Studenter og ungdom uttaler seg mot krig

International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) snakket med unge mennesker på tvers av hele USA om deres opplevelse av krig og dens konsekvenser.

Studenter og ungdom uttaler seg mot krig
Loading