Londons buss-sjåfører vedtar å slåss for Assanges frihet

Den følgende resolusjonen, som oppfordrertil forsvar for WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, ble enstemmig vedtatt på det første møtet for Londons buss-sjåførers nyetablerte Grunnplan-Sikkerhetskomité [London Bus Drivers Rank-and-File Safety Committee],avholdt søndag 13. september.

Dette møtet i London Bus Drivers Rank-and-File Safety Committee fordømmer den falske tiltalen [‘the frame-up’] og statsforfølgelsen av WikiLeaks-forleggeren og journalisten Julian Assange. Han er fengslet i Londons beryktede maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison, og han er siktet under den amerikanske spionasjeloven [US Espionage Act (1917)]. Skulle han bli funnet skyldig, står han overfor en dom på 175 år i et amerikansk føderalt fengsel.

Utleveringshøringene på gang i London er en grotesk skuerettssak iscenesatt av den britiske staten. Vi avviser løgnene mot Assange fra mediene, Tory-regjeringen og deres allierte i Labour Party. Assange er ikke skyldig hverken i «spionasje» eller «hacking». Han har blitt målrettet for å ha avslørt krigsforbrytelser begått av USA, Storbritannia og deres allierte – forbrytelser som førte til én million menneskers død i Irak og Afghanistan.

Vi appellerer til alle arbeidere overalt om å komme til Assanges forsvar. Det som står på spill er grunnleggende demokratiske rettigheter, medregnet ytringsfrihet og pressefrihet. Forsvaret av Assange er spydspissen i kampen mot militarisme og krig i utlandet, og mobiliseringen av staten mot arbeiderklassen hjemme.

Vi forlanger en stopp av utleveringsprosessene, frafall av alle siktelser og Assanges umiddelbare løslatelse fra fengsel. Julian Assange må gjenforenes med sin familie og få full kompensasjon og gjenoppretting for lidelsene han har gjennomlevd som resultat av den ti-år-lange statsvendettaen mot seg.

13. september 2020

Loading