Hender vekk fra Fiat Chrysler-arbeidere som slåss mot Covid-19-sykdommen!

Følgende uttalelse ble meldt av Grunnplan-Sikkerhetskomitéene ved Jefferson North og Sterling Hights, som ble etablert av Fiat Chrysler-arbeidere i Detroit området for å slåss for trygge arbeidsbetingelser under Covid-19-pandemien. WSWS Autoworker Newsletter vil bistå bilproduksjonsarbeidere, og andre arbeidere, med å få opprettet sikkerhetskomitéer. Send e-post til autoworkers@wsws.org.

Grunnplan-Sikkerhetskomitéene ved sammenstillingsanleggene Jefferson North (JNAP) og Sterling Hights (SHAP) fordømmer den skandaløse bestrebelsen fra Fiat Chrysler og UAW på å intimidere og få brakt arbeidere til taushet, ved å true med oppsigelse for enhver som er involvert i arbeidsnedleggelser for å beskytte seg mot Covid-19.

På mandag leste ledere ved FCAs fabrikkanlegg over hele USA opp et brev fra toppdirektører, der det ble erklært at slike arbeidsaksjoner «ikke ville tolereres». I brevet ble det advart: «FCA vil etterforske enhver uautorisert arbeidsstans, og vil handle mot den ansatte som blir funnet unødvendig å ha oppmuntret til slike aktiviteter på en relevant, umiddelbar og besluttsom måte.»

Disse truslene sier mer om selskapets holdning til arbeidernes sikkerhet enn alle deres PR-pressemeldinger om å «sette sikkerheten først». Dersom fabrikkanleggene virkelig var trygge ville ikke FCA truet med å si opp arbeidere som prøver å beskytte deres eget liv og deres familiers mot denne dødelige sykdommen. Ledelsen tyr til gjengjeldelse fordi arbeidere ved JNAP og SHAP i forrige uke våget å stanse produksjonen for å kreve trygge arbeidsforhold.

Fabrikkene er ikke trygge, og de burde aldri vært gjenåpnet. Dette livstruende viruset sprer seg som en ildebrann, spesielt på store arbeidsplasser. Våre fabrikkanlegg er som byer inne i byene, og det er umulig for tusener av arbeidere å opprettholde sosial distanse. Vi har allerede mistet minst 26 bilarbeidere av Covid-19, deriblant Sylvia Hammock, Jerry Hayes og Ricardo Smith på SHAP. Hvor mange flere fedre, mødre, søstre og brødre må dø?

Dersom UAW [bilarbeidernes fagforening; United Auto Workers] hadde støttet oss ville vi oppholdt oss i våre hjem akkurat nå. Men UAW er bestukket av selskapene. Den overordnede meldingen fra både FCA og UAW er: «Bygg disse lastebilene, de er viktigere enn livene deres.»

Men vi er ikke slaver, og vi vil ikke la oss skremme. Dét er grunnen til at arbeidere ved JNAP og SHAP har nedsatte grunnplan-sikkerhetskomitéer, uavhengige av UAW og selskapet, for å slåss for våre beste interesser.

Våre komitéer har seks forlangender:

1. Arbeidere må umiddelbart varsles om ethvert tilfelle av Covid-19, og om hvilke områder som var berørte. Denne informasjonen må ikke holdes hemmelig for arbeidere.

2. Når det er et bekreftet tilfelle må fabrikken stenges ned i 24 timer for dyprensing, ikke bare det berørte området, men hele anlegget. Forebyggende vedlikehold er nødvendig for å sikre et trygt og behagelig arbeidsmiljø.

3. Sosial distansering må implementeres på vei inn og ut av fabrikkanlegget, og under avbrudd for toalettbesøk, lunsj og andre pauser.

4. Produksjonslinja må stanses i 10 minutter hver time, for at arbeidere får tatt av seg ansiktsmaskene, og får hvilt og avkjølt seg.

5. Arbeidere må få regelmessig, universell testing. Temperaturkontroller og egenrapportering av symptomer er ikke tilstrekkelig.

6. Såfremt forholdene ikke er trygge har arbeidere rett til å nekte å jobbe, uten å bli truet med gjengjeldelse fra ledelsen og fagforbundet.

Dersom en arbeider kan få sparken for å nekte å arbeide under livsfarlige betingelser, da kan det skje enhver. Våre komitéer opprettholder det engang velkjente prinsippet om at «en skade for én er en skade for alle». Arbeidere har retten til å gå til kollektiv aksjon mot ledelsens gjengjeldelse. Dersom en arbeider blir utsatt for trakassering og oppsigelse for å stå opp mot utrygge betingelser, da må alle arbeidere stanse produksjonen inntil han eller hun får tilbake jobben sin.

Dette er ikke bare en kamp mot Fiat Chrysler. Hele arbeiderklassen er i denne kampen, enten du jobber hos Target, Starbucks, Walmart eller Amazon, eller om du bygger biler for Ford, VW, Toyota eller et annet globalt selskap rundt om i hele verden. Denne pandemien bryr seg ikke om hvilken hudfarge eller nasjonalitet du har. Konsernene og regjeringene over hele verden prøver å få tvunget arbeidere inn i utrygge betingelser, for at de skal fortsette å produsere deres profitter.

Arbeidere kan ikke og vil ikke akseptere dette umoralske valget mellom å jobbe og dø, eller å bli arbeidsledige og sulte. Bankene og selskapene, som har mottatt billioner i regjeringsredningspakker, har mer enn nok penger stablet opp for å kunne besørge en sikker inntekt for ikke-essensielle arbeidere til å kunne forbli hjemme, og for å besørge PPE [Personal Protective Equipment; personlig verneutstyr] og trygge arbeidsvilkår for de essensielle arbeiderne.

Vårt standpunkt, som vi har definert det på JNAP og SHAP, er del av en voksende bevegelse av arbeidere i USA og rundt om i verden, for å få bekjempet pandemien. Vi oppfordrer alle arbeidere til å opprette grunnplan-sikkerhetskomitéer i deres fabrikker og på deres arbeidsplasser, for å forene kampen til alle arbeidere. Vi kan ikke stole på at noen andre skal besørge oss det vi trenger. Vi må stå opp for våre rettigheter, og sørge for at vi får det vi trenger.

Loading