Samtidig med stigende Covid-19-dødstall krever Det hvite hus at næringsvirksometer «åpner med et big bang»

Tirsdag og onsdag var de to verste dagene av koronaviruspandemien, både for verden som helhet og for befolkningen i USA, landet som nå er et episenter for den globale krisen.

Mer enn 1,5 millioner personer har blitt smittet av Covid-19 på verdensbasis, med dødstall som nærmer seg 90 000. De nasjonale totaltallene er forferdelige: nesten 18 000 døde i Italia, Spania og USA hver med nesten 15 000, nesten 11 000 i Frankrike, mer enn 7 000 i Storbritannia. Tyskland, Belgia og Nederland har alle mer enn 2 200 døde hver.

På onsdag, da svimlende 1 940 personer bukket under for sykdommen på én enkelt dag i USA, var det en samordnet kampanje for å skape et nytt narrativ, for å bagatellisere og fornekte virkeligheten. Til tross for det enorme og stigende antallet dødsfall, var hver en nyhetsrapport og uttalelse fra offisielle politiske embetsfunksjonærer innledet med erklæringer om at det er «glimt av håp» og at kampen mot Covid-19 har «rundet et hjørne».

Fra styringselitens synspunkt har genereringen av offentlig bekymring over pandemien utspilt sin nyttefunksjon. Covid-19-krisen har vært utnyttet for å få konstruert ei massiv redninsgpakke for finanssystemet på mange billioner dollar.

Finansoligarkiet har blitt tildelt en redningsplanke enda større enn etter 2008-krisen, men denne gangen bare i løpet av uker, og ikke over år. Dette har ført til den mest eksplosive veksten i aksjemarkedet i amerikansk historie. Indeksen Dow Jones Industrial Average har gått til værs med 25 prosent på mindre enn tre uker.

Etter å ha plyndret statskassa er styringsklassens imperativ nå å få sendt arbeidere tilbake til jobben for å produsere profitter. President Donald Trump er den mest åpent uttalte forkjemperen for en for tidlig gjenåpning av næringslivsvirksomhet, der han taler på vegne av mektige deler av finansoligarkiet.

Trump erklærte på onsdag at det ville være «hyggelig å kunne åpne med et big bang [stort smell], og det tror jeg vi snart vil gjøre. Jeg ville si at vi ligger foran planen.» For at det skal kunne skje, sa Trump: «Jeg tror vi må være på nedsiden av skråningen.»

Det hvite hus kunngjorde senere på ettermiddagen en ny veiledning om hvordan «kritiske ansatte» ville gjenoppta arbeidet etter å ha vært utsatt for Covid-19.

Dokumentet oppfordrer arbeidere til å se bort fra retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om karantener for de eom er eksponert for Covid-19, og forteller næringsvirksomheter at «arbeidere kan bli tillatt til å fortsette sitt arbeid etter potensiell eksponering for Covid-19».

Veiledningen definerer «kritiske» arbeidere så bredt at de omfatter nesten hele arbeiderklassen: «Arbeidere – inkludert kontraherte leverandører – innen matproduksjon og landbruk, annen kritisk produksjon, informasjonsteknologi, transport, energi og myndighetsinstanser.»

«Retningslinjene er del av regjeringens innsats for å ‘gjenåpne’ landet,» observerte NPR [National Public Radio], «som har blitt brakt til en økonomisk stillstand på grunn av koronaviruset, og de omfattende tiltakene innført for å dempe dets spredning».

Disse retningslinjene garanterer at arbeidere som har vært utsatt for Covid-19, og noen av dem vil utvikle infeksjoner, vil overføre sykdommen til andre, som i sin tur vil føre til unødvendige dødsfall.

Der han oppfordrer til en snarlig gjenåpning av økonomien handler Trump i strid med anbefalingen fra globale helsefunksjonærer. WHOs regiondirektør Hans Kluge advarte i en orientering på onsdag mot eventuelle tiltak for en for tidlig gjenåpning av næringsvirksomheter. «Nå er det ikke tiden til å slakke på tiltakene,» sa han. «Det er tiden for igjen å doble og tredoble vår kollektive innsats for et pådriv mot undertrykkelsen av viruset, med hele samfunnets støtte.»

Kluge la til: «Noen positive tegn fra noen land representerer enda ingen seier – de gir en sjelden anledning for oss til å få strammet grepet på viruset.»

Under hele pandemien har WHO gjort det klart at sosiale distanseringstiltak, inkludert omfattende nedstenginger av forretningsvirksomheter, bare er det første trinnet i det å få begrenset og kontrollert Covid-19.

«Storskala fysisk distansering, forflytningsrestriksjoner, er på en måte midlertidige tiltak. Det de gjør er at de til en viss grad bremser smittespredningen i lokalsamfunn, og derved tar presset av helsevesenet,» sa WHOs talsperson Mike Ryan.

WHO-funksjonærer har uttalt at det er ikke er hensiktsmessig å åpne forretningsvirksomheter under betingelser der sykehus er overbelastet og store deler av testene kommer tilbake positive, som er tilfellet i USA.

Ryan understreket i en briefing på mandag: «Det ville være helt utilrådelig bare å heve [nedstengingen] dersom antallet tilfeller som kommer gjennom sykehuset allerede er på et nivå der belegget på sengeposter nesten er på hundre prosent,» som er tilfelle i New York, Detroit og andre deler av landet.

Han la til: «Dere vil se at et land som Korea, der er fra 2 til 6 prosent av deres tester positive. I forrige uke i New York var 37 prosent av testede prøver positive.»

Forøvrig har USA ingen fasiliteter for å ta seg av Covid-19 pasienter foruten de som er ekstremt syke, som er i strid med WHOs anbefalinger, og som fører til at infiserte forsøker å komme seg i sine hjem, og dermed potensielt smitter deres familiemedlemmer.

Men i et av de mest skjerpende bruddene på globale offentlige helsestandarder kunngjorde den føderale regjeringen på torsdag at den denne uka ville avslutte føderal støtte til Covid-19-testfasiliteter rundt om i landet, hvilket fører til at noen vil stenge ned.

Mediekampanjen over «glimt av håp» er innrettet mot å omgå de ekstremt komplekse folkehelsespørsmålene rundt gjenåpningen av deler av økonomien, og i stedet likestille moderate suksesser forårsaket av sosial distansering med påstanden at sykdommen er overvunnet.

Bestrebelsene fra Trump-administrasjonen og andre regjeringer over hele verden for å få gjenåpnet næringsvirksomheter – selv om sykehus er overbelastet og det ikke finnes systematiske metoder for testing og karantener – risikerer en katastrofal gjenoppblomstring av sykdommen. I mediene og fra Trump-administrasjonen blir det ikke sagt noe om faren for ei bølge nummer to.

Det er presserende nødvendig å bruke tiden kjøpt med sosiale distanseringstiltak til massivt å utvide offentlig helseveseninfrastruktur og til å øke kapasiteter for testing, karantener og kontaktsporing.

Arbeiderklassen står overfor en uforsonlig klassekonflikt. Tusener av arbeidere har gjennomført streiker og protester mot å bli tvunget til å arbeide under utrygge forhold med spredning av koronavirusepidemien. Det var denne motstanden som tvang foretaks-Amerika til å gi etter for nedstenging av bilproduksjonsanlegg, fabrikker og mange andre arbeidslokaliteter. Bestrebelsene fra Trump og hans medspillere fra Det demokratiske partiet for å erklære Amerika som «open for business» igjen, under betingelser med stigende antall infeksjoner og dødsfall, vil utløse en enorm uttømming av sosial opposisjon.

I forsøket på å bekjempe Covid-19-pandemien samsvarer kravene reist av ledende forskere og folkehelseeksperter med arbeideres krav, der de krever trygge arbeidsplasser, i opposisjon mot kapitalistregjeringer og selskaps- og finansdirektørers krav. Som World Socialist Web Site bemerket i forrige uke er de grunnleggende alternativene som konfronterer menneskeheten, «det kapitalistiske profittsystemet og døden, eller sosialisme og livet».

___________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Loading