Offentlig møte i New York City til forsvar for WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, i regi av Courage Foundation

Et publikum på anslagsvis 150 hørte den 15. februar et panel av foredragsholdere i New York City på et møte til forsvar for WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange. Han blir nå holdt under tøffe betingelser i Londons maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison, i påvente av utfallet av en amerikansk anmodning om utlevering, hvor han står overfor 175 års fengsling på oppblåste anklager for brudd på den amerikanske spionasjeloven av 1917. Assanges egentlige forbrytelse er hans modige avsløring av hemmelighold, korrupsjon og imperialistiske krigsforbrytelser.

Publikum på møtet til forsvar for Julian Assange

Utleveringshøringen i London skal etter planen innledes mandag den 24. februar. Det har blitt kalt et proteststevne ved det britiske konsulatet i New York City, ved Second Avenue og 47th St., for kl. 11:00 samme dag.

Det offentlige møtet den 15. februar, som ble holdt på City University of New York Law School i Queens, New York, var organisert av Courage Foundation. Andre møtesponsorer inkluderte New York City-avdelingen av Det nasjonale advokatforbundet [National Lawyers Guild], og pressefrihetsorganisasjonen FAIR – Fairness and precision in Reporting.

Panelet av foredragsholdere inkluderte James Goodale, tidligere hovedadvokat for New York Times under Pentagon Papers-saken i 1971; Renata Avila, medlem av Julian Assanges forsvarsteam og en nær venn av journalisten og forleggeren; Glen Ford, sjefredaktør for Black Agenda Report; og Max Blumenthal, redaktør for nettstedet The Grayzone.

Flere andre opptrådte via videolink, deriblant Daniel Ellsberg, varsleren som lekket Pentagon Papers til pressen for nesten 50 år siden; Noam Chomsky, språkforsker og politisk aktivist; og forfatteren Alice Walker.

Møtet åpnet med en kort videohilsen fra Jennifer Robinson, ledende medlem av Assanges forsvarsteam, der hun understreket den internasjonale betydningen av forsøket på å få styrt WikiLeaks-forleggeren inn i et amerikansk fengsel. Robinson påpekte det nylige forsøket fra den fascistiske regjeringen i Brasil, ledet av Jair Bolsonaro, på å få anklaget journalisten Glenn Greenwald på tiltalepunkter som er tilnærmet identiske de Assange står overfor.

James Goodale, kveldens første foredragsholder, berettet om erfaringen fra Pentagon Papers-saken, som til å begynne med var et sivilt søksmål i forsøk på å få Times og Washington Post til å avstå fra publisering av den klassifiserte regjeringsstudien om den hengemyra amerikansk imperialisme konfronterte i Vietnam. Goodale forklarte at Richard Nixons justisminister John Mitchell, som senere ble fengslet for Watergate-skandalen, beordret at Times og reporteren Neil Sheehan skulle straffeforfølges i henhold til den amerikanske spionasjeloven [1917 Spionage Act] for publiseringen av Pentagon Papers. Innsatsen kollapset imidlertid i møte med den utdypende skandalen og den politiske Watergate-krisen, som til slutt skulle føre til Nixons fratredelse.

Goodale advarte, der han omtalte tiltalen Assange står overfor, for at dersom den skulle lykkes ville det bety slutten for gravejournalistikk. «Dette er en sak som jeg har fryktet i 50 år. Det er en sak som vi alle må slåss mot.»

Et høydepunkt for møtet var Daniel Ellsbergs opptreden via videolink. Han advarte for at dersom rettsforfølgelsen av Assange skulle lykkes, da «vil allmennheten få å vite hva regjeringen velger å fortelle den, uansett hvor usann og hvor selektiv og villedende den måtte være. ... Det er vanskelig å kalle det en demokratisk republikk.»

Ellsberg forklarte at både presidentene Barack Obama og Donald Trump hadde brukt spionasjeloven for å få brakt dissens til taushet. Sammen med de andre foredragsholderne understreket han også viktigheten av å komme til forsvar for varsleren Chelsea Manning, som allerede hadde sonet syv år i fengsel da hun i mars i fjor ble kastet tilbake i fengsel, hvor hun nå har blitt holdt i nesten et år for forakt for retten, etter at hun nektet å delta i bestrebelsen på å få satt opp Assange.

Noam Chomsky erklærte at vendetten mot Assange påminnet ham om Italia under fascistdiktatoren Benito Mussolini, som fikk kneblet stemmen til den italienske marxist- og kommunistpartilederen Antonio Gramsci ved å fengsle ham i 1926, hvor han forble under brutale betingelser til sin død 11 år senere, i en alder av 46 år.

Det andre medlemmet av panelet som talte var Renata Avila, som medbrakte hilsener fra Assange. «Han er en av oss, han skulle vært her,» erklærte hun. Assange «har ei veldig lang liste av fiender. ... Hans viktigste allierte er folket.» Avila forklarte at de fleste av avisene som gikk i partnerskap med WikiLeaks for publiseringen og eksponeringen av korrupsjon og krigsforbrytelser nå har forlatt ham. Assange er en politisk fange, sa hun, som har viet sitt liv til allmennhetens interesse, til å motstå hemmelighold og sensur, i stedet for å bruke sine enorme talenter for å bli velstående. Hun advarte for at utleveringssaken kunne trekke videre ut til sommeren 2021, og at det må utvikles og styrkes en mektig bevegelse til forsvar for både Julian Assange og Chelsea Manning i løpet av denne perioden.

Glen Ford erklærte at Assange og Manning blir straffet fordi de bildene som ble tilgjengeliggjort av WikiLeaks av en massakre i Irak, «ødela bildet av det amerikanske militæret som en kraft for det gode i verden. … De har bidratt vesentlig til svekkelsen av den amerikanske krigsmaskina.» Amerikansk imperialisme hevder «makten og retten til å være politistyrke i verden, til å fengsle og drepe alle som er imot dens globale overherredømme,» la han til.

Ford relaterte også angrepet på Assange til «Russiagate», kampanjen for å bruke den påståtte russiske innblanding i 2016-valget for å fremstille Assange som en agent for en utenlandsk makt, for å få satt ham opp ham under spionasjeloven, samtidig som det ble iverksatt en sensuraksjon og andre angrep på demokratiske rettigheter. Mens Washington lyver om sin bekymring for menneskerettigheter i inn- og utland, «blander USA seg inn i interne anliggender for hver en nasjon på planeten», som for tiden retter seg mot de valgte regjeringene i Syria, Venezuela og andre steder. «Julian Assange og WikiLeaks ble satt øverst på imperiets drapsliste. ... Assange er selvfølgelig ikke en amerikansk statsborger, han er australier, men ingenting av det betyr noe i kampanjen for å få straffet ham, erklærte Ford.

Den siste foredragsholderen var Max Blumenthal. Han snakket om årene med offentlig demonisering av Assange, der han ironisk berettet om skildringen av ham som «en høyreekstrem libertarianer, en venstreorienteret anarkist, en russisk agent som ødelegger demokratenes ellers perfekte parti. ...» Blumenthal refererte til det faktum at den ondskapsfulle forfølgelsen av Assange nå blir ignorert av hovedstrømspressen og av offentlige embetsrepresentanter, som er medskyldige i forsøket på å få brakt ham til taushet og få ødelagt ham. Angrepet på Julian Assange truer «overlevelsen av den kritiske, modige, gravende og kjempende journalistikken».

Denne forfatteren talte fra gulvet under den korte spørsmålsperioden etter foredragsholderne, og understreket at WSWS, den mest leste sosialistiske publikasjonen på nettet, sammen med Socialist Equality Partier over hele verden har vært i forkant av kampanjen for å forsvare Assange og Manning.

Bare i løpet av de tre siste månedene har WSWS publisert mer enn 100 separate rapporter, uttalelser og intervjuer i denne kampanjen. Tidligere denne måneden holdt SEP et møte [engelsk tekst] til forsvar for Assange i Montreal, Canada; og i løpet av de to neste ukene arrangeres en serie stevner [engelsk tekst] av det australske SEP i Sydney, Melbourne og Brisbane, så vel som av SEG [Socialist Equality Group] i Wellington på New Zealand. Det britiske SEP holder et møte i London førstkommende søndag, dagen før utleveringshøringene innledes der.

Kampanjen til forsvar for Assange og Chelsea Manning må bevæpnes med en politisk strategi. Max Blumenthal fremmet en oppfordring som avslutning på sine kommentarer på lørdagskvelden, om støtte til Vermont-senatoren Bernie Sanders i Det demokratiske partiets pågående kampanje for nominering av partiets presidentkandidat, som måtte være i tillegg til en kampanje for å presse og overbevise ham om å droppe anklagene mot Assange når han først ble valgt.

Sanders, som har opprettholdt en skammelig taushet i spørsmålet om Assange, er en forsvarer av amerikansk imperialismes interesser, slik han så tydelig stavet ut i forrige uke, i sin erklæring til New York Times om at han ville støtte et forebyggende angrep mot Iran eller Nord-Korea. Promotering av illusjoner om Sanders og demokratene avvæpner mer enn det styrker kampanjen til forsvar for Assange. Det bistår bare bestrebelsen for å fange den voksende motstanden mot ulikhet, diktatur og krig inn i kapitalistpolitikkens rammeverk.

Som WSWS har insistert på fra begynnelsen av er det bare én sosial kraft som med hell kan lede kampen for å få løslatt Julian Assange og Chelsea Manning. Forsvaret av disse politiske fangene er del av den internasjonale arbeiderklassens kamp mot forberedelsene til verdenskrig og diktatur. Arbeiderklassen må mobiliseres uavhengig av, og i opposisjon til kapitalistsystemets partier og representanter for å få ført denne kampen frem.

Forfatteren anbefaler også:

Tiltalen av Julian Assange, ødeleggelsen av legalitet og fremveksten av den nasjonale sikkerhetsstaten

[18. januar 2020]

Julian Assanges rettshøring i London: Storbritannia iscensesetter en lovløs skueprosess

[25. oktober 2019]