Brasilianske helsetjenestearbeidere streiker for verneutstyr og risikobonus

Usikre arbeidsbetingelser skapt av den ukontrollerte spredningen av koronaviruspandemien driver flere og flere arbeidere i forskjellige regioner av Brasil til kamp.

På torsdag startet helsetjenestepersonell deres fristløse delstatsdekkende streik i Piauí, i det nordøstlige Brasil. De har fordømt det faktum at de ikke har mottatt en lovet risikobonus på 40 prosent, så vel som den lave kvaliteten på det personlig verneutstyret (PPE) de har fått utlevert.

Streiken brøt ut da delstaten satte rekord i antallet koronavirustilfeller. Helsedepartementet i Piauí registrerte sist torsdag 18 000 bekreftede tilfeller. Men en annen undersøkelse foretatt av departementet selv anslår at det faktiske antallet infeksjoner i delstaten er mer enn 300 000. For mindre enn én måned siden var ikke dette tallet på mer enn 4 000.

Helsetjenestepersonell protesterer foran Statssykehuset Alberto Torres i Rio de Janeiro [Foto: Facebook]

Brasil som helhet registrerte sist fredag nesten 1 300 000 bekreftede koronavirustilfeller, mens antallet dødsfall steg til over 56 000. Nok en gang registrerte landet det største antallet nye tilfeller – 46 907 – og nye dødsfall – 1 055 – i hele verden. Disse tallene blir rapportert av et konsortium av nyhetsbyråer som samler inn data fra brasilianske delstater, samtidig som regjeringen til den fascistiske presidenten Jair Bolsonaro forsøker å skjule omfanget av Covid-19-katastrofen.

Med økningen av antallet pasienter er helsetjenestepersonell enda mer utsatt og overarbeidet. Siden begynnelsen av juni har arbeidere i Piauí protestert på sykehus i delstatshovedstaden, så vel som på landsbygda, for å fordømme deres arbeidsbetingelser og med krav om deres lovede risikobonus.

Til nå har delstatens regjering, ledet av Arbeiderpartiets (PT) Wellington Dias, ikke imøtekommet arbeidernes forlangender. I stedet karakteriserte domstolen i Piauí deres bevegelse som «fornærmende», der den forbød streiken og påla Forbundet av sykepleiere, hjelpepersonal og sykepleieteknikere (Senatepi) ei dagbot på 10 000 reais (ca. NOK 18 000).

I delstaten Rio de Janeiro, sørøst i landet, er en streik av helsetjenestepersonell overhengende, der de er konfrontert med den dype myndighetskrisen over koronaviruset. Mer enn 3 000 av arbeiderne jobber for tiden med forsinkede lønnsutbetalinger, og noen forlater allerede arbeidet på grunn av mangel på penger.

I en video innspilt under en protest foran Statssykehuset Alberto Torres, en av de berørte enhetene, sa en arbeider at hun blir truet for å ha fordømt betingelsene helsetjenestepersonell konfronterer. «Vi får ingen lønninger, vi har ingen penger til transport. Vi blir truet for å ha vist våre ansikter her. Sykehuset sier at det ikke vet noe, og her er vi etterlatt uten respekt. Dersom utbetalingene ikke finner sted, da vil ingen jobbe.»

Ifølge data fra det føderale helsedepartementet ble 83 000 av Brasils anslagsvis 2 millioner helsetjenestearbeidere fra 1. mars til 1. juni infiserte av Covid-19. Landet har en av de høyeste ratene av smitte blant helsetjenestepersonell. På verdensbasis anslår WHO at totalt 500 000 helsetjenestearbeidere har blitt smittet av koronavirus.

Skjebnen til myndighetenes «investeringer»

Mobiliseringen av helsetjenestearbeiderne finner sted midt under en serie etterforskninger om underslag av offentlige midler. I forrige uke ble en forretningsmann arrestert i Rio de Janeiro mistenkt for å ha underslått mer enn 9 millioner reais (ca. NOK 16 millioner) av offentlige midler fra 2012 til 2019. Underslaget ble angivelig gjennomført gjennom en «Sosial Organisasjon», en slags privatforening som mottar statstilskudd. Sakens advokater hevder at de har bevis for at forretningsmannen og hans familie brukte sykehusmidler til å betale for en sportsbil og en luksusfest.

Dette er bare én av flere korrupsjonsskandaler innen Brasils helsevesen. En rapport i O Estado de Minas, publisert den 11. juni, estimerte at kontrakter for til sammen ca. 1,5 milliarder reais (ca. NOK 2,7 milliarder) for tiden er under etterforskning av det føderale og sivile politiet, og av påtalemyndighetene, over bevis for svindel i forbindelse med anskaffelser og kontrakter tilknyttet Covid-19-pandemien.

Etterforskningene peker på overfakturering ved anskaffelse av ventilatorer og byggingen av feltsykehus. Foruten for Rio de Janeiro, blir det etterforsket kontrakter i São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Acre og Rondônia. Delstatsregjeringene utnytter nødssituasjon i forbindelse med pandemien til å inngå kontrakter uten å opprettholde den byråkratiske godkjenningsprosessen, og det tilrettelegger ytterligere for korrupsjon.

Disse forbrytelsens utbredte karakterer viser at tyveriet av offentlige ressurser er systemisk, og at selv styringsklassens angivelige «gode gjerninger», som eksempelvis «investeringer» i helsevesenet, utnyttes som et redskap for å høste illegale profitter på bekostning. av menneskeliv.

Kampen mot pandemien blir nødvendigvis en kamp mot staten og selve kapitalistsystemet. Helsetjenestearbeidere, som siden begynnelsen av pandemien har vist seg som frontlinja i denne kampen, melder seg stadig mer med deres klassekamerater i fabrikkene, kjøttforedlingsanleggene, transporttjenestene og fra de brede lag av befolkningen.

Deres interesser kan bare oppnås ved hjelp av en uavhengig politisk mobilisering av den brasilianske arbeiderklassen, forent med den globale bevegelsen av arbeidere som står overfor de samme betingelsene, og ved at den inntar en sosialistisk og revolusjonær retning.

Forfatteren anbefaler også:

Brazilian Trotskyists issue call for working-class action against pandemic

[2. juni 2020]

Loading