Julain Assange holdes fortsatt i varetekt, mens koronaviruset spres gjennom britiske fengsler

Bare ei uke etter at Julian Assanges forespørsel om kausjon, i erkjennelse av faren Covid-19 utgjør for hans liv, ble avslått, eskalerer spredningen av koronaviruset alarmerende gjennom fengselssystemet.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange [Foto: AP Photo/Matt Dunham]

WikiLeaks-grunnleggeren, holdt i fengselet Belmarsh mens han står overfor utlevering til USA for å ha eksponert krigsforbrytelser, har en kronisk lungetilstand og har fått sin helse ødelagt av et tiår av den britiske statens mishandling, som utgjør psykologisk tortur.

Allerede sist mandag ble det rapportert at 55 innsatte er smittet, på tvers av 21 forskjellige fengsler i Storbritannia, i tillegg til 18 fengselsbetjenter og fire i eskortestaben. Antallet fanger som tester positive var det dobbelte av det totale bare tre dager tidligere. Senest på tirsdag hadde antallet økt igjen til 65, og omfattet 23 fengsler. I følge Mirror er rundt 6 000 ansatte i fengselsvesenet og prøvetidapparatet for tiden i selv-isolering – 12 prosent av arbeidsstyrken. To fanger er allerede døde av viruset, der det første dødsfallet fant sted den 22. mars og det andre den 26. mars.

Utviklingsretningen er indikert av forløpet ved Rikers Jail i New York City. Den 31. mars var det 180 rapporterte tilfeller i fengselet av en innsattebefolkning på 4 604, som betyr en infeksjonsrate åtte ganger høyere enn i selve byen, som er hardt rammet.

I Storbritannia har myndighetenes barbariske respons vært å «samle» fanger som viser symptomer antatt å være av koronaviruset, som feber eller hoste, sammen med bekreftede tilfeller av Covid-19.

Guardian melder at i forrige uke ble 12 koronaviruspasienter holdt sammen med ytterligere 40 innsatte med hoste og luftveisproblemer i den samme «isolasjonsfløyen» der de delte celler, i fengselet Wandsworth i det sørvestlige London. Dette er i tråd med justisdepartementets (MoJ) –virusretningslinjer, som lyder: «Dersom stilt overfor flere tilfeller av personer som viser symptomer, da kan ‘cohorting’, eller samlingen av potensielt infiserte tilfeller inn i et angitt område, være nødvendig.» Det er tilsynelatende ingen planer om flere tester i dette fengselet, der den ene fløyen ikke har hatt varmtvannsforsyning på ei uke.

Usanitære forhold er helt vanlige i fengselssystemet. En rapport fra Det nasjonale revisjonskontoret [National Audit Office] tidligere i år avdekket en generell tilstand av kronisk forfall, inkludert lekkende rom, ødelagte varmesystemer og forekomst av rotter. I fjor fant fengselsinspektører at ti av trettifem inspiserte institusjoner ikke oppfylte minimumsstandardene for renslighet og smittevernkontroll.

Belmarsh-fengselet har en dårlig historikk for smittevern. Daily Maverick skriver at en 2007-rapport fra den britiske sjefinspektøren for fengsler [HM Chief Inspector of Prisons] oppdaget at «infeksjonskontrollen var utilstrekkelig», med henvisning til «mangel på tiltak for infeksjonskontroll i tannhelsetjenesten», der de damtidig bemerket at Assange tidligere har hatt betydelige tannproblemer.

Daily Maverick-artikkelen refererer også til inspeksjoner fra både 2009 og 2011, som konkluderte med at «standarder for infeksjonskontroll og dekontaminering fremdeles ikke var tilstrekkelig gode», og at «tannkirurgien bør pusses opp for å oppfylle retningslinjene for infeksjonskontroll». I 2013 fant en annen rapport at denne anbefalingen ikke var overholdt. I fjor rapporterte de uavhengige overvåkningsnemndene [Independent Monitoring Boards] at «det fortsatt er store bekymringer for sikkerhet og anstendighet», mens «tilstanden for dusjene og mange av toalettene i hele fengselet er forferdelige».

Gitt disse forferdelige forholdene har fangers rettighetsgrupper bedt om løslatelse av eldre, ikke-voldelige og sårbare innsatte.

Deborah Coles, direktør for veldedighetsorganisasjonen Inquest, sendte et åpent brev til statsminister Boris Johnson der hun sa: «Folk i fengsel dør allerede. Mange interneringsanstalter har viruset allerede innenfor murene, med tusenvis av de frontlinjeansatte som selv-isolerer ... planlegger fengselsvesenet å lagre kroppene til fanger forventet å dø i løpet av de kommende månedene ... Regjeringen har en juridisk og moralsk plikt til å beskytte innsattes liv fra en forutsigbar fare for deres helse.»

Emily Bolton, juridisk direktør for interessegruppa Appeal, uttalte: «Det at regjeringen etterlater fanger for å dø av Covid-19 bak murene, når disse dødsfallene kunne unngås, er som de forlatte fanger som druknet i Orleans sognefengsel da flomvannet steg etter orkanen Katrina ... tiden renner ut for å unngå at mindre lovbrudd blir kapitalforbrytelser, og at livstidsdommer blir dødsdommer.»

Stilt overfor en katastrofe gjør regjeringen noen få begrensede grep for å løslate noen fanger.

Anslagsvis 200 innsatte i Nord-Irland – omtrent 7 prosent av det totale antallet – som for øyeblikket er i de tre siste månedene av deres straffer for ikke-voldelige lovbrudd, skal snart bli løslatt, under portforbud og betingelser som begrenser deres kontakt med andre. De skotske fengslene vurderer tilsvarende planer, der den skotske justisministeren Humza Yousaf uttalte: «Vi ser aktivt på alternativer for å gjøre det. Det kan skje allerede i neste uke. Situasjonen blir stadig mer alarmerende.»

I England og Wales har justisdepartementet sagt at gravide «som ikke anses å være en høy risiko for offentligheten» vil innen få dager midlertidig bli løslatt påsatt elektronisk lenke.

Eventuelle ytterligere løslatelser er forstått å være utelukket. Justisdepartementet insisterer på at «robuste beredskapsplaner» er på plass. Assange blir overhodet ikke tatt hensyn til – en av bare to fanger holdt i varetekt i maksimalsikkerhetsfengselet Belmarsh Prison, som en uskyldig mann.

I en video som ble utgitt på onsdag, sa WikiLeaks-sjefredaktør Kristinn Hrafnsson: «For ei uke siden nektet [Magistrates Court] dommer Vanessa Baraitser anmodningen om å løslate Julian Assange mot kausjon, på grunn av de ekstraordinære omstendighetene relatert til Covid-19. Det gjorde hun med referanse til at det ikke var noen kjente tilfeller av Covid-19 i Belmarsh-fengselet, og at hun hadde full tiltro til fengselsmyndighetene.»

«Bare noen timer senere samme dag måtte myndighetene innrømme at det var mange tilfeller av Covid-19 i de britiske fengslene. Og disse tallene har gått opp dag for dag. Forrige uke visste vi at mer enn hundre fengselsvakter i Belmarsh oppholdt seg hjemme i selv-isolering, og disse tallene har nå eskalert. Vi har nå fått å vite at tallene doblet seg i løpet av helgen ...»

«Mediene melder i dag at fanger med influensalignende symptomer blir tvunget til å dele celler med andre innsatte. Dette er skandaløst, om ikke kriminelt. Dette kan ikke fortsette. Ingen vet hvor utbredt viruset er i fengselet. Ingen tester ...»

«Det skal ikke en ekspert til for å forstå at fengselsmiljøet er det verste stedet for sykdommer som Covid-19. Europarådets parlamentariske gruppe har sagt at det bare er én journalist i et britisk fengsel. Denne journalisten er Julian Assange. Han må umiddelbart løslates. Ikke glem at han er i varetekt. Han er i henhold til loven uskyldig. Løslat Julian Assange umiddelbart.»

Leger for Assange har publisert en uttalelse der de sa: «[Distriktsdommer] Baraitser adresserte ikke den økte risikoen for Assange relatert til den generelle fengselsbefolkningen i Storbritannia, enn si fanger ved HMP Belmarsh der Assange er fengslet. Hun tok heller ikke opp den raskt voksende medisinske og juridiske enigheten om at utsatte og lavrisikofanger skulle løslates, umiddelbart ...»

«Baraitsers forsikring om at regjeringsstiltak var tilstrekkelige for å beskytte Assange hadde en hul klang allerede samme dag, da den britiske regjeringen kunngjorde at prins Charles testet positivt for Covid-19. Hvis den britiske regjeringen ikke kan beskytte sin egen kongefamilie mot sykdommen, hvordan kan de da beskytte sine mest sårbare fanger i fengsler som har blitt beskrevet som ‘hekkeplasser’ for koronavirus?»

Den britiske styringsklassen anvender den ene monstrøse forbrytelsen for å få oppnådd en annen. Deres passivitet som respons på pandemien har skapt ei tidsbombe i fengsler i Storbritannia, med konsekvenser de nå har til hensikt at Assange skal utsettes for. De ville gladelig se ham dø. Mer enn noen gang er hans liv avhengig av at forsvaret av WikiLeaks og demokratiske rettigheter blir et masseanliggende for den internasjonale arbeiderklassen. Vi oppfordrer alle til å melde seg med og delta i Den globale forsvarskampanjen, og publisere dens arbeid og materiale vidt og bredt.

Loading