Bolton appellerer til høyreorienterte Republikanere om å bryte med Trump over utenrikspolitikken

I kjølvannet av at en føderal dommer på lørdag nektet å blokkere publiseringen av John Boltons memoarbok fra Det hvite hus, The Room Where It Happened, var det klart for at boka til Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver ble lagt ut for salg fra i går [tirsdag] hos bokhandlere og i aviskiosker. Det er sannsynlig at Trump-administrasjonens mislykkede forsøk på å undertrykke boka vil generere ekstraprofitter for forfatteren og hans forlag.

Dommeren [US District Judge] Royce Lamberth uttrykte en viss enighet med justisdepartementets advokaters kritikk av Bolton for å ha sendt boka til trykking uten å ha fått den endelige godkjenningen fra Det hvite hus. Men han nektet å utstede et rettslig påbud [‘injunction’] om å stoppe publiseringen, fordi boka allerede er trykket og bredt distribuert, i tillegg til at den var gjort tilgjengelig på internett.

Dommeren antydet at Bolton kunne være sårbar overfor en sivilsak som kunne søke å få beslaglagt hans del av bokas profitter, og kanskje kunne han til-og-med konfrontere straffeansvar. «Mens Boltons ensidige opptreden reiser alvorlige bekymringer for den nasjonale sikkerheten, har regjeringen ikke fått etablert at et rettslig påbud er det relevante middel,» skrev Lamberth. «Av grunner som knapt trengs å hevdes vil domstolen ikke beordre landsdekkende beslagleggelse og ødeleggelse av ei politisk memoarbok.»

John Bolton i samtale med reportere i 2019, utenfor Det hvite hus. [Foto: Offisielt foto fra Det hvite hus, av Tia Dufour]

Trump hadde ikke gjort noen hemmelighet av at han ikke anså Bolton-boka som en trussel mot den nasjonale sikkerheten, men som et slag mot hans gjenvalgskampanje, på grunn av bokas skildring av ham som en inkompetent ignoramus og løgnhals. Ifølge Bolton var det på et tidspunkt i forhandlingene om godkjenningen av verket antydet fra Trumps representanter at boka ganske enkelt kunne tilbakeholdes til etter valget den 3. november.

Bolton, en hissig krigshauk som har oppfordret til bombing av Nord-Korea og Iran, har gitt en serie presseintervjuer siden bokas fiendtlige karakterisering av Trump ble offentlig kunnskap gjennom presseomtaler og forhåndsutdrag. Dette har han gjort både for å promotere boka, som allerede har nettet ham et forskudd på to millioner dollar, og for å få påvirket et sjikt av høyreorienterte Republikanere, spesielt i Kongressen, men kanskje også ved Fox News og andre Republikaner-orienterte medier.

Den fulleste presentasjonen av Boltons synspunkter kom i et intervju med Martha Raddatz fra ABC News, som ble kringkastet søndag kveld, der han erklærte at han ikke ville stemme for hverken Trump eller Biden som president, selv om han gjorde det klart at han betraktet en periode nummer to for Trump som den større faren.

Den tidligere Trump-medhjelperen hevdet at en gjenvalgt Trump ville være «en fare for Republikken». Med dette refererte han ikke til Trumps klare vending i retning av diktatur de siste ukene – og særlig hans forsøk på å få startet en fullskala militærintervensjon mot protestene over politivold som har feid over USA siden politimordet på George Floyd den 25. mai.

I stedet advarte Bolton – i stort sett de samme formuleringer som lå til grunn for Det demokratiske partiets impeachment-pådriv – at Trump var en så dårlig forvalter av retningslinjene for amerikansk utenrikspolitikk at antagonister som Russland og Kina fikk det som de ville med ham. Han sa til Raddatz: «Jeg mener at den bekymringen jeg har, der jeg snakker som en konservativ Republikaner, er at så snart valget er over, dersom presidenten vinner, da er den politiske begrensningen vekk. Og fordi han ikke har noen filosofisk forankring er det ingen som kan vite hva som vil skje i løpet av en andre periode.»

Som det er utdypet i boka, og gjentatt i ABC-intervjuet, fordømmer Bolton Trump for ikke å ha noen helhetlige og sammenhengende retningslinjer for utenrikspolitikken, og ingen strategi for å fremme amerikansk imperialismes interesser rundt om i verden. I stedet, ifølge den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er Trump fullstendig opptatt av å fremme sine personlige politiske interesser og sine egne og hans families økonomiske interesser.

Dette sammenfaller stort sett med Demokratenes impeachment av Trump for å ha tilbakeholdt militærbistand til Ukraina for å oppnå en partisk fordel på Demokratenes bekostning, ved å få Ukraina til å etterforske hans den gang antatte, og nå faktiske, Demokrat-rival Joe Biden. Trumps forsinkelse med frigjøring av militærstøtten til det høyreorienterte, antirussiske regimet i Kiev, bistand som var godkjent av begge partiene i Kongressen, var en av ei rekke utenrikspolitiske meningsforskjeller som førte til at Bolton sa opp sin stilling i september i fjor.

Boltons bekreftelse av Demokratenes beskyldninger om at Trump forsøkte å utpresse den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij for å få etterforsket Biden og hans sønn, ved å tilbakeholde denne militærhjelpen, har utløst bitre beklagelser fra Demokratene om at Bolton burde ha stått frem i januar og hjulpet dem med å føre saken for å fjerne Trump under hans rettssak i Senatet.

Mens Demokratene fokuserte på Trumps påståtte bånd til Russland, og hans bestrebelser for å få presset Ukraina, legger Bolton Kina og Tyrkia til lista over land der Trump har søkt bistand for sine egne politiske og for sin families fremtidsutsikter, på bekostning av «den nasjonale interessen» – dvs. de globale interessene til Wall Street og Pentagon-CIA-komplekset.

I en bredt sitert passasje i intervjuet fortalte Bolton til Raddatz at hans narrativ om Trumps Det hvite hus var viktig, «Fordi jeg mener det viser et mønster helt i strid med det image han ville ønske å få formidlet av en besluttsom president som vet noe om hva det er han gjør. Det er virkelig ikke noe ledende prinsipp – som jeg var i stand til å skjelne – annet enn hva som gagner Donald Trumps gjenvalg ... det er ikke noe sammenhengende grunnlag, ingen strategi, ingen filosofi. Og beslutninger treffes på en helt tilfeldig måte, spesielt i det potensielt fatale feltet av nasjonal sikkerhetspolitikk. Dette er en fare for republikken.»

Bolton strakk seg langt for å få lovpriset visepresident Mike Pence, både som en mer konsistent politisk konservativ og mer som en hauk i utenrikspolitikken enn Trump, og som en som hadde den utakknemlige oppgaven å imøtegå innsigelsene mot presidentens usammenhengende og selvmotsigende uttalelser og handlinger. Han antydet også at utenriksminister Mike Pompeo var i betydelig grad samstemt med ham og Pence om å få styrt Trump vekk fra uberettigede innrømmelser overfor Nord-Korea, Kina, Russland og andre land, som Bolton ville ha foretrukket å målrette for mobbing, undergraving og direkte militære aksjoner.

Som kontrast synes han å bære indignert harme overfor Trumps svigersønn Jared Kushner, som har blitt tildelt betydelige roller i utenrikspolitikk, spesielt i forhold til Israel og Saudi Arabia, så vel som Kina, alle områder som normalt håndteres av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren. I sitt intervju med Raddatz antydet Bolton til-og-med at Kushner kunne få overhånd over en gjenvalgt Trump for å få utnevnt en «liberal» høyesterettsdommer, i det tilfelle en ledig posisjon skulle forårsakes av avgang av en av de fire nominelt liberale som for tiden sitter på benken. Antydningen er vanvittig, men formålet er å få vekket fiendtlighet mot Kushner i det kristne fundamentalistiske høyre.

Det mest slående aspektet av både boka og intervjuene er den ondskapsfullt personlige karakteren av Boltons angrep på Trump, som han åpenbart forventer at presidenten vil besvare med samme mynt. Dette understreker den fullstendig reaksjonære karakteren av både Boltons perspektiv og av medienes fascinasjon for ham: Det representerer politikkens videre degradering ved hjelp av metodene med sladder, karaktermord og intriger – eller, som WSWS gjentatte ganger har beskrevet det, palasskuppets metoder.

Bolton sa rett ut til Raddatz: «Jeg mener han ikke er egnet for vervet. Jeg mener han ikke har kompetansen for å få utført jobben. Jeg mener han ikke er en konservativ Republikaner. Jeg skal ikke stemme på ham i november. Selvfølgelig vil jeg ikke stemme på Joe Biden. Jeg skal finne frem til en konservativ Republikaner å få skrevet inn.»

«Jeg håper historien vil huske ham som en én-periode president, som ikke fikk kastet landet uopprettelig ut i en nedadgående spiral vi ikke kunne komme ut av,» sa Bolton til Raddatz. «Vi kan komme over én periode. Det har jeg absolutt tillit til ... To perioder, dét er jeg mer urolig for.»

Forfatteren anbefaler også:

Bolton-beretning om Trumps Hvite hus: Nok ei skuddsalve i konflikten innen den amerikanske styringseliten

[20. juni 2020]

Vitnesbyrd understreker Boltons nøkkelrolle i riksrettsgranskningen mot Trump

[17. oktober 2020]

Loading