Europeiske stater krever gjenopptakelse av arbeidet, der antallet Covid-19-tilfeller passerer 1 million

Antallet bekreftede Covid-19-tilfeller på tvers av Europa passerte torsdag mer enn én million, der det steg med 40 612 til 1 011 369, og samtidig skrudde regjeringer over hele kontinentet opp presset på arbeidere for å få opphevet begrensingstiltakene og for en gjenopptakelse av arbeid.

Mens beordringene om å holde seg hjemme, og nedstengingene av skoler og fabrikker i Europa har begrenset spredningen av Covid-19, raser pandemien fortsatt. Etter at antallet nye tilfeller i Spania falt flere dager og beløp seg til 3 961 for tirsdag den 14. april, ble antallet plutselig nesten doblet til 6 599 dagen etter – og Spanias pågående gjenopptakelse av arbeidet vil akselerere smittespredningen.

Frankrike kunngjorde 753 dødsfall for torsdag og et rekordmessig antall nye tilfeller, der det steg med 17 164 til 165 027. Det var imidlertid Storbritannia som registrerte de fleste dødsfallene med 861, samtidig som 4 617 nye tilfeller brakte Storbritannia til 103 093, og dermed det sjette landet som passerte 100 000-merket.

Politibetjenter og soldater sjekker passasjerer som forlater Milanos sentralbanestasjon, i Italia, mandag 9. mars 2020. [Foto: Claudio Furlan/LaPresse via AP]

Dette understreker den politisk kriminelle karakteren av de gjentatte oppfordringene fra europeiske regjeringer om å gjenoppta arbeidet de kommende dagene og ukene. Med Spania som allerede opphevet forordningene om å holde seg hjemme for industriarbeidere på mandag, vender nå italienske arbeidere skrittvis tilbake til jobb, med den endelig måldatoen 4. mai, og Tyskland og Frankrike har varslet henholdsvis den 4. mai og 11. mai.

Jean-François Delfraissy, president for Frankrikes vitenskapsråd, vitnet for det franske Senatet der han forutså at en tilbakevending til normalitet raskt ville føre til en eksplosjon av nye daglige tilfeller, som under nedstengningen typisk var mellom 2 000 og 4 000, og da til mellom 10 000 og 15 000.

INSERM – Frankrikes nasjonale institutter for helse og forskning – advarte i en rapport denne uka om farene reist av beordringer tilbake til arbeid. «Det å avslutte hold-dere-hjemme-forordningene uten en exit-strategi ville føre til ei andre bølge av pandemien, som fullstendig ville oversvømme sykehussektoren,» skrev de, og la til: «Det maksimale behovet for antall intensivsengeposter er estimert til å kunne bli mer enn 40 ganger eksisterende kapasitet, såfremt det ikke er en klar strategi etter opphevingen av nedstengingen. Mens den franske presidenten Emmanuel Macron oppfordret til en gjenåpning av skoler neste måned, formaner eksperter til at det utsettes til september.

«Vi har enda ikke et klar perspektiv på hvordan epidemien vil utvikle seg de kommende ukene,» kommenterte professor Renaud Piarroux fra sykehuset Pitié-Salpêtrière i Paris, som sa Macrons oppfordring om å gjenoppta arbeidet den 11. mai er «et slags veddemål».

Storbritannia kunngjorde en tre ukers forlengelse av deres nedstenging, satt på plass den 23. mars, da offentlige helsearbeidere fortsetter å pådra seg smitte, og dør av Covid-19. Den gravide 28-år-gamle sykepleieren Mary Agyeiwaa Anyapong døde sist søndag, etter å ha født ved keisersnitt. Organisasjonen Nursing Notes tilbakeviste regjeringens påstander om at det var 27 av det medisinske personalet i Storbritannia som har omkommet, og hevdet at det sanne antallet er 56: «Vi tror forskjellen stammer fra utelatelse av uregistrert personell, lokale/byråansatte, alliert helsepersonell og sosialtjenester.»

I Tyskland ble kansler Angela Merkel og de føderale delstatenes presidentministre etter en videokonferanse på onsdag enige om ei pakke av tiltak, for gradvis å redusere restriksjonene som har vært på plass til nå for å begrense spredningen av pandemien.

Ifølge den tyske regjeringens beslutningsdokument vil «dekretene som er utstedt så langt», som for eksempel forskriftene om sosial distansering og kontaktbegrensninger, bli «forlenget til den 3. mai», mens skolene gradvis skal gjenåpnes fra senest den 4. mai. Innledningsvis skal skolehverdagen gjenopptas for de høyeste grunnskoleklassene, for avgangsklasser og klasser som skal ta eksamen til neste år. Eksamener skal også avholdes på universiteter, og biblioteker og arkiver skal gjenåpnes.

I den tyske detaljhandelen skal butikker med salgsarealer på opptil 800 kvadratmeter kunne åpne igjen allerede til neste uke, «så vel som bilforhandlere, sykkelforhandlere, bokhandlere, uavhengig av størrelsen på salgsområdet». Blant tjenesteleverandører «der fysisk nærhet er nødvendig, bør frisører først forberede seg på å gjenoppta drift fra den 4. mai».

Den tyske regjeringens sentrale mål er imidlertid å få blåst opp økonomien og få gjenopptatt industriproduksjonen, og spesielt i bilindustrien. Dokumentet klager over at det i mange sammenhenger har forekommet «produksjonsproblemer og produksjonsstans de siste ukene, uavhengig av beordrede nedstenginger, fordi viktige komponenter ikke lenger ble levert».

Tysklands føderale regjering og delstatsmyndigheter ser nå først og fremst sine oppgaver som å støtte økonomien ved å «gjenopprette forpurrede internasjonale forsyningskjeder».

For å få dysset befolkningen inn i en falsk trygghet understreker dokumentet at gjenopprettingen av «det offentlige liv» og «forpurrede verdikjeder» må være «godt forberedt» og «ledsages i hvert enkelt tilfelle av beskyttelsestiltak, på en slik måte at fremkomsten av nye smittekjeder kan unngås så langt det er mulig». Målet er «å få sikret at helsetjenester og omsorgspersonell blir besørget med medisinske masker som beskytter brukerne mot infeksjoner».

Både den føderale og delsstatenes regjeringer forbereder seg med andre ord på å steppe opp økonomien og det offentlige liv, og på å produsere en eksplosjon av nye smittetilfeller, selv om det ikke engang er tilstrekkelige av forsyninger av medisinsk adekvate beskyttelsesmasker i helsevesenet! Faktisk blir flere og flere sykehus nå hotspots for Covid-19-epidemien. På grunn av den dramatiske mangelen på verneutstyr (PPE), er det ifølge Robert Koch Institute (RKI) allerede over 2 300 leger og sykepleiere som er smittet, bare på tyske sykehus.

«Vi må sikre de suksessene vi har oppnådd,» forlangte Merkel på en felles pressekonferanse sammen med finansminister Olaf Scholz (Det tyske sosialdemokratisk parti – SPD), Bayerns statsminister Markus Söder (Den kristelig-sosiale union – CSU) og Hamburgs byrådsleder Peter Tschentscher (SPD). Man kan lure på hva det er kansleren snakker om? For tirsdag og onsdag registrerte Tyskland over 300 nye dødsofre. På torsdag ble det rapportert om ytterligere 248 dødsfall, som brakte totalsummen av dødsfall til 4 052, langt mer enn de 3 342 som er registrert i Kina, det opprinnelige episentret for pandemien.

De politiske retningslinjene fra europeiske banker og regjeringer setter dem på kollisjonskurs med arbeiderklassen. Det var italienske arbeideres bølge av spontanstreiker og spontane arbeidsaksjoner, som først i Italia tvang frem innføringen av karantene og beordring om å holde seg hjemme, som deretter utvidet seg over hele Europa. Den europeiske unions (EU) tiårlange historikk for innstramminger og nedskjæringer i helsevesenet er fullstendig diskreditert. Likevel jobber banker og storforetak tett med fagforeningene for å planlegge en gjenopptakelse av arbeidet, for å få blåst opp profittene på bekostning av arbeidernes liv og helse.

Mens meningsmålinger i Frankrike, Spania og Tyskland alle har vist at 80 prosent av befolkningen støtter ordren om å forbli-hjemme, er det liten tvil om at borgerskapet på tvers av hele Europa ville foretrekker å få beordret masser av arbeidere tilbake til jobb så snart som mulig, og for mange til deres død.

Merkel oppfordrer imidlertid til gjenåpningen av internasjonale leveransekjeder under betingelser der gjenopptakelsen av produksjonen er avhengig av gjenåpningen av fabrikkanlegg på tvers av hele Sør-Europa, som ble nedstengt etter at masser av arbeidere la ned arbeidet eller gikk til streik.

Det franske finanskonsulentfirmaet Rexecode advarte i forrige måned om den internasjonale effekten av «Covid-19 nedstengingen av deler av Nord-Italia, som utgjør 55 prosent av landets industriproduksjon». De bemerket: «Italias vekt og betydning hva angår de europeiske industrileveransekjedene overgår langt Kinas rolle, og visse land er spesielt avhengige. I Frankrike er tekstiler og maskinverktøy de mest berørte sektorene.»

Europeiske bilprodusenter er blant de mest utsatte for forpurringer av europeiske og internasjonale forsyningskjeder. Volkswagen, Europas største bilprodusent, refererte til «fallende salg og usikkerhet i forsyningskjedene» som årsakene til at de måtte avbryte produksjonen ved deres fabrikker, mens PSA og Renault refererte til forstyrrelser i forsyningene fra Spania, i deres uttalelser da de rapporterte beslutningen om nedstenging av deres produksjonsanlegg.

Arbeidere har ikke råd til å overlate beslutningen om å gjenoppta arbeidet i hendene på regjeringer og fagforeningsbyråkrater, som en åpen hemmelighet har vist deres fullstendige forakt for befolkningens liv og helse. Ressursene fra bankredningspakkene på billioner av euro må beslaglegges og anvendes til å finansiere vitenskapelig forskning, til en massiv nødutvidelse av helsetjenestesektoren, og til full og direkte økonomisk støtte til arbeidere og småbedrifter rammet av katastrofen, uavhengig av nasjonalitet eller etnisk opprinnelse. Dette krever foreningen av arbeiderklassens kamper over hele Europa, på et sosialistisk program.

_______________________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Wall Street mesker seg på død

[2. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[31. april 2020]

Fiksjon, realitet og kapitalismens globale krise

[8. april 2020]

Loading