Demokratene innlederer riksrettshøringer med fordømmelser av Russland

Den første dagen med offentlige, fjernsynskringkastede høringer om mulig riksrettstiltale [‘impeachment’] av president Trump var dominert av fordømmelser av Russland fra Adam Schiff, lederen av etterretningskomitéen i Representantenes hus, og de to første vitnene George Kent og William Taylor, nåværende embetsrepresentanter fra utenriksdepartementet.

Disse uttalelsene understreker den egentlige karakteren av pådrivet for riksrettstiltale: Demokratene målretter ikke Trump for hans forbrytelser mot immigranter, hans angrep på demokratiske rettigheter eller hans bestrebelser for å bygge opp en rasistisk fascistbevegelse i Amerika. I stedet opptrer de som representanter og politiske advokater for en mektig fraksjon av det nasjonale sikkerhetsapparatet som opponerer sterkt mot Trump på utenrikspolitiske anliggender relatert til Russland, Ukraina og Midtøsten.

Adam Schiff, leder for Husets etterretningskomité snakker med reportere etter at etterretningskomitéen avsluttet onsdagens høringer [Foto: AP Photo/Susan Walsh]

Schiff angrep det han kalte den russiske «invasjonen» av Ukraina, som han sa var del av president Vladimir Putins tiltak for å «rekonstituere et russisk imperium». Han nevnte overhode ikke 2014-kuppet støttet av USA, frontet av fascistiske elementer og finansiert av CIA, som foranlediget den russiske responsen på Krim-halvøya og opprøret fra den overveiende russisktalende befolkningen i Donbas-regionen i Øst-Ukraina.

Dette temaet ble tatt opp i begge vitnenes åpningsuttalelser.

Viseutenriksminister [Deputy Assistant Secretary of State] George Kent presenterte utenriksdepartementets offisielle versjon av 2014-begivenhetene i Ukraina, der han ga det høyreorienterte ultraradikale kuppet i Kiev tittelen «en folkelig revolusjon for verdighet». Han kom med en serie obskøne sammenligninger mellom CIA-omveltingen av en valgt ukrainsk president og Den amerikanske revolusjon. Ifølge hans beretning er paramilitære fascistentiteter som Pravij Sektor [Høyresektor], Svoboda [Frihet] og Azov-bataljonen den moderne tids ekvivalenter av Minutemen fra 1776 [o. anm.: de sivile kolonistene i Amerika som bevæpnet seg og dannet militser, for rask mobilisering mot den britiske tronen; de hyllede frihetskjemperne for amerikansk selvstendighet]; den amerikanske rollen i Ukraina er å betrakte som Frankrikes bistand til George Washingtons hær; amerikanske militærinstruktører i Ukraina er å betrakte som [o. anm.: de amerikanske selvstendighetsheltene] Lafayette, Von Steuben og Pulaski.

William Taylor, fungerende amerikanske ambassadør til Ukraina, var mer rett-på-sak, der han erklærte at Ukraina «er på frontlinja av konflikten med et nylig aggressivt Russland». Han sa at det var i USAs nasjonale interesse å «forhindre Russisk aggresjon». Han fordømte den russiske overtakelsen av Krim (ratifisert ved folkeavstemming), og det han kalte «invasjonen» av Øst-Ukraina. Enhver begrensning av amerikansk militærbistand til Ukraina var uønsket, og det å gjøre det av innenrikspolitiske hensyn i USA var «sinnsykt».

Både demokratenes flertall i Husets etterretningskomité og de to vitnene hevder at Trump la press på den ukrainske regjeringen, særlig i 25. juli-telefonoppringningen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, der han tilbakeholdt militærbistand som Kongressen allerede hadde godkjent for å kunne betjene sine egne personlige politiske motiver på bekostning av USAs utenrikspolitiske behov.

På sin sedvanlige mobbemåte forlangte Trump av Zelenskij at han måtte gjøre ham en «tjeneste» ved å gjenåpne en ukrainsk etterforskning av Hunter Biden, sønn av tidligere visepresident Joe Biden, en ledende kontrahend for demokratenes presidentkandidatnominering for 2020-valget. Han etterspurte også ukrainsk hjelp for å forfølge påstander om at Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC) innhentet bistand fra Ukraina til Clinton-presidentkampanjen i 2016.

De to vitnene fra utenriksdepartementet klaget også over opprettelsen av en «irregulær» kanal for Det hvite hus’ kommunikasjon med og press på den ukrainske regjeringen, som involverte Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, assistert av USAs ambassadør til EU Gordon Sondland og USAs spesialutsending til Ukraina Kurt Volker. Under Giulianis ledelse krevde disse statsfunksjonærene eksplisitt at Ukraina skulle etterforske far og sønn Biden og DNC, som en betingelse for å heve blokkeringen av flyten av militærbistand, og for at president Zelenskij kunne oppnå et besøk i Det hvite hus.

Etter åpningsuttalelsene utspilte høringen seg med helt forutsigbare, og tilnærmet skriptede, angrep og motangrep.

Devin Nunes, republikanernes rangerte medlem av Husets etterretningskomité, kalte riksrettsgranskningen en nøye orkestrert svertekampanje, påbegynt etter fiaskoen for den langtrukne mediedrevne kampanjen som portretterte Trump som en agent for Russland, og kulminerte i etterforskningen ledet av tidligere FBI-direktør Robert Mueller.

Han reiste tre krav på vegne av Husets republikanske minoritet: At CIA-«varsleren», som innmeldte klagen som ble utgangspunktet for riksrettsgranskningen, måtte innkalles for å vitne, spesielt om vedkommendes kontakter med demokratene før han innmeldte sin klage til generalinspektøren for etterretningsfellesskapet; at komitéen måtte høre bevis om påstått ukrainsk innblanding i 2016-valget til støtte for Hillary Clinton; og at Hunter Biden måtte innkalles for å vitne om hva han gjorde i fire år for gjenytelsen av en månedsbetaling på $ 50 000 fra det store ukrainske gasselskapet Burisma.

På slutten av dagen fremmet komitéen en republikansk resolusjon om å stevne varsleren som vitne, med en 13-9 partirepresentasjonsbeslutning.

Nunes og flere andre republikanske utspørrere påpekte at Trump-administrasjonen hadde levert mer dødelig militærbistand til Ukraina enn den forrige administrasjonen til demokraten Barack Obama, inkludert salg av antitanksmissiler av typen Javelin. Faktisk kranglet de to partiene om «æren» av å være den mest inderlige fortaleren for krig mellom Ukraina og Russland.

Republikanerne erklærte gjentatte ganger at Kent og Taylor – og andre vitner som vil følge dem – bare kunne tilby vitnesbyrd om «sladder» [‘hearsay’] om hva presidenten gjorde og hva hans motiveringer var. De ignorerte behendig Det hvite hus’ rolle i blokkeringen av ethvert vitnesbyrd fra vitner med førstehåndskunnskap, som eksempelvis Det hvite hus’ fungerende stabssjef Mick Mulvaney og oppsagte nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton.

De gjentatte spørsmålene om Hunter Biden frembrakte skadelig vitnesbyrd fra Kent – allerede fremsatt i hans utspørring bak lukkede dører. Utenriksdepartementets embetsmann rapporterte at han i 2015 hadde klaget på visepresidentens sønns rolle i Ukraina, der han jobbet for selskapet som var det første vesentlige målet for en USA-støttet antikorrupsjonskampanje, for at det i det minste reiste en tilsynelatende interessekonflikt. Visepresident Bidens kontor hadde aldri besvart hans innvendinger, sa Kent.

Bare én egentlig ny «faktainformasjon» ble avslørt under hele den fem-timer-lange høringen, og den kom på slutten av Taylors åpningsuttalelse. Han hevdet nettopp å ha fått vite at et medlem av hans stab hadde overhørt en telefon fra president Trump til Gordon Sondland, da Sondland og medarbeideren var på en restaurant i Kiev den 26. juli.

Taylor sa: «Etter telefonsamtalen med president Trump spurte min medarbeider ambassadør Sondland om hva president Trump mente om Ukraina. Ambassadør Sondland svarte at president Trump bryr seg mer om etterforskningen av Biden, som Giuliani presset på for.»

Mens antiTrump-delen av foretaksmediene behandlet dette som en «knallavsløring» [‘blockbusterrevelation], er timingen mer enn bare litt mistenkelig. Taylor hevdet at han fikk vite om dette først etter at han ga sitt stevnede vitnesbyrd den 22. oktober. Det skulle antyde at hans medarbeider – nå planlagt å skulle avgi vitneforklaring bak lukkede dører på fredag – satt på denne informasjonen i tre måneder, og én-hel-måned etter innledningen av en riksrettsgranskning med fokus på Trumps rolle i Ukraina.

De offentlige høringene for Husets eterretningskomité fortsetter på fredag med utenriksdepartementets offisielle embetsrepresentant Marie Yovanovitch, som ble fjernet som ambassadør til Ukraina fordi hun av Giuliani ble ansett som en hindring. Vitner for neste uke vil inkludere Alexander Vindman, Tim Morrison og Fiona Hill, alle fra Det nasjonale sikkerhetsråd, utenriksdepartementets embetsrepresentanter Sondland, Volker, David Hale og Jennifer Williams (oppnevnt for å jobbe med visepresident Mike Pence) og offisiell Pentagon-representant Laura Cooper. Alle skal vitne etter stevninger, i strid med Trumps ordre om ikke å samarbeide med granskningen.

Loading