Demokratene omfavner krigshauken Bolton under riksrettssaken mot Trump

Lekkede utdrag fra ei kommende bok skrevet av John Bolton, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren, har rystet Trumps Hvite hus og overskygget Trumps advokaters tiltak for å mønstre et forsvar i Senatets riksrettssak, som har gått inn i den andre uka. Avsløringene ser ut til å kunne bli sentralpunktet i rettsaken, som går mot en avstemming på fredag om hvorvidt ytterligere vitner – først og fremst Bolton – skal innkalles for å vitne.

Tidligere amerikansk nasjonal sikkerhetsrådgiver [Foto: AP Photo/Martin Mejia]

Bolton blir nå omfavnet og feiret av de samme senatsdemokratene som i sin tid blokkerte for hans nominering til USAs FN-ambassadørpost med begrunnelser om at han var en farlig krigshisser. Senatets minoritetsleder Chuck Schumer erklærte at Bolton måtte få anledning til å vitne i Senatets riksrettssak, og den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten Mitt Romney var den første av flere senatsrepublikanere som sa seg enig.

Både Det hvite hus og Senatets republikanske ledere har motsatt seg å tillate eventuelle ytterligere vitner, deriblant de fire som er forlangt av demokratene: Bolton, Mick Mulvaney, den fungerende stabssjefen for Det hvite hus, og to andre Hvite hus-medhjelpere, alle med direkte kjenskap om Trumps beslutningen om å tilbakeholde militærhjelp til Ukraina i fjor sommer.

I det tilfelle at minst fire republikanere bryter rekkene og slutter seg til Senatets 47 demokrater for å gi et flertall til en stevning av Bolton, har andre republikanske senatorer truet med å kreve en stevning av Hunter Biden, sønn av tidligere visepresident Joe Biden. Hunter Biden hadde i fem år en lukrativ stilling i styret for det ukrainske gass-selskapet Burisma, som begynte på den tiden hans far hadde ansvar for Obama-administrasjonens Ukraina-politikk.

Dette ville eskalere den politiske krigføringen i Washington til et hittil usett nivå, der demokratene ønsker å få fjernet en president bare ni måneder før høstens valg, og republikanerne vil politisk ødelegge kandidaten som lenge ble ansett som favoritt for demokratenes presidentnominering.

En avstemming på fredag om vitner i riksrettssaken ville komme bare tre dager før demokratenes caucuses i Iowa den 3. februar, der de første faktiske stemmene blir avgitt for den demokratiske presidentnomineringen, og bare fire dager før Trumps State of the Union-tale, som han skal holde for en fellessesjon i Kongressen, og som skal kringkastes nasjonalt på fjernsyn.

De facto-alliansen mellom demokratenes lederskap og Bolton – en notorisk forkjemper for 2003-invasjonen av Irak, og en frenetisk tilhenger av krig med Iran – understreker bare den dypt reaksjonære karakteren av impeachment-bestrebelsene mot Trump. Demokratene har ikke anlagt tiltalepunkter mot Trump for hans reelle forbrytelser mot immigranter, hans angrep på demokratiske rettigheter eller hans brudd på folkeretten, men over et anliggende der han har inntatt en mindre aggressiv tilnærming enn Obama-administrasjonen – amerikansk politikk overfor Russland.

Formålet med de nesten $ 400 millioner i amerikansk militærhjelp, som demokratenes impeachment-forvaltere i Representantenes hus gjentatte ganger erklærte i forrige uke, var å gjøre Ukraina i stand til å bekjempe Russland-støttede styrker på landets østlige grense, så «vi ikke behøver å slåss mot Russland her», på gatene i Amerika. Demokratene bestreber seg på å få kondisjonert opinionen i forberedelse for en krig mellom de landene som har planetens to største atomvåpenarsenaler, en konflikt som kunne tilintetgjøre menneskeslekten.

Bolton, som er gjennomsyret av det amerikanske ultra-høyres antikommunisme, er sympatisk innstilt til demokratenes Russland-hetsing. Ikke bare var han en av de mest aggressive krigshisserne blant de nykonservative apparatsjikene fra Bush-administrasjonen, men i Trumps Hvite hus presset han på for missilangrep mot Iran i fjor sommer, etter at iranske luftvernstyrker skjøt ned en ubemannet amerikansk drone, og han har oppfordret til amerikansk militærintervensjon i Venezuela.

Ifølge utdragene som ble offentliggjort fra bokmanuskriptet har Bolton skrevet at han hadde diskusjoner med Trump der presidenten insisterte på at han ikke ville tillate en gjenopptakelse av militærhjelpen til Ukraina før den ukrainske regjeringen gikk med på å kunngjøre en korrupsjonsetterforskning av Joe og Hunter Biden, så vel som en etterforskning av Det hvite hus’ påstander om at Ukraina blandet seg inn i 2016-valget i USA i forsøk på å fremme Hillary Clintons kandidatur.

Da Trumps juridiske team på mandag begynte å presentere sin forsvarsargumentering, var de allerede forbigått av begivenhetene. Trump-advokaten Michael Purpura brukte nesten en time på å foreta en detaljert granskning av bevisene presentert av Husets impeachment-forvaltere for å kunne hevde at Trump aldri hadde betinget løslatelsen av militærhjelp til Ukraina med en kunngjøring om etterforskning av de to Biden. Men Bolton, Trumps fremste nasjonale sikkerhetsrådgiver på den tiden, hadde bare timer tidligere revet ned denne beretningen med materialet publisert i New York Times.

Utover dagen ble det klart at Det hvite hus hadde tatt beslutningen om ikke å henvise til Bolton direkte under rettssakspresentasjonene, selv om Trump tvitret ustanselig om emnet, der han fordømte Boltons beretning som en løgn for å øke boksalget.

Trumps forsvarsteam engasjerte seg i lange presentasjoner om stort sett irrelevante temaer. Kenneth Starr, den uavhengige jurdiske rådgiveren som sto i front for den politisk motiverte Clinton-riksrettssaken i 1998 og 1999, beklaget det altfor hyppige henfallet til impeachment som et våpen for politisk konflikt i Amerika. Både Starr og Harvard-professor Alan Dershowitz fremmet den tvilsomme påstanden at en president bare kan riksrettstiltales for en kriminell handling, og at det var grunnlovsstridig å riksrettstiltale Trump for maktmisbruk, som er det første tiltalepunktet anlagt av demokratene i Representantenes hus.

En hel presentasjon ble viet til forsvar for den tidligere New York-byråden Rudy Giuliani, Trumps personlige advokat, som spilte en sentral rolle i tiltakene for å få iverksatt etterforskning i Ukraina, en operasjon som Bolton skoldende beskrev som en «dophandel», ifølge vitnesbyrd fra Boltons tidligere stabsmedarbeidere.

To Trump-advokater ga detaljerte beretninger om Hunter Biden-skandalen, der visepresidentens sønn ble innsatt i Burisma-styret til ei månedslønn på $ 81 000, uten synlige kvalifikasjoner. Detaljene i dette tvilsomme arrangementet var ikke nye. Det gjennomskuelige formålet med denne presentasjonen var å utføre, nå for et nasjonalt fjernsynspublikum, det politiske angrepet mot Biden som Trump hadde forsøkt å få den ukrainske regjeringen til å iverksette.

Selv på pro-Trump nyhetsnettverket Fox fikk hans forsvarsadvokater andreplass bak spørsmål om avsløringene fra Bolton – som selv var en høyreorientert kommentator på Fox News før han i 2018 ble utnevnt av Trump til å lede Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC).

Det var rasende angrep på Bolton i mange av de samme ultra-høyre mediene som en gang hevet ham til skyene. Breitbart News bemerket at han hadde innlevert sitt manuskriptutkast til Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) for gjennomgang og vurdering, og at advokaten som hadde ansvaret for slike vurderinger var Jevgenij Vindman, tvillingbror av oberst Alexander Vindman, den offisielle NSC-representanten som vitnet for riksrettsgranskningen om hans innvendinger mot Trumps tilbakeholding av militærbistand til Ukraina. Den klare antydningen var at Jevgenij Vindman hadde lekket manuskriptet til Times, men Vindman meldte en uttalelse der han benektet enhver rolle i manuskriptvurderingen, som han sa ble utført av en annen advokat.

Det hvite hus og NSC erklærte begge at manuskriptet bare hadde blitt vurdert innen NSC. Dette antyder at NSC ikke varslet Trumps juridiske team om innholdet i manuskriptet og farene det kunne innebære for Trumps jurdiske forsvar – en indikasjon på den dype krisen innen den amerikanske staten, med krigende fraksjoner bokstavelig talt under samme tak.

Times, i en redaksjonell lederartikkel publisert mandag kveld, hoverte over suksessen med den nøye tidsbestemte politiske bomba rettet mot Trump. Redaksjonen skrev: «Mr. Bolton, en hard-line konservativ med tiår i tjeneste for republikanske administrasjoner, er ingen antiTrump ivrer, og det gjør hans beskyldninger mot presidenten desto mer forødende. Og hans beslutning om å berette disse historiene offentlig motsier så absolutt enhver påstand som Trump måtte prøve å hevde om utøvende privilegium angående deres kommunikasjoner.»

Lederartikkelen fortsatte: «Én grunn til at gode advokater insisterer på å avvise vitner og stevning av dokumentariske bevis er for å unngå uvelkomne overraskelser under en pågående rettssak. Mr. Bolton har nå besørget den seneste av slike overraskelser. Den er helt sikkert ikke den siste.»

Det er liten tvil om at der Trump forsøker å piske opp fascistvold mot sine motstandere, og demokratene og hoveddelen av foretaksmediene fungerer som frontmenn og advokater for mektige fraksjoner i militær-etterretningsapparatet – begge fraksjoner like fiendtlig innstilte overfor arbeiderklassen – vil spådommen om flere overraskelser bli oppfylt.

Loading