USA utplasserer «anvendelig» atomvåpen samtidig med fortsatte krigstrusler mot Iran

Da ballistiskmissilubåten USS Tennessee i forrige måned la ut på tokt i Atlanterhavet, samtidig med den utviklende krisen med Iran, hadde Pentagon utplassert et nyutviklet, mindre kjernefysisk stridshode ombord. Våpenet, kjent som W76-2, har en eksplosjonskraft på anslagsvis fem kilotonn, dvs. en-tredjedel av den destruktive kraften til atombomba «Little Boy», som krevde rundt regnet 140 000 menneskeliv i Hiroshima i 1945.

FAS – Det amerikanske forbundet for vitenskapsforskere [Federation of American Scientists] bekjentgjorde utplasseringen i forrige uke, med henvisning til ikke-navngitte sivile og militære kilder. De opplyste at to av de 20 ubåt-lanserte ballistiske Trident-missilene ombord på USS Tennessee og andre ubåter ville bestykkes med stridshodene W76-2. Hvert missil kan føre så mange som åtte slike stridshoder, og har kapasitet til å angripe flere mål.

Første utskyting av et Trident-missil, den 18. januar 1977 ved Cape Canaveral, Florida [Foto: U.S. Navy arkivfoto]

Det nye våpenet har blitt rullet ut med en bemerkelsesverdig hastighet. Trump-administrasjonens strategidokument kalt Gjennomgang av atomvåpenposisjonering 2018 (NPR) [Nuclear Posture Review 2018] oppfordret til utviklingen av «et lavnivå stridshode for (SLBM) [submarine-launched ballistic missile] for å sikre et raskt responsalternativ i stand til å trenge gjennom motparters forsvarssystemer» og lukke «et utnyttbart» gap «i USA regionale avskrekkingsevner».

Påskuddet for utplasseringen av stridshodet var den ikke-verifiserte påstanden at Russland utvikler tilsvarende våpen, og har tatt i bruk en doktrine som sier «eskalere for å de-eskalere» eller «eskalere for å vinne» ved bruk av lavnivåatomvåpen, med den forventning at Washington ikke vil gjengjelde med strategiske stridshoder, av frykt for å sette i gang en fullskala termonukleær krig. Pentagons argument har vært at et ballistisk missil designet for lav sprengkraft og rask reaksjon er nødvendig for å «gjenopprette avskrekking».

FAS-rapporten antyder imidlertid sterkt at denne påståtte russiske doktrinen er et påskudd, og at «det er langt mer sannsynlig at det nye lavnivåvåpenet er ment å tilrettelegge for anvendelse av atomvåpen som førsteslag mot Nord-Korea eller Iran.»

Rapporten påpeker at de to strategidokumentene NSS og NPR begge ser for seg bruken av atomvåpen som svar på «ikke-nukleære angrep og storskala konvensjonell aggresjon», og at NPR uttrykkelig uttalte at stridshodet W76 -2 ble designet for å «utvide utvalget av troverdige amerikanske alternativer for respons på nukleære eller ikke-nukleære strategiske angrep». Washington utelukker ikke en nukleærangrep, heller ikke mot land som Iran som ikke har atomvåpen.

Utplasseringen av USS Tennessee med dens nye «anvendelige» nukleære stridshoder fant sted omtrent samtidig med at president Donald Trump den 29. desember samlet sine topprådgivere på hans feriested Mar-a-Lago i Florida, og beordret det kriminelle dronemissilmordet av general Qassem Suleimani, en av Irans øverste embetsrepresentanter. Dronedrapet ble utført fem dager senere ved Bagdads internasjonale lufthavn.

NBC News konstaterte i en nyhetsrapport på torsdag, med henvisning til ikke-navngitte ledende embetsrepresentanter, at Trump på det samme møtet i Florida også «autoriserte bombingen av iranske skip, missiloppskytningsfasilitieter og luftvernsystemer… Teknisk sett kan militæret nå ramme disse målen uten ytterligere presidentautorisering, selv om de i praksis ville konsultere med Det hvite hus før enhver slikt aksjon.»

Rapporten advarte for at «de to sidene forblir i en farlig boksers omklamring, og noen embetsfunksjonærer er av den oppfatning at den minste feilberegning kan føre til katastrofe».

Med andre ord, for alt snakk om at krig har blitt avverget etter krigshandlingen og krigsforbrytelsen utført av Washington med drapet på Suleimani, er realiteten den at verden balanserer på en knivsegg av en katastrofal militær konfrontasjon, som raskt kan eskalere til den første anvendelsen av atomvåpen på et tre-kvart-århundre.

Trusselen mot Iran er del av en langt større oppbygging for global krig, der amerikansk imperialisme forsøker å motvirke forvitringen av landets tidligere hegemoniske dominering av den globale økonomien, ved å ty til kriminell bruk av overveldende militær makt.

Etter å ha sikret et 2020-militærbudsjett på $ 738 milliarder [NOK 6,8 billioner], med støtte fra et overveldende flertall i Kongressen – både demokrater og republikanere – forbereder Trump-administrasjonen seg nå på å presse gjennom en 20 prosent økning av budsjettet for etaten for nasjonal atomsikkerhetsadministrasjon (NNSA) [National Nuclear Security Administration], som har tilsyn med oppbyggingen av det amerikanske atomvåpenarsenalet. Denne budsjettproposisjonen på $ 20 milliarder [NOK 184 milliarder], offentliggjort i forrige uke, representerer bare en brøkdel av de mer enn $ 1 billion USA har planlagt å anvende for å «modernisere» sitt atomvåpenarsenal over de neste tre tiårene – planer iverksatt under den demokratiske Barack Obama-administrasjonen, før Trump tiltrådte.

Trump er en krigsforbryter. Hans trusler om å «utslette» Iran og regne «ild og raseri» ned over Nord-Korea er ikke bare overdrivelser. De «anvendelige» atomvåpnene for å begå slike uhyrligheter har allerede blitt lagt i hans hender.

Der riksrettssaken mot USAs president halter mot sin nedrige avslutning er det påfallende at Trumps største forbrytelser, medregnet krigshandlinger og hans trussel om å trekke verden inn i en atomkrig, på ingen måte forekommer i anklagene mot ham. Tvert imot sentrerte tiltalepunktene på beskyldninger om at han tilbakeholdt dødelig militærbistand til Ukraina og ikke har vært tilstrekkelig aggressiv i å konfrontere Russland.

Som Newsweek påpekte i forrige uke ble impeachment-anklagen fremsatt etter at Pentagon fra mai og innen slutten av september i fjor hadde iscenesatt det uforlignelige antallet 93 separate militærøvelser, som alle simulerte eller forberedte for krig mot Russland. Dette omfattet øving av bomberaid mindre enn 800 km fra den russiske grensa og den kontinuerlige oppbyggingen av bakkestyrker i de tre baltiske statene og Polen, sammen med opptrappingen av amerikanske luftvåpenutplasseringer beskrevet som programmer for «bombefly sikring» og «teater sikkerhet».

Pådrivet til krig har ikke sin kilde i Donald Trumps syke sinn, men snarere i den global kapitalismens uløselige krise. Det finnes ingen antikrigfraksjon i den amerikanske styringsklassen, medregnet dens representanter i Det demokratiske partiet, bare taktiske forskjeller over hvordan amerikansk imperialismes interesser kan best forfølges på den globale arena.

Kampen mot en ny imperialistisk verdenskrig og trusselen den utgjør for menneskehetens overlevelse, kan bare være basert på arbeiderklassens kamper, som nå er involvert i ei bølge av streiker og sosiale omveltninger over hele planeten. Disse nye massekampene må bevæpnes med et sosialistisk og internasjonalistisk program for å forene arbeidere i en felles kamp for å få slutt på kilden til krig og sosial ulikhet – kapitalistsystemet.

Loading