Forbered en landsdekkende generalstreik for å stoppe den dødelige gjenåpningen av skoler!

Etabler uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer av lærere, foreldre og elever!

Følgende uttalelse er publisert av den nyopprettede Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité i USA. Du kan følge oss på Facebook, og registrere deg for våt første innringingsmøte for lørdag den 22. august. For å bli involvert, kontakt WSWS Educators Newsletter.

Pådrivet for å gjenåpne skoler midt under den utbredende koronaviruspandemien truer liv og helse til millioner av barn, lærere, foreldre/foresatte, besteforeldre og medlemmer av lokalsamfunn.

Dusinvis av skoledistrikter har gjenopptatt fysisk tilstedeværende undervisning. Allerede i løpet av dager har det vært utbrudd av Covid-19-infeksjoner i Georgia, Delaware, Louisiana, Alabama, Hawaii, California og andre delstater, som har tvunget tusentalls barn og skolearbeidere inn i karantene.

En katastrofe brygges, med flere millioner elever planlagt å returnere til klasseromsundervisning de kommende dagene og ukene. Dette inkluderer New York City, landets største skoledistrikt med 1,1 millioner elever og 135 000 lærere og støttepersonell.

Enten det er Trump, [utdanningsminister] Betsy DeVos og Florida-guvernør DeSantis, eller om det er Demokrater som Biden og New York State-guvernør Cuomo, støtter alle denne gjenåpningen av skoler til tross for advarsler fra forskere og folkehelseekspertisen, og meningsmålinger som viser at 59 prosent av velgerne motsetter seg full gjenåpning av K-12 [grunn-] skoler. Dette er ikke fordi disse selskapskontrollerte politikerne som har brukt hele deres karrierer på nedskjæring av skolefinansiering og privatisering av offentlig utdanning, plutselig har blitt opptatt av barns faglige, sosiale og emosjonelle behov.

Tvert imot, de har bare ett formål: Det å få barn ut av deres hjem, slik at deres foreldrene kan sendes tilbake på jobb for å produsere overskudd for selskaps- og finanselitene. Etter å ha overlevert Wall Street ei redningspakke på mange billioner dollar, vil Demokratene og Republikanerne nå tvinge arbeidere til å betale for det, uansett hvor mange som måtte dø.

Lærere, foreldre og elever er fast bestemt på å få stoppet denne galskapen. Hundretusenvis av personer fra så godt som hver eneste delstat i USA, sammen med mange land rundt om i verden, har meldt seg med i Facebook-grupper som opponerer mot å gjenåpne skoler. Mer enn 100 protester og bilkaravaner har de siste ukene vært organisert over hele USA.

Lærere, skolearbeidere, foreldre, elever og andre fra hele USA tar initiativ til å danne Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité. Vårt formål er å forene lærere med unge mennesker, foreldre/foresatte og hele arbeiderklassen for å opponere mot gjenåpningen av skoler og mot de sosiale interessene som driver denne morderiske politikken.

Arbeidere trenger først og fremst de vitenskapelige fakta for å kontre feilinformasjonen og løgnene som pushes av politikere og foretaksmedier.

Kampanjen for å gjenåpne skoler bygger på tre grunnleggende løgner.

Bli med i kampen mot den dødelige gjenåpningen av skoler på tvers av USA!

Løgn #1: Barn er mindre mottakelige for infeksjon og utvikler ikke alvorlige Covid-19-symptomer

Nesten 180 000 tilfeller av Covid-19 hos barn ble rapportert fra 9. juli til 6. august. Dette er en økning på 90 prosent av totale tilfeller blant barn på bare fire uker. Nesten 100 000 barn i USA testet positivt for Covid-19 i løpet av de to siste ukene av juli, ifølge en rapport fra American Academy of Pediatrics. Barn var 0,5 til 5,3 prosent av de totalt rapporterte sykehusinnleggelsene, avhengig av tilstand og alder.

Når barn blir innlagt på sykehus trenger én av tre intensivpleie, som er like hyppig som for voksne. Seks prosent av disse trenger ventilatorbehandling. Siden mai er minst 90 barn døde av Covid-19 over hele USA, mange uten allerede eksisterende helsebetingelser.

Lie #2: Barn overfører sjelden Covid-19

Nyere, omfattende studier med store utvalgstørrelser utført i USA, Italia og Sør-Korea konkluderte alle med at barn overfører Covid-19 lettere enn voksne. En av studiene, fra Chicago, fant at babyer og småbarn smittet av viruset kan være bærere av virale belastninger i halsen og luftveiene opptil 100 ganger større enn voksne. Spredningen av den dødelige sykdommen i Israel har i vesentlig grad blitt tilskrevet gjenåpningen av skoler.

Løgn #3: Skoler kan gjenåpnes «trygt»

En nylig undersøkelse fra University of Florida bekreftet at en smittende aerosolisert form av små Covid-19-partikler kan holde seg luftbåren og forflyttes opp til 5 meter (16 fot eller mer), langt utover de anbefalte ca. 2 meter (seks fot) for sosial distansering. Disse aerosolene kan også forbli hengende i lufta i timevis i dårlig ventilerte rom.

Som resultat vil alle skolebusser og klasserom bli farlige begrensede settinger, selv med screening av kroppstemperatur, ansiktsmasker og tiltak for sosial distansering. Kontoret for regjeringsansvarlighet fant nylig at 41 prosent av skoledistriktene trenger å oppdatere eller erstatte eksisterende ventilasjonssystemer på minst halvparten av deres skoler, med totalt 36 000 skolebygninger.

Alt av den nyeste vitenskapen gjør det klart at gjenåpningen av skoler vil være en regelrett katastrofe. I forrige måned presenterte Kayleigh McEnany, pressesekretær for Det hvite hus, kortfattet styringsklassens synet på pandemien, der hun erklærte at «vitenskap burde ikke stå i veien» for pådrivet for å gjenåpne skoler.

I begynnelsen av mars var Trump og delstatsdemokrater og -republikanere kun besatt av pandemiens innvirkning på aksjemarkedet og gjorde ingenting da det dødelige viruset spredte seg. Bare arbeideres kollektive handling, deriblant en serie spontanstreiker i trossing av fagforeningene som ble lansert av bilarbeidere, kjøttprosesseringsarbeidere, logistikkarbeidere og andre, sammen med krav fra lærere i New York City om å stenge ned skolene, førte til de offisielle delstatsdekkende nedstengingene. Det er bevist at dette reddet titusenvis av liv.

Nok en gang er det opp til arbeiderklassen å gå til krisehandling. Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité slåss for å forene alle arbeidere – lærere, skolebuss-sjåførere, vaktmestere, vedlikeholdsarbeidere og annet støttepersonell, sammen med arbeidere fra produksjonsbransjer, helsetjenester, logistikk, dagligvarebutikker og matforedling, detaljister og restaurantarbeidere – for å gjennomføre en landsomfattende generalstreik for å forhindre gjenåpningen av skoler og redde liv.

Når vi fører denne kampen, vedtar vi følgende krav som vi oppfordrer alle arbeidere til å kjempe for:

  • For den øyeblikkelige nedstengingen av alle skoler – offentlige, private og charterskoler! Dette er ikke et forhandlingsanliggende. Det er umulig «trygt» å åpne skoler under en rasende pandemi. Tapet av liv og den permanente fysiske og emosjonelle skaden for barn som sprer sykdommen til lærere, foreldre og besteforeldre overgår enhver forpurring forårsaket av online-undervisning.
  • Full finansiering av offentlig utdanning, internett-tilgang og online-undervisning! Billionene som ble overlevert til de rike må redistribueres for å besørge universell tilgang til høyhastighetsinternett, matsikkerhet, psykisk helsepleie, støtte til spesialundervisning og alle andre ressurser som trengs for å besørge fjernundervisning av beste kvalitet for enhver elev og pedagog. Disse programmene må fremskyndes i rurale områder, på urfolkreservatene og i de mest nedkjørte arbeiderklasse-nabolagene, som styringsklassen har latt forfalle over tiår.
  • Full inntektsbeskyttelse for alle foreldre og omsorgspersoner som forblir hjemme med deres barn! Lærere er ikke blinde for foreldres behov, som de selskpskontrollerte politikerne er. Derfor må pengene som ble overlevert til de rike brukes til å besørge full inntekt til de som ikke kan jobbe fordi de må være hjemme med deres barn. Samtidig må full arbeidsledighetsytelser gjenopprettes og finansieringen økes for å beskytte familier, og et permanent moratorium må iverksettes for å stoppe alle utkastelser og tvangsauksjoner.
  • Ikke noe inntektstap for lærere som velger å forbli hjemme! Lærere og utdanningsarbeidere som nekter å jobbe under utrygge forhold, må besørges full inntekt og tilhørende rettigheter under hele pandemien, og ikke bli bøtelagt eller straffet. Nesten 1,5 millioner lærere, eller én av fire, har en underliggende helsetilstand som utsetter dem for høyere risiko for alvorlig sykdom av Covid-19.
  • For ytringsfrihet og beskyttelse av varslere! Alle de som uttaler seg mot utrygge arbeidsforhold – enten det er på skoler, i fabrikker og lageranlegg, på sykehus eller kontorer – må forsvares mot enhver trakassering fra arbeidsgivere eller offentlige representanter. Alle arbeidere som har blitt sparket, må gjeninnsettes med full betalingsdekning.
  • Stopp all ikke-essensiell produksjon! Inntil pandemien er begrenset og brakt under kontroll er det bare essensielle bransjer som matproduksjon, medisinske tjenester og logistikk som skal holdes åpne. Arbeidere i disse bransjene må besørges de mest avanserte sikkerhetstiltakene for å forhindre smitte. Alle ikke-essensielle arbeidere og permitterte arbeidere må besørges fulle arbeidsledighetsytelser og tilgang til gratis helsetjenester.

Skolene må forbli stengt til trusselen mot folkehelsen er over og grunnplan-sikkerhetskomitéer, i samarbeid med pålitelige forskere og folkehelseeksperter, kan forsikre tryggheten for barn, lærere og skoleansatte. Dette vil først skje etter at et massivt program med testing og kontaktsporing kan påvise et positivitetsnivå nasjonalt som er under 0,1 prosent. Før noen skole gjenåpner under disse betingelsene, må alle ventilasjonssystemer moderniseres, vaktmestere og pleipersonale må være fullfinansiert, og klassestørrelser må permanent reduseres til ikke flere enn 15 elever.

Lærernes Grunnplan-Sikkerhetskomité [The Teachers Rank-and-File Safety Committee] er helt uavhengig av fagorganisasjonene American Federation of Teachers (AFT), National Education Association (NEA) og andre fagforeninger, som ikke representerer arbeiderklassen. AFT og NEA samarbeider med Det demokratiske partiet for å utbre og forevige løgnen om at skoler trygt kan gjenåpnes. I byer som Chicago, Los Angeles og i andre storbyområder, har fagorganisasjonene inngått avtaler med lokale Demokrater for å starte semesteret kun med online-basert undervisning. Men dette er bare en manøvre for å spre og oppløse den folkelige opposisjonen og gi dem mer tid for å forberede for en full gjenåpning.

Den sentrale lærdommen fra bølga av spontanstreiker i 2018 og 2019 i West Virginia, Oklahoma og andre delstater, i tillegg til streikene i Los Angeles, Oakland og Chicago, er at det er essensielt viktig at lærerne stoler på deres egen uavhengige styrke for å slåss.

Den uforlignelige katastrofen med denne pandemien er fundamentalt sett et sosialt og politisk anliggende, og ikke bare et medisinsk spørsmål. Teknologien og den medisinske ekspertisen eksisterer for å få begrenset og kontrollert viruset, og sikre trygghet for hele arbeiderklassen, men under kapitalismen er alt underordnet selskaps- og finanselitens profittinteresser.

Siden pandemien begynte har Amazons administrerende direktør Jeff Bezos, Tesla-sjefen Elon Musk og resten av USAs milliardærer sett deres kollektive formue øke med nesten $ 600 milliarder. Mens Demokratene og Republikanerne har overlevert billioner til finansoligarkiet, har de kuttet arbeidsledighetssubsidiet på $ 600 i uka og har etterlatt delstater med underskudd for finansieringen av skoler på anslagsvis $ 300 milliarder. Dette vil bli brukt for å fremskynde angrepene på lærere, nedleggingen av skoler, overføringen av offentlige eiendeler til charter- og privatskoler og andre for-profitt-ordninger.

Våre krav er ikke basert på hva selskapene og politikerne hevder det finnes penger til å kunne betale for, men hva som er nødvendig for å beskytte barn, lærere og hele arbeiderklassen. Når vi lanserer Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité, har vi som mål å mobilisere arbeiderklassen som en uavhengig sosial styrke mot den utrygge gjenåpningen av skoler, og til forsvar for offentlig utdanning.

Alle lærere, skolearbeidere, foreldre/foresatte og elever som støtter dette initiativet må melde seg med på vår Facebook-side, og kontakte oss i dag for å opprette lokale grunnplankomitéer på deres skoler og i deres nabolag. Send oss enhver relevant informasjon, deriblant vesentlige utviklingstrekk i deres skoledistrikt eller delstat, og vi vil dele dette bredt med et globalt publikum.

Vi arrangerer et nasjonalt innringingsmøte klokka 15:00 EDT (12:00 PDT) på lørdag den 22. august, for å diskutere utviklingen og veien videre. Vi ber dere om å legge planer i dag for å delta på dette viktige møtet.

1. Les og del uttalelsen fra Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité

2. Registrer deg for vårt innringingsmøte på lørdag den 22. august

3. Meld deg med og bidra til å bygge Facebook-gruppa

4. Tegn deg for å motta WSWS Educators Newsletter

Loading