Nesten 2 millioner nye søknader om ledighetsbidrag sist uke i USA, med tvangsauksjoner, utkastelser og sult på horisonten

i USA fortsetter nye søknader om ledighetsbidrag på historisk usette nivåer, der stadig bredere lag av befolkningen får å føle konsekvensene av massearbeidsløshet.

I den siste uka av mai søkte 1,9 millioner personer om arbeidsledighetsytelser, en liten nedgang fra uka før, men langt over det høyest nivået ved tidligere nedgangstider, denne gangen forårsaket av flere faktorer. Ovennevnte antall inkluderer ikke de 623 000 nye krav om føderal bistand som nå er tilgjengelig for selvstendig næringsdrivende og Gig-arbeidere, som normalt ikke er kvalifisert for delstatenes ytelser. På landsbasis økte antallet arbeidere som mottar ytelser til 21,5 millioner, hvilket indikerer at flere mister jobben enn de som gjenopptar arbeidet.

Den offisielle arbeidsledighetsraten er forventet å nå 19,5 prosent for mai, det høyeste nivået siden Den store depresjonen. Dette tallet er i seg selv en enorm undervurdering av den faktiske arbeidsledigheten, siden det ikke inkluderer udokumenterte arbeidere, mange selvstendig næringsdrivende, motløse arbeidere som har gitt opp å søke, og de millionene som var arbeidsledige før pandemien. Noen estimerer at den reelle ledigheten er på nærmere 25 prosent.

En mann beskuer plakater på en butikk stengt på grunn av Covid-19, i Niles, Illinois, torsdag 21. mai 2020. [Foto: AP Photo/Nam Y. Huh]

Den offisielle arbeidsledighetsraten var over 20 prosent i fem delstater i uka fra 17. til 23. mai. Nevada, som er avhengig av turisme, har en ledigshetsrate på 28,3 prosent, den høyeste ledigheten i noen delstat, Den store depresjonen medregnet. Michigan ligger på andreplass med 22,7 prosent.

Arbeidsledighetstallene gjør påstandene om en forestående gjenvinning av en «V»-form til skamme, eller engang at det verste av det økonomiske sammenbruddet er over. For å gjøre vondt verre har utbetalingen av berettigede bidrag for mange arbeidere vært forsinket på grunn av delstatenes ineffektive og utdaterte forvaltningssystemer for søknader, prosessering og utbetaling. Noen permitterte har vært tvunget til å ringe deres forvaltningskontorer hundrevis av ganger i forsøk på å få meldt deres fordringer.

I Michigan ble det registrert 50 000 nyinnmeldte fordringer i forrige uke, med bare 50 ansatte til å behandle dem. Noen har rapportert om ventetider på tre til fire, eller til-og-med opp til åtte uker før de har mottatt bidragene.

Selv om guvernører i de fleste delstatene tillater gjenåpning av næringsvirksomheter og noen selskaper gjeninnkaller arbeidere for å dra nytte av føderal bistand knyttet til opprettholdelse av ansettelser, er det sannsynlig at mange av disse arbeiderne igjen blir permitterte når støtten er tømt.

Enn videre stiller den for tidlige gjenåpningen av fabrikker og næringsvirksomheter, samtidig som Covid-19 fortsetter å spre seg, arbeidere overfor det umulige valget enten å stille tilbake på arbeid uten skikkelig beskyttelse, eller stå overfor opphør av dagpengene. Flere delstater oppfordrer arbeidsgivere til aktivt å rapportere arbeidere som nekter å stille til arbeid på grunn av helsebekymringer, som da vil konfrontere tap av deres rettigheter.

Ifølge en undersøkelse fra University of Minnesota hadde innen utgangen av april 10 millioner personer tapt deres helsetjenestedekninger [helseforsikringer], som i USA ofte besørges av arbeidsgivere. Tapet av helsetjenestedekning under en pandemi er en dødelig kombinasjon, som tydelig demonstrerer den reaksjonære karakteren av et for-profitt-helsevesen.

Det fortsatte høye antallet nye arbeidsledighetssøknader peker på det bredere økonomiske sammenbruddet som har blitt utløst av Covid-19-pandemien. Forretningskonkursinnmeldingene i USA økte med 48 prosent i mai, fra samme måned året før. De var opp 28 prosent fra april, deriblant konkursinnmeldinger fra store foretak som J. C. Penney og Neiman Marcus. Denne måneden meldte motedetaljisten J. Crew, og Pier 1 Imports seg på lista over forretningskonkurser.

Det blir stadig tydeligere at mange av jobbene som ble slettet de to siste månedene aldri vil gjenopprettes, og at mange småbedrifter aldri vil gjenåpne. I møte med denne sosiale katastrofen har styringsklassens svar vært å skyfle ut billioner for å redde Wall Street, penger som må tilbakebetales gjennom påleggingen av en uforlignelig motbør på nakken til millioner av arbeidere og unge mennesker.

Høye arbeidsledighetsnivåer fører til forutsigelser om en massebølge av tvangsauksjoner og overtakelser av boliger [‘forclosures’] og utkastelser de kommende månedene, etter hvert som delstatenes moratorier på foreclosures utløper. Mens noen delstater har vedtatt midlertidige forlengelser av moratorier, tillates forbudene å utløpe i andre. I Texas utløp et moratorium for forclosures den 19. mai. Fra den 8. juni kan utleiere i ikke-føderalt subsidierte boliger i Louisiana begynne utkastelser. Kansas har også latt statens forbud mot foreclosures utløpe.

Et 60-dagers forbud mot forclosures i delstaten Wisconsin tok slutt den 27. mai. Nick Toman, en advokat for den juridiske bistandsorganisasjonen Legal Aid Society of Milwaukee, uttalte til lokale medier: «Jeg tror vi kommer til å se en tsunami av innleverte fordringer om utkastelser, som kommer til å tilstoppe domstolene ganske så mye, for en god tid.»

Den midlertidige føderale forlengelsen av dagpenger har hjulpet mange til å kunne møte nedbetalinger på boliglån og dekkingen av husleier. Andrew Jakabovics, fra en non-profitt organisasjon for levelige boliger, sa til NPR [National Public Radio]: «Når arbeidsledighetsforsikringen på $ 600 per uke løper ut i slutten av juli, da forventer de fleste en enorm utskyvningsrisiko. Antallet utkastelser vil sannsynligvis gå gjennom taket.»

I mellomtiden er arbeidere stadig dårligere stilt for å kunne få betalt ned på gjeld. Ifølge Wall Street Journal sto i april fordringer på 15 millioner kredittkort og 3 millioner billån udekket.

Som en konsekvens av den utbredende økonomiske katastrofen kan anslagsvis 54 millioner personer på tvers av USA gå sultne, uten matbistand av noe som helst slag, ifølge en analyse fra Feeding America, som fører tilsyn med et nettverk av distribusjonssentre for nødbistand, såkalte matbanker eller foodpantries. Det er sammenlignet med et antall på 37 millioner i fjor.

Foodpantries delte ut 32 prosent mer mat i april i år enn i året før, selv om tusenvis av dem måtte legge ned virksomheten på grunn av mangel av frivillige på grunn av Covid-19. Samtidig blir basisvarer som hermetiske grønnsaker dyrere.

Mange av delstatene med det høyeste nivået av matusikkerhet befinner seg i sørstatene, det såkalte Deep South, men problemet er faktisk nasjonalt av omfang. Mississippi er proporsonalt sett den mest rammede delstaten, både fra før og nå på grunn av pandemien. Nesten tre fjerdedels million mennesker i staten kan komme til å trenge matbistand i 2020, deriblant hvert tredje barn. Louisiana, Alabama, Texas, Oklahoma og Arkansas er også alle hardt rammet, sammen med New Mexico og Nevada.

Lange køer av biler utenfor distribusjonspunkter for mat er et vanlig syn. I forrige uke stilte anslagsvis 1 400 biler opp i Tucson, Arizona, ved et mobilt distribusjonspunkt. I tre timer hjalp frivillige med å distribuere bokser med dagligvarer, som inneholdt hermetisert frukt, pintobønner, pasta, melk, friske grønnsaker, frosset kjøtt og brød.

I Las Vegas sa Larry Scott, som driver en matbank i byen, at matbistanden må økes med 65 prosent for å forhindre at folk går sultne. Ifølge Feeding America lider arbeidere innen service- og fritidsnæringene og betjenings- og innkvarteringsbransjene, over gjennomsnittet av matusikkerhet (16 til 17 prosent). Med nedstengingen av hoteller, restauranter og kasinoer er deres situasjon spesielt dyster.

Los Angeles County, California forventes å ha 1,68 millioner matusikre mennesker i år, det høyeste antallet i absolutte tall i USA. Fra den 22. mai økte matrelaterte oppringninger til regionens hotline med 406 prosent siden forrige måned. Regionen har en arbeidsledighet på 20,3 prosent. Mens søknader om mat-bonger [‘foodstamps’] er tredoblet, sier matbankene at de ikke vil være i stand til å imøtekomme behovet dersom de høye nivåene av arbeidsledighet vedvarer.

De voksende økonomiske vanskelighetene for millioner, kombinert med de stigende tallene dødsofre av Covid-19 på grunn av styringsklassens morderiske «flokkimmunitet»-politikk, har ført til klassespenninger av et usett nivå. Det reiser stadig skarpere nødvendigheten for en sosialistisk omorganisering av samfunnet, sånn at menneskelige behov kan imøtekommes, i stedet for å sløse enorme ressurser på den ytterligere berikelsen av finanseliten.

_______________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)

Loading