Sykepleiere, landbruk- og bilarbeidere streiker for trygge arbeidsbetingelser

Detroit Fiat Chrysler arbeidere stanser produksjonen for andre dag, med krav om Covid-19-beskyttelser

Arbeiderne videreførte fredag deres heltemodige produksjonsstans [engelsk tekst] ved Fiat Chryslers sammenstillingsanlegg Jefferson North Assembly Plant (JNAP) i Detroit. Arbeidere på «B crew» ankom anlegget kl. 04:30 og de nektet å jobbe under betingelser der grunnleggende sikkerhets- og helseprotokoller var fraværende, deriblant sosiale distanseringstiltak og retningslinjer for rengjøring, som konsernet og fagorganisasjonen United Auto Workers union (UAW) blåste av, for å få maksimert profitten.

Produksjonen ved anlegget forble nedstengt på grunn av arbeidernes aksjon mot selskapet og UAW, og av en mangel på arbeidskraft, fordi så mange arbeidere nektet å rapportere til arbeid ut fra legitime helsebekymringer.

Produksjonsstansen ved fabrikkanlegget, som sysselsetter 5 000, begynte torsdag kl. 12:00, da arbeidere på «A crew» la ned arbeidet etter å ha hørt at minst tre av deres kolleger hadde testet positivt for Covid-19.

Arbeidere på «B crew» videreførte arbeidsnedleggelsen fra kl. 16:30 på torsdag, og nesten til kl. 02:00 fredag morgen, da ledelsen og UAW-funksjonærer prøvde å tvinge noen arbeidere tilbake til produksjonslinja. Men arbeidere fra «C crew» fortsatte kampen da de ankom anlegget, ca. kl. 03:30 fredag morgen. Arbeidere har lagt ut videoer med appeller om støtte, og en av dem alene hadde [per lørdag] mer enn 1 600 visninger på Twitter.

Arbeidere ved Fiat Chryslers Jefferson North Assembly Plant (JNAP) stanser produksjonen [Foto: Twitter, @GIMMEAPCNOW15]

Arbeiderne iverksetter disse aksjonene uavhengig av, og i opposisjon til UAW, og de gjenopptar kampen som ble ført i mars av bilproduksjonsarbeidere i Indiana, Michigan, Ohio og Ontario i Canada, der de nektet å jobbe under utrygge betingelser og tvang frem nedstengingen av bilindustrien i Nord-Amerika i nesten to måneder.

World Socialist Web Site Autoworker Newsletter var de første til å rapportere om arbeidsnedleggelsen ved JNAP, etter å ha blitt varslet av arbeidere ved anlegget da situasjonen utviklet seg, i en artikkel som innen timer nådde titusenvis av arbeidere. Spontanaksjonen ble svartet ut av nasjonalmediene, og ble først rapportert av lokale nyhetskanaler på fredag ettermiddag. Disse rapportene gjentok de tvilsomme påstandene fra ledelsen om at det ikke var noen bekreftede tilfeller av virus ved anlegget.

JNAP-arbeidernes kritiske kamp utspiller seg under betingelser av voksende militans og motstand fra arbeidere som er konfrontert av styringsklassens angrep på arbeidende menneskers liv og rettigheter, i utviklingsforløpet av Covid-19-pandemien. Tilbake-til-arbeid-kampanjen, som er frontet av Trump men implementert på delstatlige og lokalte nivå av Demokrat-embetsfunksjonærer, videreføres ufortrødent selv om dens katastrofale konsekvenser blir dokumentert av rekordhøye daglige infeksjoner, og en eksplosjon av sykehusinnleggelser i delstater over hele landet.

Den regelrette kriminaliteten ved styringselitens og begge partienes politikk underbygger veksten av bevisst motstand mot kapitalistutbyttingen blant brede lag av arbeidere. Dette er en verdensprosess, siden kapitalistregjeringer internasjonalt fører den samme morderiske «flokkimmunitet»-politikken, og utløser raseri og motstand fra arbeidere over hele verden.

Som én Fiat Chrysler-arbeider ved Kokomo Transmission-anlegget i Indiana fortalte til Autoworker Newsletter: «De utsetter oss alle for dette viruset for den allmektige dollaren. Du kan ikke sette en pris på et liv. Våre liv er mer verdt enn en overføring. Uansett er det ingen som kjøper biler akkurat nå. Det er trist at de setter overføringer over liv.»

Selskaps-styringsklassen har gjenoppstartet produksjonen over hele verden, i fravær av massetesting og kontaktsporingsprotokoller i de fleste land, og de har satt arbeidernes liv, helse og sikkerhet i fare, av hensyn til profitter produsert i fabrikker, i lagere, detaljutsalg, sykehus, kjøttprosesseringsanlegg, i landbruket, på kontorer og andre arbeidsplasser.

Men arbeidere slåss i økende grad imot. Ei gruppe på 50 landbruksarbeidere hos pistasjprodusenten Primex Farms nær Wasco i California har vært i streik siden torsdag, med krav om gratis munnbind, hansker og transparens om bekreftede positive tilfeller. Arbeiderne organiserte streiken etter at de gjennom lokale fjernsynsnyheter fikk vite at 31 av selskapets gårdsarbeidere hadde pådratt seg Covid-19. De hadde ikke blitt fortalt noe om infeksjonene av selskapet, som eier 2 000 hektar med pistasj-frukthager i California, i tillegg til andre anlegg for nøtter og tørket frukt.

Ett tusen sykepleiere og støttepersonell som er medlemmer av fagforeningen SEIU [Service Employees International Union] og organiserte i Local 121RN ved Riverside Community Hospital i California, har streiket mot HCA Healthcare. De opponerer mot pålagte lønnsnedskjæringer, kronisk underbemanning og manglende personlig verneutstyr av høy kvalitet (PPE) for å kunne beskytte medisinsk personell og ansatte mot risikoen for å pådra seg Covid-19.

Den 19. juni gjennomførte 3 200 bildelproduksjonsarbeidere i Matamoros, Mexico, en spontanstreik [engelsk tekst] mot Tridonex Cardone etter at de fikk vite at to av deres kolleger var omkommet, etter å ha blitt smittet med Covid-19. Arbeiderne krevde mer informasjon og at fasilitetene ble stengt inntil sikkerhetsbetingelsene ble oppfylt.

Med disse aksjonene kommer arbeiderne inn i uforsonlige konflikter med kapitalistsystemet og fagforeningene, som samspiller med tilbake-til-arbeid-pådrivet, og bidra til å håndheve de utrygge arbeidsforholdene. Fagforeningene søker å få holdt isolert fra hverandre arbeidere som jobber for de samme selskapene over hele verden, og som slåss mot det samme kapitalistsystemet for de samme arbeidsbetingelsene og helsevernet, mot et virus som ikke anerkjenner noen nasjonale grenser.

World Socialist Web Site oppfordrer alle bilproduksjonsarbeidere i USA og internasjonalt til å komme til støtte for JNAP-arbeiderne, og til å spre kampen til hele industrien.

Sentralt i dette er bestrebelsene for at arbeidere tar kampen over i egne hender, og gjør seg uavhengige av fagforeningene. WSWS oppfordrer arbeidere til å opprette sikkerhetskomitéer på grunnplanet, demokratisk organisert og kontrollert, for å slåss for krav som beskytter alle arbeiders helse og økonomiske trygghet. Disse kravene burde inkludere nedstengingen av all ikke-essensiell industri inntil pandemien er over, full kompensasjon for tapt inntekter, fulle helsetjenesterettigheter, retten til en trygg arbeidsplass, verneutstyr (PPE) av høyeste kvalitet, og gratis medisinsk behandling for arbeidere som blir syke.

Komiteene vil kunne overvåke forholdene på fabrikkanleggene og kreve reduserte linjehastigheter, adekvate klimaanlegg og tilstrekkelig hvile. De vil kommunisere og koordinere med arbeidere og fabrikker over hele landet, og rundt om i verden, og der det er nødvendig få stanset produksjonen for å kunne beskytte arbeidernes helse og sikkerhet.

Amerikanske arbeidere må forene seg med deres brødre og søstre over hele verden, for å forlange gjennomført de tiltakene som er nødvendige for å få stanset pandemien og reddet liv – tiltak som ikke vil bli utført av kapitalistregjeringer, fordi disse regjeringene tjener interessene til selskaps-finanselitene, som er i konflikt med vitenskapen, internasjonalt samarbeid og med den systematiseringen av ressursene som kreves for å få stoppet pandemien.

Kampen for arbeidernes grunnleggende rettigheter er en politisk kamp mot kapitalistsystemet.

Forfatteren anbefaler også:

Production stoppage continues Friday at Fiat Chrysler Jefferson North auto plant in Detroit over COVID-19

[26. juni 2020]

For internasjonal arbeiderklasse-handling mot Covid-19-pandemien!

[24. juni 2020]

Etabler grunnplankomitéer på fabrikker og arbeidsplasser for å forhindre overføring av Covid-19-virus og redde liv!

[22. mai 2020]

Loading