Arbeidere i Tyskland uttrykker deres solidaritet med streikende Fiat Chrysler-arbeidere

Streikene [engelsk tekst] ved to Detroit Fiat Chrysler-anlegg, Jefferson North og Sterling Heights, mot uakseptable helse- og sikkerhetsbetingelser for produksjonsarbeidere har fått en kraftfull respons fra arbeidere i Tyskland. Mange arbeidere, fra forskjellige bransjer, uttrykte på sosialmedier deres solidaritet med protestene som har som mål å få sikret tilstrekkelig beskyttelse mot koronavirusinfeksjoner, men som har blitt heftig motarbeidet av selskapsledelsen og fagforbundet.

Da Zafer, en Ford-arbeider i Köln, hørte om angrepene på FCA-kolleger i USA, responderte han umiddelbart: «Fagforbundet og arbeidsrådet svikter deg alltid. Det er det samme overalt.»

Han rapporterte at visse minimumsstandarder blir overholdt på hans arbeidsplass. Ansiktsmasker har blitt distribuert og arbeideres kroppstemperatur blir målt ved inngangsporten. «Dersom vi hadde registrert et tilfelle av korona, da ville ting blitt hektiske her også,» sa han. «Vi har hatt noen få tilfeller så langt hos Ford, men ingen i min seksjon.»

«Kolleger i USA må ha rett til å organisere seg og ta ansvar for deres helse.» Han understreket: «Dersom det er koronatilfeller, da må noe gjøres, helse kommer først. Det er ikke noe å le vekk. Jeg ville gjort det samme. Skulle jeg miste livet er det ingen som gir meg det tilbake.»

Zafer ble ikke overrasket over truslene fra ledelsen mot at bilarbeidere iverksatte tiltak. «Dette er et stort problem, de som leder an i protester blir alltid truet, for at andre skal blir skremte og ikke slåss for sine rettigheter. Det er utpressing. Du må gå til handling.» Han la vekt på at bak utrygge betingelser og arbeidsplassnedskjæringer ligger pådrivet for profitt. «Profittene må være på plass, produksjonen må opprettholdes, sånn er det. Vi har hørt rykter om at Ford ønsker å kutte ytterligere 5 000 jobber på grunn av koronakrisen,» rapporterte han.

Det har også vært stor solidaritet fra Amazon-arbeidere. Mange av de ansatte er selv i streik, med krav om tilstrekkelig beskyttelse mot infeksjon. Günther Schachtmann har jobbet hos postordre-giganten i 21 år, og han ser klare paralleller med situasjonen som Fiat Chrysler-arbeidere konfronterer: «Det er opprørende at 86 av Amazon-arbeiderne i Hamburg testet positivt og at fabrikken ikke var stengt et eneste sekund, og at heller ikke alle ansatte ble testet. Det samme i Hersfeld. Arbeidere har ikke engang blitt informert om hvilke avdelinger som ble berørt,» sa Schachtmann. «Dersom to personer tester positivt ombord på et cruiseskip da blir alle 3 000 ombord satt i karantene. Hvorfor er det annerledes på arbeidsplasser? Det er en hån.»

Schachtmann støttet uttrykkelig det faktum at arbeidere ved Fiat Chrysler har organisert seg uavhengig av fagforeningene for å forsvare deres interesser. «Fagforeninger er ikke så ulike selskapene. Så selvfølgelig, disse arbeiderkomitéene kan være et skritt fremover.»

Støtte har også kommet fra mange andre arbeidere. Peter, som er ansatt som stuer for Star Alliance-flyselskaper, skrev: «Jeg har hørt om spontanstreikene ved Fiat Chrysler – og selvfølgelig støtter jeg folkene der, som vil jobbe i trygghet.»

Sykepleier Heidi Biebrach sa: «Det har alltid vært saken med utbytting og helse: Så lenge arbeidsgivere tjener penger og ikke blir påvirket av det selv, betyr det ikke noe. Så snart de selv er i fare og ikke får brukt pengene sine, da gjør de noe.»

Mathias Fuchs fra Rostock skrev til WSWS da han fikk vite om streikene ved Fiat Chrysler: «Det må være et grunnleggende krav at arbeidere kan jobbe i trygghet ved selskapet. Aksjonskomitéene er derfor veldig bra, og viktige. De kan sette sikkerhetsstandarder som er til fordel for alle arbeidere. De sikrer at arbeidere, i møte med pandemien, ikke blir syke eller blir skadet. Det er ikke akseptabelt når sjefer tror at alle kan erstattes, og derfor risikerer at arbeidere kan skades eller kan bli syke. Stå på. Det er den rette veien, for en bedre fremtid.»

WSWS fortsetter å samle solidaritetshilsener og støtteutsagn for opprettelsen av grunnplan-sikkerhetskomitéer. Kontakt WSWS Auto Workers Newsletter via e-post på auto@gleichheit.de

Forfatterne anbefaler også:

Production stoppage continues Friday at Fiat Chrysler Jefferson North auto plant in Detroit over COVID-19

[26. juni 2020]

Hender vekk fra Fiat Chrysler-arbeidere som slåss mot Covid-19-sykdommen!

[2. juli 2020]

Amazon workers in Germany strike against lack of coronavirus protection

[30. juni 2020]

Loading