Betydningen av legenes åpne brev til forsvar for Julian Assange

World Socialist Web Site applauderer legene som har publisert det åpene brevet der de oppfordrer til umiddelbar handling for å beskytte livet til den fengslede WikiLeaks-grunnleggeren og journalisten Julian Assange.

Mer enn 65 leger og medisinere fra Storbritannia, USA, Australia, Tyskland, Italia og Sri Lanka har brakt oppmerksomhet på de forferdelige farene for Assanges liv til et globalt publikum. De skrev til Storbritannias Konservativ-innenriksminister Priti Patel på fredag, der de advarte: «Mr. Assange kan dø» på grunn av mange års vilkårlige forvaring og hans fortsatte fengsling i nesten permanent isolasjon i Londons maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison.

Legene insisterer på at Assange må flyttes til et universitetsstudiesykehus, hvor han kan evalueres og behandles av et medisinsk ekspertteam. De understreker: «Den medisinske situasjonen er følgelig presserende. Det er ingen tid å miste.»

Vi oppfordrer arbeidere, unge mennesker og alle som er opptatt av demokratiske rettigheter til å akte legenes advarsel, og til å ta del i kampen for å forsvare Julian Assange, så vel som for forsvaret av den modige varsleren Chelsea Manning, som også har blitt innesperret for å nekte å avgi falskt vitnesbyrd mot Assange.

Legenes initiativ markerer en ny fase i kampen for å få løslatt Assange, fordi det er tatt av ei gruppe profesjonelle arbeidere og helt uavhengig, drevet av en dyp bekymring for hans skjebne og for demokratiske rettigheter.

Legene var spesielt opptatt av Nils Melzers funn, FNs spesialrapportør om tortur, om at Assange lider av virkningene av langvarig «psykisk tortur» etter nesten ti år med vilkårlig forvaring og statsforfølgelse, som «snart kan ende opp med å koste hans liv». De så hvordan denne advarselen fra verdens fremste autoritet på tortur ganske enkelt ble avfeid av den britiske regjeringen.

Etter den opprivende beretningen om Assanges fysiske og mentale tilstand avlevert av den tidligere britiske diplomaten og varsleren Craig Murray, som deltok der Assange ble fremstilt på høringen den 21. oktober for domstolen Westminster Magistrates Court, bestemte legene seg for å handle. De vedtok at det var deres faglige plikt å rapportere «mistenkt tortur som de blir klar over, uansett hvor det måtte forekomme ... Den profesjonelle plikten er absolutt og må utføres uansett risiko for de rapporterende leger.»

Legenes modige og uavhengige handling har inspirert mange andre, og har fremkalt en kraftfull global respons og tvunget verdens medier til å rapportere om det åpne brevet. Andre leger står nå frem for å legge til sine egne signaturer.

Det åpne brevet har avslørt den enorme, men fortsatt latente støtten for Assange som kan og må mobiliseres til hans forsvar. Det sentrale spørsmålet er hvordan dette skal gjøres.

Den 21. juni publiserte World Socialist Web Sites redaksjon uttalelsen «For en verdensomspennende kampanje for å forhindre Julian Assanges overføring til USA!» I uttalelsen står det: «Bevegelsen for å sikre Julian Assanges frihet må komme nedenfra. Moralske appeller til myndighetene som forfølger ham er mindre enn ubrukelige. Assanges frihet må kjempes frem uavhengig av, og i opposisjon til styringsklassens politiske agenter.»

Denne posisjonen er fullstendig bekreftet av det åpne brevet.

Legenes standpunkt ble tatt i trossing av den hevngjerrige gjengingen mot Assange som har involvert statsmaskineriene og regjeringene i USA, Storbritannia, Australia, Sverige og Ecuador, for å straffe ham for å ha eksponert krigsforbrytelser i Afghanistan og andre steder, for så å få brakt ham til taushet for alltid.

Dr. Stephen Frost, spesialist i diagnostisk radiologi, skrev om det åpne brevet: «Dersom den britiske regjeringen ikke akter legenes advarsler, og viderefører sin nåværende hensynsløse, farlig og grusomme opptreden, vil mennesker fra hele verden med rette oppfordre til at de ansvarlige blir stilt til rette. Vi sier at situasjonen er medisinsk presserende, og at den ikke må få anledning til å fortsette. Det er ingen tid å miste. Torturen må opphøre NÅ.»

Som respons har den britiske regjeringen igjen gjort det klart at ingenting må få anledning til å stå i veien for planene om å arrangere en skueprosess kommende februar, før de gjennomfører den forhåndsbestemt beslutning om å utlevere Assange til USA. Patels innenriksdepartement utstedte på mandag en uttalelse til media, der de erklærte: «Påstandene om at Mr. Assange blir utsatt for tortur er ubegrunnede og i sin helhet falske. Storbritannia er forpliktet til å opprettholde rettsstaten og til å sørge for at ingen noensinne er over loven.»

Det åpne brevet skjærer på tvers av den giftige blandingen av personlige og politiske bakvaskelser anvendt av de liberale mediene, sosialdemokratiske partier, inkludert Storbritannias Labour Party, fagforeninger, borgerrettighetsorganisasjoner, høyreorienterte feminister og forskjellige pseudo-venstre-grupper, for å berettige og rettferdiggjøre deres nekting av å forsvare Assange.

Brevet ble utgitt på høyden av Storbritannias generalvalgkamp. Det ble sendt til Labours skyggeinnenriksminister Diane Abbott. Men hun har nektet å komme med noen uttalelse overhode. Hverken Abbott eller Labour-leder Jeremy Corbyn har engang nevnt verdens mest berømte politiske fange i løpet av kampanjen – en mann som er fengslet mindre enn 20 km fra Westminster og parlamentsbygningen. Hans navn forekommer ikke i Labours valgmanifest, selv om det forplikter partiet til å beskytte «varslere» og bringe inn «en juridisk rett til forsvar for journalister i allmennhetens interesse».

Corbyn har forsøkt å rettferdiggjøre sitt avslag for å forsvare Assange ved å referere til de falske seksualpåstandene fra to kvinner i en sak som ble henlagt for andre gang i 2017. I april erklærte han at dersom saken ble «gjenopptatt», da måtte Assange «svare på de spørsmål og de forlangender om beskyldningene som er fremsatt mot ham».

Den svenske etterforskningen ble henlagt for godt i forrige uke, etter ni år der det aldri ble fremsatt noen tiltale. Men hverken dette, eller intervensjonen fra over 60 leger, vil få Corbyn til å handle i strid med statskonspirasjonen mot Assange.

For styringsklassen er forfølgelsen av Assange spydspissen for et massivt angrep på demokratiske rettigheter, med sikte på å få demontert ytringsfriheten, forbudt gravejournalistikk, intimidert og terrorisert kritikere, forhindret eksponeringen av regjeringsforbrytelser og undertrykt folkelig motstand mot sosial ulikhet og krig.

World Socialist Web Site insisterer på at bare arbeiderklassen, verdens mektigste sosiale kraft, har den nødvendige styrken for å motsette seg dette, og at det må den nå gjøre uavhengig av de gamle partiene og fagforeningene.

Akkurat som kapitalistklassen bruker forfølgelsen av Assange som vippepunktet for sine planer for diktatur, så må arbeiderklassen gjøre hans forsvar til fokuspunktet for en kontraoffensiv mot militarisme og alle angrep på demokratiske og sosiale rettigheter.

Det er allerede et stigende tidevann av internasjonal klassekamp, streiker og masseprotester mot sosial ulikhet og korrupte regjeringer, som byr et mektig massefundament for kampen for Assanges frihet.

Forsvaret for Assange må ledes av en global strategi som bevisst knytter kampen for å forsvare demokratiske rettigheter til den internasjonale arbeiderklassens voksende sosiale kamp mot kapitalistisk utbytting og politisk undertrykking. Socialist Equality Party-er (SEP) [Sosialistisk Likhetspartier], seksjonene av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI), kaller på alle som frykter for Assanges liv, og som ønsker å se en heroisk og uskyldig mann løslatt til å delta i denne essensielle kampen.

Loading