Sykepleiere på tvers av USA krever verneutstyr mot Covid-19

USA har registrert over 325 000 tilfeller av Covid-19-infeksjoner, og antallet dødsofre nærmer seg 10 000. Staten New York, og helt spesifikt New York City, er fortsatt episenteret for pandemien, der antallet tilfeller fortsetter å stige raskt, og ytterligere anstrenger en overveldet helseinfrastruktur.

Michigan, New Jersey, Louisiana, Massachusetts, Illinois og Florida er forventet å se kraftige økninger med smittspredning som brer seg fra lokalitet til lokalitet, og rammer hardeste de fattige lokalsamfunnene i storbysentrene der tilgangen til helsetjenester var ekstremt begrenset allerede før utbruddet. New York City har over 16 000 personer innlagt på sykehus, over 4 000 i ICU-er [Intensive Care Units; intensivavdelinger], og med anslagsvis 1 600 pasienter intubert.

Det er nå fastslått av flere rapporter at Trump-administrasjonen har sløst vekk mer enn to måneder på å gjøre overslag over, og oppdatere de nasjonale lagerene av medisinsk utstyr. Føderale etater ventet til midten av mars før de begynne å legge inn bulkbestillinger for N95-åndedrettsvern (masker), ventilatorer og annet nødvendig personlig verneutstyr (PPE) som helsearbeidere har kjempet for å få anskaffet.

Sykepleiere protesterer utenfor Jacobi Medical Center i Bronx

Til tross for daglige orienteringer fra Det hvite hus og løfter om hjelp som er under veis, står de fleste sykehus over hele landet overfor en alvorlig manko på det nødvendige utstyret for å kunne beskytte helsepersonell mot det ekstremt smittsomme og dødelige viruset. Mange ventilatorer fra det nasjonale strategilageret [National Strategic Stockpile] er ødelagte og ubrukelige, mens ansiktsmasker er tiår-gamle og tørr-råtne.

Ifølge det nasjonale sykepleierforbundet (NNU), har bare 19 prosent av sykepleiere på landsbasis tilstrekkelig PPE til å beskytte stab og pasienter mot Covid-19. Bare 52 prosent har tilgang til N95-respiratorer på landsbasis.

«Our bodies are on the line» [«Kroppene våre er på blokka»] sto det på en plakat som en protesterende sykepleier i New York City bar, der de krevde at deres sykehus måtte besørge dem verneutstyr for å holde dem trygge når de pleier sine pasienter. Sykepleiere i California, Florida, Kansas, Missouri, Nevada og Texas har også begynt å protestere mot sykehusenes manglende beredskap, og ber helsetjenestkonsernet HCA Healthcare om å forsyne dem med relevant PPE.

Det nasjonale sykepleierforbundet (NNU), som har 10 000 medlemmer, forsøker å komme seg foran for å få begrenset og kontrollert helsearbeidernes bevegelse som eksponerer irrasjonaliteten i et helsetjenestesystem basert på profitt, og Trump-administrasjonens kriminelle likegyldighet, så vel som forsømmelsene fra den fagforbundstøttede Obama-administrasjon.

Sykepleiere blir mer nå militante og finner deres stemme. I Bronx i New York sa sykepleier Victoria Lanquah, ved Montefiore sykehus, forrige torsdag: «Ledelsen har gjort det skriftlig at vi skal gjenbruke masker, kjortler og ansiktsskjermer. Å gjenbruke forurensede gjenstander setter meg i fare. Det setter deg i fare. Det setter alle i helsevesenets bygning i fare. Vi krever at forsvarsproduksjonsloven påkalles [Defense Production Act], slik at alle våre fabrikker kan begynne å snurre ut PPE-sett for oss,» sa Lanquah.

«Jeg føler at vi bare blir sendt til slaktebenken,» sa Thomas Riley, sykepleier ved Jacobi Medical Center i Bronx, som har blitt smittet med Covid-19 og har overført det til sin familie. En sykepleier i New York som snakket på betingelse av anonymitet, sa at hun ble pålagt å fortsette å jobbe til tross for at hun hadde symptomer på infeksjonen, men at hun ikke fikk sitt anlegg til å teste henne.

Angela Davis, som er RN [Registered Nurse; sertifisert sykepleier] i den medisinske intensivavdelingen ved Research Medical Center, en dedikert Covid-19-enhet i Kansas City, Missouri, sa: «Det er vår høyeste prioritet å beskytte våre pasienter, men det blir mye vanskeligere når vi ikke har det nødvendige verneutstyret, og det setter oss i fare for å bli smittet. Hvis vi ikke lenger er i stand til å være ved pasientsenga, hvem skal da være der for å ta vare på våre pasienter?»

Sist fredag protesterte 35 sykepleiere utenfor UCI Medical Center i Orange County i California, der de anklaget legesenteret for å forhindre dem fra å anvende kirurgimasker under deres skift og ikke ville gi dem tilgang til N95-åndedrettsvern. Maria Louviaux, talskvinne for sykepleierfagforbundet California Nurses Association, sa til radiostasjonen PBS SoCal/KCET: «Vi er ikke det eneste anlegget som må gjennomgå dette. Sykepleierne er ekstremt bekymret. Her forteller de oss at de har masker tilgjengelig, men at de vil bevare dem.»

Ved det medisinske senteret UCLA Ronald Reagan holdt sykepleiere og deres støttespillere ei protestvåke i forrige uke. Selv om det Nashville-baserte helsetjenesteforetaket HCA Healthcare gjorde seg $ 23 milliarder [NOK 242,71 milliarder; dvs. 242 710 millioner] i profitter over det siste tiåret, har sykepleiere ved legesenteret færre N95-respiratorer og utstyr enn ved andre sykehus. Ifølge NNU har bare syv prosent av sykepleierne ved HCA Healthcare-fasiliteter tilstrekkelig med PPE, og bare 35 prosent har tilstrekkelig tilgang til N95-åndedrettsvern.

En artikkel publisert på det medisinske nyhetsnettstedet Medscape, med tittelen «In Memoriam: Helsepersonell som har avgått med døden av Covid-19,» lister navnene til 132 helsepersonell over hele verden som har mistet livet. Tjueto var i USA, derav ni legeassistenter eller sykepleiere.

Antallet av infisert helsepersonell over hele USA er ikke sporet enhetlig. US News & World Report sendte forespørsler om informasjon om antallet smittede helsepersonell til alle de 50 amerikanske delstatene, men fikk bare svar fra 10 av dem. I disse statene har minst 1 119 arbeidere pådratt seg Covid-19. Ni stater sporer overhodet ikke infeksjoner av deres helsepersonell, til tross for hvor utbredt det er.

Ifølge artikkelen som ble lagt ut i forrige uke hadde «I Pennsylvania 4,4% av arbeidsstyrken i helsevesenet pådratt seg Covid-19 per mandag. I Oklahoma jobber 10,6% av bekreftede koronaviruspasienter i helsetjenesten; i Ohio er andelen anslagsvis 20%. I Rhode Island utgjør ca. 70% av de Covid-19-testede det medisinsk personalet, og de utgjør en fjerdedel av alle bekreftede tilfeller i staten.»

Mangelen på beredskap fra Trump-administrasjonens og delstatlige og lokale embetsrepresentanters side skyldes ikke manglende oversikt, enn si noen mangel på ressurser. Tvert imot, folkehelsen er som alle andre sosiale behov underordnet profittinteressene til selskaps- og finansoligarkiet som styrer Amerika og verden.

De kraftfulle protestene fra helsepersonell, akkurat som bølga av spontanstreiker fra arbeidere ved Amazon, Whole Foods, Instacart og i bilfabrikkene, er arbeiderklassens initielle respons på pandemien og den reaksjonære politikken fra begge de foretakskontrollerte politiske partiene, som har uendelig med ressurser for å redde Wall Street og de gigantiske selskapene, mens de fordømmer titusenvis til forebyggbare dødsfall.

For å føre denne kampen frem må helsepersonell forene deres bestrebelser med arbeidere i alle sektorer av industrien, som også er engasjert i en kamp på liv-og-død mot å bli tvunget til å jobbe på infiserte arbeidsplasser for å produsere selskapsprofitter.

På hvert et sykehus og medisinske senter må sykepleiere og annet helsepersonell danne grunnplankomitéer, uavhengig av NNU og de andre fagforeningene, for å mobilisere hele arbeiderklassen for krav om fullt verneutstyr og all den nødvendige utrustningen som skal til for å redde så mange liv som mulig. I stedet for redningsplanker for de superrike, må billionene besørges for umiddelbar, universell og gratis testing, produksjon og distribusjon av hundretusener av ventilatorer og all den PPE som trengs for helsepersonalet i frontlinja.

Sykepleiere må ikke stole på Bernie Sanders, Joseph Biden, guvernør Andrew Cuomo eller Det demokratiske partiet, som alle i sin helhet er forpliktet til det kapitalistiske profittsystemet. I stedet må den voksende bevegelsen av helsearbeidere og hele arbeiderklassen ledes av et politisk uavhengig og sosialistisk program, som inkluderer nasjonaliseringen av det gigantiske helsevesenet, og all produksjon av medisinsk utstyr, alle farmasøytiske og helseforsikringsindustrier, for etableringen av et system for sosialisert medisin.

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Loading