Oppfordringen til mandagens demonstrasjon i Montreal for Julian Assanges løslatelse

En demonstrasjon ble holdt i går [mandag] utenfor det amerikanske konsulatet i Montreal i Canada, til forsvar for Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange. Denne meldingen er oppropet som ble publiset på lørdag. Assange, som er en modig journalist og forlegger, blir forfulgt av de amerikanske, britiske og australske myndighetene, med Canadas medvirkning, for å ha eksponert stormaktsintriger rundt om i verden, og amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

Assange blir for tiden holdt i isolert forvaring i et høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han står overfor for utlevering til USA og en rettssak med anklager om spionasje, og utsikter til en livstidsstraff på 175 år. Nils Melzer, FN-spesialrapportør om tortur, og andre medisinske eksperter har uttalt at Assange viser tegn til å ha vært utsatt for langvarig psykologisk tortur, og at han kan dø med mindre han blir løslatt og får forsvarlig medisinsk behandling.

Assanges utleveringshøring ble innledet i London den 24. februar, samme dag som demonstrasjonen i Montreal. Tilsvarende arrangementer ble organisert over hele verden.

I et e-postintervju med World Socialist Web Site understreket den uavhengige journalisten Elizabeth Leier, som arrangerte demonstrasjon, hvor presserende viktig det er å stille opp for Assanges forsvar.

«Jeg holder demonstrasjonen fordi jeg synes denne saken er enormt viktig og har alvorlige implikasjoner for journalistikk, ytringsfrihet og menneskerettigheter rundt om i verden,» skrev Leier. «Ikke så veldig overraskende, gitt tilstanden med våre hovedstrømsmedier, har denne saken hatt svært liten dekning i Canada.»

«Dette er helt forkastelig ettersom rettsforfølgelsen av Julian Assange har veldig konkrete og alvorlige konsekvenser for kanadisk journalistikk og suverenitet,» fortsatte hun. «Skulle han bli utlevert, vil dette sette en presedens for at det vil være mulig å straffeforfølge og få utlevert en utenlandsk journalist for å ha publisert sannferdig og meningsfull informasjon, utenfor den anklagende påtalemyndighets jurisdiksjon. Dette er et absurd og farlig perspektiv, som må alarmere alle som verdsetter pressefrihet, demokrati og suverenitet.»

Spurt om responsen hun har fått på dette viktige initiativet, hadde Leier følgende å berette:

«Responsen har vært ganske nølende så langt, som ikke overrasker meg. ... Denne sakens manglende oppmerksomhet i media er ganske påfallende. Når Assange har vært behandlet i kanadiske hovedstrømsmedier har dekningen ganske enkelt vært ekko av den samme feilinformasjonen vi har hørt gang på gang.»

«De organisasjonene som burde vite om denne saken, mediene og deres fagforening – Fédération Profesionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) – har vært tause om deres stilling til denne rettsforfølgelsen. Fra den tausheten tror jeg vi kan utlede at de foretrekker å følge linja og ikke forstyrre offisielle beretninger, til tross for at det strider mot deres egen profesjonelle integritet og interesser.»

«Jeg vil gjerne fremheve den positive responsen jeg har fått fra mange uavhengige medier, fra enkeltpersoner og politiske organisasjoner, inkludert fra World Socialist Web Site. Forhåpentligvis vil flere få vite om arrangementet og innse denne sakens viktighet.»

Socialist Equality Party (Canada) og World Socialist Web Site oppfordret alle sine lesere og tilhengere i Montreal-området til å delta på denne demonstrasjonen, som del av den globale kampanjen til støtte for Assange og den modige varsleren Chelsea Manning.

Demonstrasjonen fant sted mandag 24. februar kl. 17:30 foran det amerikanske konsulatet i Montreal, 1134 Sainte-Catherine St West (hjørnet av Stanley St. og nær metrostasjonen Peel.)

Forfatteren anbefaler også:

Voksende støtte for Julian Assange under opptakten til utleveringshøringene

[21. februar 2020]

Canada’s complicity in the persecution of Julian Assange

[27. januar 2020]

Løslat Julian Assange!

[2. august 2018]

Loading