Trump fortsetter med sine fascistiske appeller under riksrettskrisen, mens demokratene promoterer krigshisseren John Bolton

Trump fortsetter med sine fascistiske appeller under riksrettskrisen, mens demokratene promoterer krigshisseren John Bolton[/author]Med Senatets riksrettssak mot president Donald Trump på veg mot det som kan bli prosessens siste dager, etter tirsdagens sluttføring av Det hvite hus’ forsvarsteams presentasjon, understreket saksgangen i økende grad den reaksjonære karakteren til begge av styringsklassens stridende fraksjoner.

Demokratene har alliert seg stadig mer direkte med den notoriske krigsforbryteren John Bolton, og har sentrert deres innsats i Senatet på forlangender om at han må vitne i rettssaken mot Trump. På søndag kveld, kort før Det hvite hus’ advokaters vesentligste forsvarspresentasjon, publiserte New York Times en artikkel som siterte lekkasjer fra Boltons kommende bok, der Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver røper at Trump avviste appeller om at han måtte heve sin tilbakeholding av militærhjelp for $ 391 millioner til Ukraina, og sa han hadde til hensikt å tilbakeholde bistanden inntil den ukrainske regjeringen kunngjorde en korrupsjonsetterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

Denne førstehåndsavsløringen fra Bolton, som forlot Trump-administrasjonen i september i fjor etter sammenstøt med presidenten over Iran, Nord-Korea, Afghanistan, Venezuela og Ukraina, motsier Det hvite hus’ benektelser av et «quid pro quo» som skulle knytte en ukrainsk etterforskning av Biden, ansett på det tidspunktet som Trumps sannsynlige motstander i 2020-valget, til løsslippingen av militærbistanden. Demokratene har gjort denne anklagen til sentrum for deres impeachment-pådriv, og har beskyldt Trump for å undergrave USAs nasjonale sikkerhet, sette en alliert som er «i krig» med Russland i fare, og oppfordre til utenlandsk innblanding i 2020-valget.

Trump tvitret forargede benektelser av Boltons påstand, og Trump-allierte på høyresiden som Breitbart News fordømte Bolton som en forsmådd tidligere embetsfunksjonær som forsøkte å bygge opp under boksalget sitt, med boka planlagt publisert i mars.

På alle de omstridte sakene motsatte Bolton seg Trump for ikke å være tilstrekkelig aggressiv. Han protesterte da Trump i siste øyeblikk trakk seg fra et missilangrep på Iran i fjor sommer, han opponerte mot Trumps diplomatiske manøvrer med Nord-Korea, han sloss mot en åpning av fredssamtaler med Taliban i Afghanistan, han presset på for en militærintervensjon for å styrte den valgte regjeringen i Venezuela, og han presset på for å få reversert Trumps midlertidige tilbakeholding av våpenleveransen til det høyreorienterte, antiRussland-regimet i Kiev.

Den bitre karakteren av den politiske krigføringen i Washington, og skarpheten i konflikten innen staten, og til-og-med blant nåværende og tidligere medlemmer av Trump-administrasjonen, kom til uttrykk ikke bare i Boltons de facto

innordning bak demokratenes impeachment-pådriv, men også i uttalelsen fra Trumps tidligere stabssjef general John Kelly på tirsdag, om at han trodde på Boltons beretning.

Kelly kastet sin støtte inn bak demokratenes forlangender om at det republikaner-kontrollerte Senatet stevner Bolton og kanskje også andre for å vitne i Senatets rettssak. Der han uttalte seg under et arrangement i Florida, sa Kelly: «Så jeg tror det er mennesker som kan bidra til dette, enten uskyld eller skyld ... Jeg mener de burde bli hørt.»

Det hvite hus og Senatets majoritetsleder Mitch McConnell forsøker å få blokkert for vitneavhør og innsending av dokumenter forlangt av demokratenes impeachment-forvaltere fra Representantenes hus, for å få avsluttet rettssaken innen utgangen av uka. Etter et møte i Senatets republikanske caucus bak lukkede dører på tirsdag ettermiddag, var det ikke klart om demokratene ville lykkes med å vinne de fire manglende republikanske stemmene de må ha, for å sikre flertall for å få stevnet Bolton og kanskje andre vitner.

Tidsplanen som den da forelå, krevde to åtte-timers-økter, for onsdag og torsdag, der senatorene skulle innsende skriftlige spørsmål til høyesterettsjustitiarius John Roberts, som presiderer over rettssaken i Senatet. Roberts skulle lese opp spørsmålene, enten rettet til Det hvite hus’ forsvar eller til Representantenes hus’ påtalemyndighet. De to dagene med spørsmål vil bli etterfulgt på fredag av fire timers debatt om hvorvidt eller ikke å stevne vitner og dokumenter, etterfulgt av en avstemming over spørsmålet.

Dersom ikke demokratene oppnår et flertall på 51 stemmer, vil Senatet gå videre til å stemme over Trumps dom og fjerning fra vervet, eller en frifinnelse. Gitt det faktum at det kreves to-tredjedels resultat i avstemmingen for å dømme ham skyldig, synes ikke utfallet å være i tvil.

Bolton er så notorisk en talsmann for krig og regimeskifte at president George W. Bush måtte installere ham som USAs ambassadør til FN i 2005 mens Kongressen var i bero, fordi Bolton sannsynligvis ikke ville blitt bekreftet av Senatet, som den gang var kontrollert av demokratene. Femten år senere er hans antennende utenrikspolitikk i vesentlig grad adoptert av Det demokratiske partiet.

Bolton har, som en arkitekt for 2003-invasjonen av Irak den gangen han var direktør for Prosjektet for et nytt amerikansk århundre, tatt til orde for krig for regimeskifte i Iran, Syria, Libya, Venezuela, på Cuba, i Jemen og Nord-Korea. Han motsatte seg økonomiske erstatninger til japaner-amerikanere som ble holdt i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig, han var involvert i Iran-Contras-affæren på 1980-tallet, og var en protégé av den fascistiske North Carolina-senatoren Jesse Helms.

I møte med en krise for borgerlig styre uten presedens siden Borgerkrigen, i vesentlig grad drevet frem av veksten av arbeiderklassemotstand både i USA og internasjonalt, søker Trump, personifiseringen av finansoligarkiet, å piske opp det ytre høyre og fascistiske krefter fullstendig utenfor det konstitusjonelle rammeverket. På tirsdag kveld holdt han den siste i en serie kampanjetaler, denne gangen i Wildwood, New Jersey, der han påkaller fascistiske slagord og troper, og tidvis direkte oppildner til vold mot sine politiske motstandere.

Senest sist søndag fordømte Trump Adam Schiff, Representantenes hus’ sjefforvalter av riksrettssaken og leder av etterretningskomitéen, der han tvitret: «Shifty Adam Schiff er en KORRUPT POLITIKKER, og sannsynligvis en veldig syk mann. Han har ikke betalt prisen, enda, for hva han har gjort mot Landet vårt!»

På tirsdag kveld, etter å ha hevdet at amerikanske arbeidere nyter gevinstene av den beste økonomien i USAs historie, skrøyt Trump av å ha myrdet ISIS-leder Abu Bakr al-Baghdadi og den iranske generalen Qassem Suleimani. Der han dreide til riksrettssaken, erklærte han: «Mens vi skaper arbeidsplasser og dreper terrorister, er kongressdemokratene besatt av demente bløffer, vanvittige heksejakter, og forvirrede partisanerkorstog.»

Han fortsatte med å fordømme «globalistpolitikere» for å «stjele» amerikanske jobber; han angrep demokratene som «ytrevenstreradikalere» og

«sosialister», han agnet og hetset «fake news»-medier; øste ros over militæret, politiet og antiimmigranthåndheverne ICE [Immigration and Customs Enforcement]; han skrøyt av å ha tildelt over $ 2 billioner til militæret (vedtatt med stemmene til et stort flertall av demokratene) og for å ha sikret en ny antiKina-handelskrigspakt med Mexico og Canada (også støttet av demokratene); han angrep abort; han skrøyt av å ha sikret midler (besørget av demokratene) for å bygge sin grensemur mot Mexico; han hyllet våpenrettighetsaktivister (inkludert tusenvis av væpnede militsmedlemmer som i forrige uke paraderte i Virginia); og han hyllet «skolevalg», en kodeformulering for demontering av det offentlige utdanningsvesenet.

Som vanlig forbeholdt han sin mest voldelige retorikk for angrep på immigranter. På fredag, i forkant av Trumps opptreden i New Jersey, ble justisdepartementet (DoJ) med på en rettssak anlagt av to regioner [‘counties’] i delstaten som forsøker å velte et ett-år-gammelt statsdirektiv som begrenser samarbeid mellom lokal rettshåndhevelse og føderale immigrasjonsetater. Begge counties er i det juridiske distriktet til representanten Jeff Van Drew, en høyreorientert førsteårs kongressrepresentant som ble valgt som demokrat, men som nylig byttet over til Det republikanske partiet, etter i forrige måned å ha stemt mot å riksrettsanklage Trump.

Trump paraderte Van Drew på scenen på tirsdag kveld og presenterte hans avhopping som et forvarsel for republikanernes overtakelse av Representantenes hus ved valget i november.

«Demokratene i Washington har forrådt det amerikanske folket grundig om immigrasjonssaken,» erklærte Trump, og fordømte «radikale» demokrater for å støtte såkalte nødhavnsbyer [‘sanctuary cities’], som han karakteriserte som et opplegg for å la kriminelle immigranter snylte på amerikanske borgere. «Så snart de er sluppet løs står disse kriminelle fremmede fritt til å drepe uskyldige amerikanere,» sa han. Han fortsatte med å rose ICE-bøller for deres håndtering av immigrant-«bander», og sa at de «går rett inn i en bande og begynner å veive».

I parallell med denne utenomkonstitusjonelle, fascistiske appellen, fremmer Trumps advokater i Senatets rettssak en juridisk sak for en tilnærmet ubegrenset utvidelse av presidentfullmaktene, fritt for reelle begrensninger fra Kongressen eller domstolene. På mandag kveld hevdet Harvard-jussprofessor og Trump-allierte Alan Dershowitz at de to riksrettstiltalepunktene vedtatt av Representantenes hus kontrollert av demokratene var blankt ugyldige, fordi som han hevdet, det ikke er noe konstitusjonelt grunnlag for å riksrettsanklage en president for maktmisbruk eller forhindring av Kongressen.

Loading