Britiske parlamentarikere melder forslag til debatt i Underhuset om Assange

Nitten britiske parlamentsmedlemmer (MP-er) har fremmet det som kalles en Early Day Motion – et forslag om en snarlig debatt i Underhuset [House of Commons] – som lyder: «Dette Huset noterer seg 2020-uttalelsene fra Den nasjonale journalistforenigen (NUJ), Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ), Reportere Uten Grenser (RWB) og andre, relatert WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange, og bekrefter fremleggets forpliktelse til pressefrihet og journalistikk av offentlig interesse.»

Hovedsponsoren for debattforslaget (EDM) er Labour-MP og tidligere skyggejustisminister Richard Burgon. Han har fått selskap av tidligere Labour Party-leder Jeremy Corbyn, tidligere skyggefinansminister John McDonnell, tidligere innenriksminister Diane Abbott, tidligere handelsminister og utdanningsminister Rebecca Long-Bailey, og av flere Labour-backbenchers [o. anm.: MP-er uten portefølje, fra de bakre rekker i Underhuset] som Apsana Begum, Tahir Ali, Claudia Webbe, Clive Lewis, Bell Reberio-Addy, Ian Lavery, Kate Osborne, Ian Mearns, Ian Byrne og Grahame Morris.

Fremlegget – The early day motion

Det er også samlet signaturer fra enkelte MP-er fra andre opposisjonspartier. Kenny MacAskill har undertegnet for Det skotske nasjonalpartiet (SNP), Caroline Lucas for De Grønne (Green Party), og Liz Saville Roberts for Plaid Cymru (Party of Wales). Gavin Robinson fra Nord-Irlands sekteriske Demokratiske unionistparti (DUP) er den mest ekstraordinære som er rekruttert.

Underskriverne har alle hittil enten opprettholdt en kriminell taushet om Assanges forfølgelse, eller i tilfeller som Corbyn, McDonnell, Abbott og Long-Bailey, funnet deres stemme først etter å ha tapt deres ledende posisjoner i Arbeiderpartiet [Labour Party]. Deres fremlegg (EDM) «noterer seg» uttalelsen fra FN et al. Fremlegget motsetter seg Assanges utlevering, nå mindre enn to måneder før den andre og avsluttende fasen av hans høring i London skal innledes. Det melder ingen oppfordring for Assanges øyeblikkelig løslatelse, eller for garantier for hans sikkerhet. Det blir fremlagt for et Underhus som garantert blankt vil avvise det. Det er ingen «forpliktelse til pressefrihet og journalistikk av allmenn interesse» for et parlamentet å skulle bekrefte, nettopp på grunn av de pillråtne big business-partiene som fyller Underhusets benkerader med deres MP-er.

Hvert eneste parti representert i Underhuset [House of Commons] er dypt fiendtlig innstil overfor demokratiske rettigheter generelt, og mot WikiLeaks og Assange helt spesielt. De 15 av Labours udertegnende MP-er, som utgjør de fleste av forslagsstillerne, kommer fra et parti nå ledet av sir Keir Starmer som i sin tidligere rolle som riksadvokat [Director of Public Prosecutions] organiserte den vilkårlige interneringen av Assange i den ekvadorianske ambassaden ved hjelp av en falsk svensk voldtektsetterforskning. I løpet av hans embetsperiode i den posten skrev den britiske påtalemyndigheten til de svenske påtalemyndighetene, som dengang vurderte å droppe Assange-saken: «Dere må bare ikke våge å få kalde føtter !!!»

Det er nettopp fordi de nå er redusert til et ineffektivt mindretall, takket være mange år med kapituleringer til partiets Blairister, medregnet om Assange, under påskudd om å opprettholde «partienhet», at Labours «venstre»-side føler seg frie nok til å støtte fremlegget. De og deres håndfull av allierte har ikke til hensikt å føre noen reell kamp – i frykt for å utløse en folkelig opposisjon som kunne true kapitalistpartiene de er lojale overfor. En tidligere EDM om Assange ble fremmet av den tidligere Labour-MP-en Chris Williamson – nå drevet ut av partiet på bakvaskende anklager om antisemittisme – i september 2019. Denne, til sammenligning langt sterkere resolusjon, lyder:

At dette Huset fordømmer Storbritannias pågående mishandling og fengsling av gravejournalisten Julian Assange; sier seg enig med FNs arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse [UN Working Group on Arbitrary Detention] i at hans behandling synes å være i strid med de prinsippene om nødvendighet og proporsjonalitet som er berettiget under menneskerettighetsstandarder; motsetter seg ethvert forsøk på å utlevere Mr Assange til USA, enten direkte fra Storbritannia, eller via videreutlevering fra Sverige; mener at hans sak har bredere konsekvenser for mediefrihet, ytringsfrihet og borgerfriheter i Storbritannia; og ber regjeringen sørge for at Assange blir løslatt, at hans fysiske integritet og bevegelsesfrihet blir respektert, og at han berettiges erstatning for den mishandlingen han har vært utsatt for fra Storbritannias side.

Bare tre andre Labour-MP-er, og én Uavhengig, la dengang deres navn til som støtte. Corbyn, McDonnell, Abbott, Burgon og Long-Bailey nektet alle å undertegne. Corbyns første uttalelse om Assange på ti måneder kom i februar 2020, under hans siste dager som Labour-leder, etter at han helt og holdent hadde ekskludert anliggendet fra det britiske generalvalget i desember 2019. Tidligere den måneden stilte McDonnell opp på et pro-Assange-arrangement i London, etter å ha opprettholdt total taushet over det siste tiåret.

WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange under polititransport til en høring [Foto: AP Photo/Matt Dunham]

Som disse «for historikkens del»-uttalelsene, er det sanne formålet med den nåværende ellevte-timens EDM det å erkjenne hva FN-representanter har sagt i årevis, nå for å redde ansikt. De siste månedene har sett forfølgelsen av Assange ytterligere avslørt som en ondskapsfull, antidemokratisk konspirasjon.

Den første fasen av hans utleveringshøring, som ble avholdt i februar i år, var en juridisk pervertering, karakterisert av vedvarende trakassering og overtramp mot Assanges demokratiske rettigheter, deriblant hans rett til fri tilgang til juridisk rådgivning, mens han fortsatt er fengslet i Belmarsh Prison og han på vei til retten flere ganger ble utsatt for strip-søk. Pågående rettssaker i Spania har besørget ytterligere bevismateriale på CIA-organisert utspionering av samtaler mellom WikiLeaks-grunnleggeren og hans advokater, og har avslørt at det ble diskutert planer om å forgifte eller kidnappe ham mens han var i asyl i den ekvadorianske ambassaden.

Leger fortsetter å advare i ledende medisinske tidsskrifter for at Assange lider av konsekvensene av alvorlig psykologisk tortur. Han har også blitt holdt fengslet i varetekt under hele Covid-19-pandemien, til tross for hans seriøst kompromitterte helsetilstand. Han ble ansett som ikke-kvalifisert for en midlertidig løslatelsesordning for sårbare fanger, fordi han ifølge justisdepartementets formulering «ikke soner noen dom»!

MP-ene som støtter den nå fremmede EDM-en har fått orientering fra deres rådgivere om at de må foreta noen symbolske trekk for å distansere seg fra denne historiske forbrytelsen, om de i fremtiden skal kunne posere med noen som helst «progressive» påskudd.

Samtidig tjener EDM-en det politisk formål å få kanalisert folkelig støtte for Assange inn bak bankerotte appeller til parlamentet, og over i brevskrivingskampanjer til lokale MP-er. Ingenting kan være mer katastrofalt for kampanjen for å få løslatt Assange og sikret WikiLeaks. Den britiske staten, dens domstoler og dens formelt demokratiske institusjoner, er forpliktet til forsvaret av den britiske imperialismen, som så sine forbrytelser avslørt for verden av WikiLeaks. Labour Partys pillråtne historikk over Assange under Corbyn-lederskapet er bevis godt nok for at ingen av partiets representanter har noen intensjon om å forsvare ham.

Det virkelige støttegrunnlaget for en kamp for demokratiske rettigheter er den internasjonale arbeiderklassen, som nå over hele verden trer inn i vesentlige streiker og protester mot brutal statsvold og morderisk regjeringspolitikk. Assanges frihet avhenger av denne enorme sosiale kraftens inngripen. Socialist Equality Party (SEP) oppfordrer alle som er enige i dette perspektivet om å melde seg med i Den globale forsvarskampanjen i dag.

Loading