Russland: To ministre og én viseminister tester positivt for Covid, samtidig som arbeideres protester vokser

På fredag, bare ett døgn etter at Russlands statsminister Mikhail Misjustin ble innlagt på sykehus for Covid-19, testet ministeren for bygging, boliger og kommunale tjenester Vladimir Jakusjev og hans viseminister Dmitrij Volkov, positivt for Covid. Jakusjev ble innlagt på sykehus, og hans stilling blir ivaretatt av Nikita Stasisjin.

Misjustins sykehusinnleggelse sendte politiske sjokkbølger gjennom regjeringen, som fortsatt nekter både å offentliggjøre detaljer om hans helse og politikerne han har vært i kontakt med de siste ukene. Misjustin trakk seg midlertidig samme dag. Både han og president Vladimir Putin nominerte Andreij Belousov som fungerende statsminister.

Misjustin ble insatt som statsminister så sent som i januar, da han erstattet Dmitrij Medvedjev, i en overraskende omstokking av den russiske regjeringen. Den forrige regjeringen hadde blitt ekstremt upopulær spesielt etter hevingen av pensjonsalderen mot 90 prosent av befolkningens opposisjon. Han ble rost som en teknokrat, som i motsetning til Medvedjev ville være i stand til bedre å føre tilsyn med et eskalert angrep på arbeiderklassens levestandarder.

Ifølge den liberale nyhetskanalen Meduza er det uklart om Misjustin vil være tilbake som statsminister, om og når han skulle komme seg. Putin undertegnet angivelig en utøvende ordre om å navngi Belousov som fungerende statsminister, selv om dette ikke ville ha vært juridisk nødvendig da Misjustin ble sykemeldt. En presidentiell utøvende ordre er de facto en avskjedigelse av regjeringssjefen. Ordren fikk tittelen «Om statsministerens ytelsesoppgaver», og manglet ordet «midlertidig».

Som et ytterligere tegn på friksjoner innen regjeringen inviterte Maria Zakharova, sjef for presseavdelingen i det russiske utenriksdepartementet, på torsdag den høyreekstreme USA-støttede opposisjonslederen Alexei Navalnij til en offentlig debatt, et uforlignelig trekk for et høytrangert embetsrepresentant. Hun trakk invitasjonen timer før den planlagte debatten på fredag fant sted.

Underliggende for den skarpe politiske krisen i Kreml ligger den enorme opptrappingen av klassespenninger internasjonalt og i Russland, midt under pandemien. Ifølge en meningsmåling fra mars utført av VTsIOM har tillitsvurderingen for Vladimir Putin stupt til 28,3 prosent, det laveste målingsresultatet registrert siden 2006 da slike målinger ble introdusert. En annen meningsmåling viste at 48 prosent av befolkningen er misfornøyde med regjeringens håndtering av krisen, og bare 46 prosent støtter den.

De siste ukene har infeksjoner og dødsfall gått til værs, under betingelser der regjeringen har prøvd å presse på for en gjenåpning av økonomien i flere regioner.

Det er nå 114 431 bekreftede tilfeller i landet, som plasserer Russland foran Kina, Brasil og Iran, og blant de syv landene i verden med det høyeste antallet infeksjoner. Det offisielle tallet er at 1 169 mennesker er døde av Covid-19. Disse er tallene imidlertid, så forferdelige som de enn er, bare en svak refleksjon av virkeligheten. Testingen er fortsatt begrenset og feilbefengt. Det har vært flere rapporter om personer med ko-morbiditet som er døde etter å ha blitt smittet med Covid. Ko-morbiditeten blir imidlertid indikert som dødsårsak, og ikke Covid.

Som resultat av flere tiår med enorme nedskjæringer for helsevesenet i kjølvannet av ødeleggelsen av Sovjetunionen og restaureringen av kapitalismen, har sykehusene oppstått som de viktigste hotspots for infeksjoner. En embetsfunksjonær erkjente nylig at av 285 hotspots som regjeringen prøver å få kontroll over, er 64 prosent på sykehus. Ifølge CNN ble på landsbasis i april minst 23 sykehusavdelinger nedstengt for karantene.

Mange sykehus er fullstendig falleferdige, der uhygieniske forhold er rådende og det ofte mangler selv så grunnleggende ting som rennende vann. Som tilfellet er i de fleste land blir helsepersonell tvunget til å jobbe uten grunnleggende personlig verneutstyr (PPE), og har vanskelig for å bli testet. Mange helsearbeidere rapporterer også å måtte jobbe selv om de er syke.

En sykepleier ved sykehuset Vreden-instituttet i St. Petersburg uttalte til CNN: «Alle mine venner der er syke ... 80 prosent av mine kolleger. Sykepleiere er syke, men må fremdeles være der og ivareta pasientenes IV [intravenøse drypp].» For tre uker siden gikk instituttet til nedstenging, etter at anslagsvis 500 pasienter og helsetjenestearbeidere hadde testet positivt. En av helsetjenestearbeiderne meldte et rop om hjelp på YouTube, som sa: «Jeg hoster, jeg har vondt i brystet, men det er ingen til å se til det ... det er ingen behandling og ingen medisiner. Ingen kom for å sjekke på oss, hvordan vi har det, hva som er planen for oss ... når skal dette opphøre?»

De siste ukene har sett tiltakende protester fra arbeiderklassen i opposisjon til regjeringens håndtering av krisen, som også internasjonalt. Russiske leger og sykepleiere begynte å protestere og legge ned arbeidet i slutten av mars. I forrige uke iverksatte tusenvis av arbeidere en stor protest mot grufulle arbeidsbetingelser ved Gazproms Chayanda-felt for produksjon av olje- og gasskondensat i Jakutia-regionen i Sibir, og mot manglende testing og medisinsk behandling der viruset har spredd seg blant arbeiderne. Chayanda-feltet leverer inn til rørledningen kalt Sila Sibiri (Siberias makt), som leverer gass til Kina.

Arbeidere sperret av en vei ut av området fra forrige onsdag til fredag. Mens medieoppslagene har variert hva angår antallet, kan tusenvis av de 10 500 arbeiderne ansatt på feltet ha deltatt i protestene. YouTube-videoer av protestene har blitt sett av hundretusener, og tusenvis har lagt igjen kommentarer til støtte for arbeiderne. Guvernøren i Jakutia har siden erkjent at over 1 000 arbeidere på feltet kan ha blitt smittet. Det offisielle antallet Covid-tilfeller i regionen er bare 183. Så langt har 50 av arbeiderne blitt innlagt på sykehus.

I tillegg til Chayanda-feltet er Covid 19-infeksjoner registrert ved seks andre store olje- og gassfelt som opereres av Gazprom og andre selskaper. Protestene mot Gazprom er av særlig betydning da selskapet, som er Russlands største, står for anslagsvis en femtedel av statens inntekter.

Nasjonens økonomi har blitt hardt rammet av den historiske kollapsen i oljeprisene. Det russiske statsbudsjettet beror for anslagsvis halvparten av statsinntektene fra olje- og gasseksporten. Regjeringen forventer offisielt en nedgang for landets BNP med 5 prosent, og en økning av hjemløshet fra det nåværende offisielle tallet på 2,5 millioner til 8 millioner. Den faktiske økonomiske kollapsen vil imidlertid med all sannsynlighet bli langt mer alvorlig, med verdensøkonomien på vei inn i en resesjon [lavkonjunktur]. I en nylig rundspørring indikerte to-tredjedeler av de spurte selskapene at de planlegger nedskjæringer og permitteringer.

Tusenvis av arbeidere jobber allerede effektivt sett uten å få betalt. En fersk rapport fra Life.ru, med tittelen «Slaveri i Sibir» satt lys på situasjonen til 2 400 gruvearbeidere i Polysajev i Kemerovo-regionen i Sør-Sibir.

Polysaev er en mono-by, det vil si en by der nesten hele den sosiale og økonomiske infrastrukturen er avhengig av ett eller to selskaper. Etter en ruinerende nedgang etter oppløsingen av Sovjetunionen, er det fortsatt 300 slike mono-byer i Russland, og de er fortsatt hjemstavn for en betydelig del av den industrielle arbeiderklassen. Gruvearbeiderne i Polysajev har ikke mottatt lønn på tre måneder, og alle er gjeldstynget. En gruvearbeider sa til avisa: «En leder som arbeiderne hadde møtt testet positivt for Covid-19. Hele ledelsen ble sendt i karantene. Nå er det egentlig ingen ledelse av selskapet. Alt er uklart. De sa de ville sparke 2 300 stykker om de ikke får solgt gruva.»

Det har også blitt kunngjort permitteringer av tusenvis av arbeidere ved kjemifabrikker og av andre selskaper, i andre regioner. Disse permitteringene vil ramme en allerede særdeles utfattig arbeiderklasse. I løpet av de fem siste årene har Russlands realinntekter kontinuerlig sunket, og antallet som offisielt er regnet som «ekstremt fattige» har steget til rundt regnet 20 millioner, av en befolkning på 140 millioner. Samtidig utgjorde den samlede formuen til Russlands 10 rikeste i 2019 $ 178,5 milliarder [NOK 1,8 billioner; dvs. 1 835,55 milliarder].

Forfatteren anbefaler også:

Restaurering av kapitalismen i Russland: Et balanseregnskap

[2. mai 2018]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

____________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]

Loading