Støtt de streikende arbeiderne ved Instacart, Amazon og Whole Foods!

Socialist Equality Party (SEP) oppfordrer alle arbeidere til å støtte streikene og de andre aksjonene til arbeidere ved Instacart, Amazon og Whole Foods i USA.

På mandag initierte Instacart-arbeidere en streikeaksjon fordi de blir tvunget til å jobbe uten skikkelig sikkerhetsutstyr, som ansiktsmasker, hansker og håndrensemiddel. Med den spredende koronaviruspandemien truer de utrygge forholdene de arbeider under ikke bare deres egne liv, men også livene til kundene de betjener.

Disse arbeiderne utfører en kritisk og heroisk sosial funksjon. USA er nå et episenter for krisen, med 165 000 tilfeller i skrivende stund [mandag kveld i USA], og mer enn 3 100 dødsfall. Med beordringer om bli-på-stedet, som nå gjelder nesten 250 millioner mennesker i USA, er behovet for leveranser av mat, medisiner og andre essensielle nødvendigheter til mennesker som ikke kan, eller ikke bør forlate sine hjem, viktigere enn noen gang.

De 150 000 Instacart-arbeiderne, kjent som «shoppere», henter og leverer dagligvarer fra Kroger, Aldi, Sam's Club og andre store matdetaljister. Med økende etterspørsel etter hjemmeleveranser, planlegger det San Francisco-baserte selskapet å ansette ytterligere 300 000 arbeidere. Men selskapet har motsatt seg kravene om å besørge arbeiderne det mest elementære verneutstyr.

Mens Apoorva Mehta, den 34-årige adm. dir. for Instacart som er en tidligere logistikkingeniør for Amazon, sitter på en privatformue anslått til $ 400 millioner [NOK 4 237 360 millioner], tjener Instacart-arbeidere i gjennomsnitt $ 7 dollar per leveranse. I likhet med andre arbeidere i gig-økonomien blir de klassifisert som «selvstendig næringsdrivende» entreprenører, slik at selskapet kan unngå å betale dem den foreskrevne minstelønna, feriepenger og ledighetsforsikring.

Arbeidere er villige til å gjøre alt de kan for å bekjempe koronaviruspandemien. General Electric-arbeidere lanserte på mandag protester med krav om at GE skal begynne å produsere sårt tiltrengte ventilatorer [o. anm.: benevnelsen for de nyeste typer respiratorer]. Men arbeidere ønsker ikke å utsette seg selv og andre for fare, for at selskapsoligarker kan akkumulere deres milliarder.

Samme dag som Instacart-streiken åpnet Wall Street uka med å feire multibillioner-dollar «stimulans»-tildelingen til bankene og gigantselskapene.

Instacart-streiken er del av en bredere bevegelse i arbeiderklassen. De siste dagene har italienske og spanske bil- og stålarbeidere, britiske postarbeidere, franske bussjåfører og supermarkedarbeidere og brasilianske call center-arbeidere streiket med krav om nedstenging av ikke-essensielle arbeidsplasser, eller at det besørges tilstrekkelig beskyttelse for arbeidere involvert i kritiske operasjoner.

På mandag la arbeidere ned arbeidet ved Amazons distribusjonssenter [‘fulfillment center’] i New York City-bydelen Staten Island, der en arbeider i forrige uke testet positivt, med krav om verneutstyr, nedstenging av bygningen til den er sanert, og med full kompensasjon for de 4 500 arbeiderne som jobber der.

Selv om arbeidere ved minst 10 av Amazons distribusjonslagere allerede har testet positivt, har konsernet nektet å besørge arbeiderne betalt fri og skikkelige pustemasker, hansker eller annet verneutstyr.

I et brev til Amazon-ansatte tidligere i mars måned sa adm. dir. Jeff Bezos at selskapet hadde bestilt millioner av pustemasker for å tilby lagerarbeidere, sjåfører og kontraktsarbeidere, men på grunn av den globale mankoen måtte «leverandører av medisinske tjeneste, som betjener våre lokalsamfunn, være først i køen. Når vår tur til pustemasker kommer, vil vår prioritering være å få dem ut i våre ansattes hender.»

Den rikeste mannen i verden – som tjener $ 6,5 milliarder [NOK 68,86 milliarder] hver måned, eller litt under $ 150 000 [NOK 1 589 010] hvert minutt, og som eier sine egne selskaper for klær, luftfart, supermarkeder, programvare, aviser, robotikk og digitale tjenester – hevder at han ikke er i stand til å organisere produksjonen av pustemasker for arbeiderne som bearbeider og distribuerer mat og andre essensielle varer.

Amazon kunngjorde i går at selskapet hadde sparket en ansatt som hadde hjulpet til med organiseringen av aksjonen.

Supermarkedsarbeidere ved kjeden Whole Foods, også eid av Amazon, planla en arbeidsnedleggelse for tirsdag. Arbeiderne krever stengingen av enhver butikk der en arbeider tester positivt, full kompensasjon for arbeidere, gjeninnføring av dekning for helsetjenesteforsikring for deltids- og sesongarbeidere, og økte arbeidsgiverutbetalinger for å få dekket testing og behandling for alle arbeidere.

Ifølge nettstedet Vice's Motherboard ble arbeidere i butikkene i New Orleans og Huntington Beach, California, informert av robocalls [automatiserte oppringninger] om at arbeidskolleger hadde testet positivt, og ba dem: «Trykk én for å bekrefte mottak». Butikkene forble imidlertid åpne, fordi Whole Foods håver inn store profitter fra kunder som haster til for å få fylt opp med mat og andre varer.

I likhet med faraoene i det gamle Egypt vil Bezos og resten av foretaks- og finansoligarkene at deres slaver skal fortsette å bygge deres pyramider, uansett hvor mange arbeidere som dør i prosessen. Men arbeidere har noe annet å si. Det ble oppsummert i en e-post til World Socialist Web Site fra en bilarbeider, som fordømte planene om tilbake-til-arbeid den 14. april – den forventede toppen for viruset – og insisterte: «Våre liv betyr noe!»

Socialist Equality Party (SEP) forlanger den øyeblikkelig nedstengingen av alle ikke-essensielle arbeidsplasser, med full kompensasjon til arbeidere for tapte lønninger og dekning av helseforsikringer.

Det økonomisk liv må konsentreres om produksjon og distribusjon av essensielle varer og tjenester, inkludert besørgingen av helsetjenester, testing og produksjon av pustemasker, kjortler, ventilatorer og annet medisinsk utstyr, produksjon og distribusjon av mat og medisinsk utstyr og vedlikehold av kritisk infrastruktur, inkludert systemer for leveransen av elektrisitet, telekommunikasjonser, vann og sanitæranlegg.

Det er millioner av arbeidere, inkludert leveransearbeidere fra dagligvarebutikker, som er villige og i stand til å yte disse kritiske sosiale tjenestene. Men disse arbeiderne må garanteres lønninger til å kunne leve av, og et trygt arbeidsmiljø. Alle gig-arbeidere må omgjøres til heltidsansatte, med fulle rettigheter.

SEP oppfordrer innstendig arbeidere til å opprette egne grunnplankomitéer på arbeidsplassene, demokratisk kontrollert av arbeiderne selv, for å føre tilsyn med arbeidsforholdene og sikre forsvaret av arbeidernes interesser. Ingen tillit kan rettes til fagforeningene, som er greiner av selskapsledelsen, og som ikke har gjort det minste for å sikre arbeidernes sikkerhet.

Grunnplankomitéer, i samarbeid med medisinsk fagpersonell på alle arbeidsplasser, må trygge alle arbeideres sikkerhet.

Alle påstandene om den «private næringsvirksomhetens» underverker eksploderes der Wall Street og gigantselskapene går til den amerikanske regjeringen med hatten i hånda, for tildeling av billioner av dollar av offentlige eiendeler som de forventer at befolkningen skal betale for.

Socialist Equality Party insisterer på at gigantbankene og selskapene, heller enn å bli reddet blir omgjort til offentlig eide redskaper demokratisk kontrollerte av arbeiderklassen, uten kompensasjon til milliardæraksjonærer og selskapsdirektører.

Det er ingen grunn til at distribusjonen av mat og andre essensielle varer skal opereres av Instacart, Amazon og andre private selskaper. Denne livsviktige sosiale tjenesten skal i stedet være del av en sentralt planlagt sosialistisk økonomi, basert på å imøtekomme sosiale behov, og ikke genereringen av privat profitt. Alle av samfunnets materielle og menneskelige ressurser må forvaltes på et sosialt rasjonelt grunnlag, ikke bare for å bekjempe denne dødelige sykdommen, men for å få en slutt på fattigdom, sosial ulikhet og klasseutbytting.

Forfatteren anbefaler også:

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Mens General Motors forlanger profitter truer manko på respiratorer i USA titusentalls liv

[30. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Loading