Russiske leger og sykepleiere protesterer mot horrible tilstander på sykehusene

Sykepleiere og leger i Russland har lagt ned arbeidet og meldt desperate appeller til offentligheten, med bønnfalinger om medisinforsyninger og personlig verneutstyr, og renovering av falleferdige sykehusbygninger.

Antallet bekreftede koronavirustilfeller i Russland hadde innen helgen steget til 4 149, med 34 dødsfall. Det var registrert tilfeller i 78 av 85 av landets regioner. Den landsdekkende nedstengingen som ble innført i løpet av den siste uka av mars, med regionale modifikasjoner, ble forlenget til den 30. april. Så langt har Moskva og det omkringliggende storbyområdet vært sentrum for utbruddet, med 448 bekreftede tilfeller i hovedstaden per fredag kveld.

Tretti år etter oppløsingen av Sovjetunionen, og etter flere tiår med nedskjæringer for helsevesenet, er russiske sykehus ikke i beskaffenhet til å kunne håndtere det raskt økende antallet tilfeller. Mens Russland har et relativt stort antall sykehussenger per innbygger sammenlignet med et land som USA, har sykehusene knapt noe moderne utstyr eller engang rudimentært tilstrekkelige sanitære forhold. De fleste helsearbeidere er også grovt underbetalte, med leger og sykepleiere som ofte tjener tilsvarende bare noen hundre dollar i måneden.

11 leger og sykepleiere i Kamensk-Shakhtinsk, i Rostov-regionen sør i Russland, la offentlig ned deres arbeid i et desperat forsøk på å få rettet oppmerksomhet på de katastrofale forholdene som råder ved deres sykehus.

En av sykepleierne uttalte seg til avisa Argumentij i faktij, og sa: «Vi har gått til dette skrittet fordi vi frykter for vår egen og for pasientenes helse, på vår avdeling.» Hun sa at infeksjonssykdomsavdelingen på hennes sykehus «ikke er beredt til å ta imot pasienter smittet av Covid-19». En annen helsearbeider sa: «På avdelingen der pasienter tar testen for Covid-19 har vi ikke engang kirurgimasker. Nattskifttillegget er på 70 rubler [NOK 9,50]. Vi insisterer på at lønna bedres.»

Helsearbeiderne krever også å få etablert en spesialavdeling, eller en egen bygning for å kunne behandle infiserte personer under tilstrekelig sanitære betingelser, og forøvrig en renovering av hele bygningen. En beskrev de forferdelige forholdene på sykehuset: «Det er linoleumsrom, takene er strippet, rørene lekker, spylingen av toalettene fungerer ikke.»

En annen sykepleier fortalte avisa: «Vi gikk inn i rommet med isolerte pasienter ikledd pestdrakter som hadde ligget lagret 40 år i kjelleren. Vi brukte de samme kledningene for noen år siden, da vi behandlet pasienter under et kolerautbrudd i landsbyen Chistoozernyi.»

Situasjonen i Kamensk-Shachtinsk er ikke unik. Over hele landet har hundrevis av sykehus presserende behov for renovering, det er en dramatisk underbemanning og en manko på grunnleggende medisinsk utstyr.

I St. Petersburg, landets nest største by, la legene ved sykehuset Pokrovskaya på fredag ut en appell på video [kan velges tekstet på russisk, men auto-oversettelse er ikke tilgjengelig] der de bønnfalte om å bli besørget personlig verneutstyr. De sa: «Vi har ikke verneutstyr. Det vi anvender nå er ikke utstyr som er designet for å beskytte mot virusinfeksjoner. Vi nekter ikke å jobbe. Vi elsker våre pasienter og vi ønsker at alle skal kunne bli friske. Men vi finner det umulig å kunne jobbe under forhold der vi er fullstendig ubeskyttet ... Vi ønsker å komme tilbake til arbeidet sunne og friske, og vi vil at våre familier og våre nærmeste forblir friske.»

Så langt har tre sykehus i St. Petersburg som hadde behandlet Covid-19-pasienter blitt stengt ned helt, da infeksjonsrisikoen er ansett å være for høy. Der er hele den medisinske staben sendt hjem og bedt om selv-isolering.

Forholdene helsearbeidere står overfor er direkte resultat av restaureringen av kapitalismen. Mens mangler er spesielt akutte i Russland konfronterer helsearbeidere internasjonalt en dramatisk mangel på verneutstyr (PPE; Personal Protective Equipment), og medisinsk utstyr som ventilatorer. De blir tvunget til å sette egne og deres familiers liv i fare, der det ikke iverksettes adekvate tiltak for å beskytte dem. I USA, det rikeste kapitalistlandet, blir sykehusarbeidere tvunget til å anvende bandannas og andre gjør-det-selv masker for å beskytte seg, mens det allerede er manko på ventilatorer til å behandle alle de pasientene som trenger dem. Forleden lørdag protesterte sykepleiere ved Jacobi Medical Center i New York City mot mangelen på medisinsk personell og tilstrekkelige PPE-forsyninger. Lignende protester finner sted over hele USA.

Den voksende harmen og sosiale opposisjonen blant helsearbeiderne i Russland kommer samtidig med at bølga av koronavirustilfeller er forventet å eskalere betydelig i april. Med den globale forstyrrelsen av forsyningskjedene, som Elvira Nabiullina, sjefen for den russiske sentralbanken, kalte «enestående», forventes det at landets økonomi skal gå inn i en lavkonjunktur.

Nesten halvparten av Russlands budsjettinntekter beror på eksport av olje og gass, og landet er hardt rammet av det massive fallet i oljeprisene. Eksperter kalkulerer nå at Russland vil måtte regne med en global oljepris på bare 20 dollar fatet for resten av året – er et historisk lavnivå.

Kreml har beordret nedstenging av ikke-essensiell næringsvirksomhet over hele landet, men innvilget regionene betydelig slingningsmonn. Noen regioner, som Moskva, vurderer å pålegge enda strengere begrensninger, inkludert innføringen av adgangstillatelser og nedstenging av noen essensielle næringsvirksomheter.

Russlands president Vladimir Putin har lovet at alle arbeidere skal få sin fulle inntekt dekket gjennom karantenetiden. Det er imidlertid uklart om alle foretak vil være villige, eller i stand til å innvilge det.

Den russiske regjeringen har bare bevilget økonomiske hjelpetiltak tilsvarende anslagsvis 2 prosent av landets BNP. Under krisen i årene 2008 og 2009 brukte regjeringen til sammenligning rundt 10 prosent av BNP, der store deler var rettet mot å redde oligarker som konfronterte konkurs.

I en nylig meningsmåling sa 60 prosent av russerne at de ikke hadde nok midler til å holde ut til neste månedlige lønnsutbetaling. Av de 33,3 prosentene som sa at de kunne klare det har de fleste sparemidler som bare vil rekke fra 2 til 6 måneder. I noen regioner hadde mindre enn 10 prosent nok sparemidler til å klare seg i mer enn én måned. Ca. 20 millioner mennesker i Russland, nesten 20 prosent av befolkningen, regnes offisielt som «ekstremt» fattige, og må livberge seg på under NOK 1 723 i måneden.

Av det stalinistiske byråkratiets ødeleggelse av Sovjetunionen og fremveksten av et kriminelt oligarki, har Russland blitt et av de mest ulike land i verden. Halvparten av befolkningen eier mindre enn fem prosent av landets nettoformue. Samtidig kontrollerer de definert innen topp-ti-prosenten 65 prosent av landets samlede privatformue, og de i den øverste 1-prosenten kontrollerer mer enn en tredjedel av den. De 100 rikeste milliardærene kontrollerer en svimlende andel anslått å ligge mellom 6 og 10 prosent av all privatformue. Den samlede formuen til de ti rikeste russerne var i 2019 anslagsvis $ 178,5 milliarder [NOK 1,86 billioner; dvs. 1 864 milliarder, eller 1 864 080 millioner].

Disse oligarkenes personlige formuer er mer enn tilstrekkelig til å få betalt for byggingen av nye sykehus og renoveringen av alle de eksisterende, og til å anskaffe alt nytt utstyr som er nødvendig for dem, foruten til å betale for anstendige lønninger for alt helsepersonell og andre deler av arbeiderklassen.

Forfatteren anbefaler også:

The End of the USSR

[30. desember 2016]

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Loading