San Ysidro High School-elever i California til skolestreik mot angrep på offentlig utdanning

Fredag den 6. mars gikk hundrevis av elever ved San Ysidro High School i San Diego, California til skolestreik for å motsette seg budsjettnedskjæringer og permittering av lærere.

Socialist Equality Partys valgkampanje slåss for å bygge et sosialistisk lederskap av arbeidere og ungdom til forsvar for offentlig utdanning og for arbeiderklassens sosiale rettigheter. Bli med på kampen, besøk Socialism2020.org

San Ysidro, California high school students walk out to oppose attacks on public education
Loading