte hånd» er en advarsel om at de forbereder et påskudd for å slå ned på Hong-Kong-demonstrantene. De har allerede utøvd press på det Hong-Kong-baserte flyselskapet Cathay Pacific Airways, for å treffe disiplinærtiltak mot de ansatte som har støttet protestene.

Flyselskapet har sparket to av sitt bakkemannskap for angivelig å ha lekket reisearrangementene til et fotballag fra Hong Kong som reiser på fastlandet. Det har også suspendert en pilot for «feilhandling» etter at han deltok i protester og ble siktet for opptøyer. Cathay Pacific kunngjorde også at de ville overholde et forbud, pålagt av Beijing mot alle ansatte som støtter protestene, mot å jobbe på flygninger til det kinesiske fastlandet eller gjennom kinesisk luftrom.

Flyselskapets største aksjonær er Swire Group, ledet av den britiske milliardæren Barnaby Swire. Administrerende direktør Rupert Hogg sa til mediene at Cathay Pacifics operasjoner til fastlands-Kina var «nøkkelen til vår virksomhet», og at flyselskapet ikke hadde noen intensjoner om å sette sine profitter i fare.

Flygeledere og flyselskapsansatte, inkludert piloter, deltok i protestene og i streiken forrige mandag, som berørte rundt 200 flygninger. En sitt-inn-protest på Hong Kongs internasjonale flyplass fortsatte på søndag inn i sin tredje dag, med rundt 1 000 demonstranter som delte ut løpesedler til ankommende reisende.

Loading