Politi i Pakistan banket opp og arresterte helsearbeidere som protesterte med bekymringer for manglende verneutstyr mot koronavirus

Politibetjenter banket opp og arresterte på mandag protesterende leger og helsepersonell i Quetta, Pakistan, og det utløste et ramaskrik over hele landet.

Sammenstøtet fant sted etter at flere hundre helsearbeidere hadde samlet seg for å marsjere for å protestere mot myndighetenes forsømmelser for besørgingen av personlig verneutstyr (PPE) midt under koronaviruspandemien. På tvers av Pakistan er det så langt registrert mer enn 4 000 tilfeller og 60 dødsfall, tall som absolutt er underdrivelser på grunn av den falleferdige statusen av landets offentlige helsevesen.

Arrestasjonene og julingen skjedde etter at helsearbeidere samlet seg i nærheten av byens hovedsykehus og marsjerte til Balochistans sjefministers bolig. Politiet brukte aggressivt sine batonger for å spre marsjen og arresterte 150 helsearbeidere. Som reaksjon på arrestasjonene gikk helsearbeidere til streik.

Leger varetektsfengslet i Balochistan, Pakistan, etter en protest mot mangelen på verneutstyr. [Foto: Pakistan Young Doctors Association]

Legeforbundet Young Doctors Association (YDA) advarte i en pressemelding for at de fleste tjenester ikke ville bli utført, før de ble besørget nødvendig utstyr og PPE [Personal Protective Equipment; personlig verneutstyr] for å kunne hanskes med bølga av koronavirustilfeller. YDA har fordømt regjeringen for ikke å følge retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som har tvunget helsepersonell til å protestere for å forsvare deres rett til sikkerhet og verning av egne liv.

Mangelen på tilstrekkelig PPE er et anliggende de har til felles med alt av helsepersonell som står i frontlinja for kampen mot Covid-19-pandemien over hele verden. Protesten til leger og annet helsepersonell i Pakistan kommer samtidig som protester og kritikk av myndighetenes manglende beredskap har vokst over hele Nord-Amerika og i Europa.

Pakistans regjering hevdet at helsearbeiderne ble arrestert for brudd på paragraf 144 i kriminalloven [Criminal Procedure Code], som forbyr ansamling av mer enn fem personer, og det å holde en uanmeldt prosesjon. Konfrontert med ei bølge av offentlig kritikk uttrykte statsminister Imran Khan senere sin «forferdelse» over arrestasjonene.

Quetta er hovedstaden i Pakistans fattigste provins Balochistan, og landets 10. største by, med godt over én million innbyggere. Provinsen, som lenge har vært åsted for et etnisk-separatistisk opprør, er praktisk talt satt under hærens kontroll, og er politiske dominert av et ørlite kleptokrati. De fører tilsyn med en forfallen offentlig infrastruktur, deriblant totalt mangelfulle helsefasiliteter. Dette gjenspeiles i det faktum at i Balochistan, med en befolkning på rundt 12,3 millioner, har det hittil blitt gjennomført mindre enn 4 000 koronavirustester. Det har hittil blitt registrert 206 bekreftede Covid-19-tilfeller og to dødsfall.

Mandagens protest ble utløst av den økende belastningen viruset er for byens helsepersonell. Som en understrekning av den katastrofale innvirkningen av mangelen av PPE har 19 leger og helsearbeidere i Balochistan testet positivt for Covid-19. Tusener av mistenkte tilfeller blir ikke testet for Covid-19 på grunn av manglende testkapasitet og essensielle medisiner.

Situasjonen over hele Pakistan er knapt noe bedre. Alle helsefasiliteter i Islamabad, Karachi, Lahore og Peshawar står overfor en alvorlig mangel på ventilatorer, hansker, masker og ventilatorer. Helsearbeidere i Sindh har også advart myndighetene om at de vil gå til streikeaksjon dersom deres krav om besørging av PPE ikke blir oppfylt.

De mest sårbare er beboerne i landsbyene og de landlige områder som grenser til Iran, som er økonomisk avhengige av Iran og har blitt fullstendig ignorert av sentralregjeringen og Balochistans provinsmyndigheter.

Denne situasjonen er skapt av den superrike, giftige borgerlige elitens hamstring av milliarder av rupier, som har vist deres absolutte forakt for massene ved å nekte å treffe de mest elementære tiltak for effektivt å bekjempe koronaviruset.

De forferdelige sosiale betingelsene som massene står overfor forverres for hver dag. Mange har ikke lenger råd til grunnleggende matvarer på grunn av skyhøye priser og devalueringen av rupien. Selv om Balochistan-regjeringen har forlenget en nedstenging til den 21. april, i et forsøk på å bremse spredningen av koronaviruset, har dette bare ytterligere forverret den sosiale krisen for arbeidende mennesker, mange som nå befinner seg arbeidsløse og uten støtte for inntektsbortfallet. Hverken Balochistans provinsregjering eller Khans føderale regjering har iverksatt adekvate tiltak for å beskytte Pakistans fattige masser mot den katastrofale sosiale og økonomiske effekten av pandemien.

____________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Loading