EU-parlamentet oppfordrer til internasjonal etterforskning av den påståtte forgiftningen av Navalnyj

Europaparlamentet vedtok sist torsdag en ikke-bindende resolusjon som oppfordret til en internasjonal etterforskning av den påståtte forgiftningen av den høyreorienterte russiske opposisjonisten Alexei Navalnyj. Resolusjonen representerer en betydelig opptrapping av de europeiske imperialistmaktenes forsøk på å destabilisere Putin-regimet og skru spenningen mot Russland.

Uten å fremlegge noe bevis for noen av sine påstander snakker resolusjonen om «forsøk på attentat på Alexei Navalnyj», og fordømmer det som «en del av et systematisk forsøk på å få brakt ham og andre dissidentstemmer til taushet».

EU-parlamentet oppfordret til en etterforskning som skal involvere OPCW (Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen) om brudd på konvensjonen om kjemiske våpen. Den russiske avisa Nezasimaya Gazeta påpekte at en slik etterforskning «av russiske innenriksanliggender» ville være «uten presedens» og skrev: «Europaparlamentets forslag påminner praksisen for internasjonale domstoler opprettet for ei rekke land, fremfor alt i [det tidligere] Jugoslavia og Rwanda.»

Resolusjonen uttrykte også eksplisitt politisk støtte til antiPutin-opposisjonen som Navalnyj leder og oppfordrer til sanksjoner rettet mot «korrupte figurer» fra Putin-regimets finansielle besittelser, i et klart forsøk på ytterligere å destabilisere og bygge opp under splittelser innen det kriseridde russiske oligarkiet. Til slutt, resolusjonen krever en stans i leggingen av den nesten ferdiglagte Nord Stream 2-rørledningen, som skal forsyne gass direkte fra Russland til Tyskland, men uten et krav om at prosjektet helt skal skrotes.

I tyske medier har det helt siden Navalnyjs sykdom vært ført en aggressiv kampanje med krav om at prosjektet helt må avvikles. Det er imidlertid også bekymringer for konsekvensen for tyske selskaper, som har vært sterkt involvert i dette prosjektet. Videre har aviser som Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), et ledende talerør for det tyske borgerskapet, advart om å gi opp prosjektet, slik Washington gjentatte ganger har forlangt. Rett før Navalnyj-saken startet insisterte FAZ på at «å gi etter [for USA om Nord Stream] ikke er et

alternativ». Rørledningen er også del av Berlins energi- og nasjonale sikkerhetsstrategi som tar sikte på å gjøre landet til et sentralt knutepunkt for europeiske energiforsyninger.

Noen dager etter EU-resolusjonen, på lørdag, publiserte Frankfurter Allgemeine Zeitung et intervju med Leonid Volkov, sjefen for Navalnyjs stab. I intervjuet insisterte Volkov på at det ikke var noe spørsmål om at Putin hadde beordret «angrepet» på Navalnyj, og oppfordret til OPCW-involvering i en etterforskning.

Det er lite spørsmål om hvilke resultater en slik «etterforskning» ville frembringe: WikiLeaks-dokumenter har avslørt OPCWs råtne rolle i imperialistprovokasjoner under den syriske borgerkrigen. I 2018 fabrikerte OPCW en falsk rapport, på vegne av USA, Storbritannia og Frankrike, som ga troverdighet til deres løgner om at Assad-regimet var ansvarlig for kjemiske angrep i den syriske borgerkrigen. Den manipulerte rapporten, som ble skrevet i eksplisitt opposisjon av bevismateriale fremskaffet av OPCWs egne etterforskere, var essensiell for å besørge belegg for et militærangrep på Syria.

Volkov sammenlignet også gjentatte ganger Putin direkte med Hitler, som ledet naziregimet som var ansvarlig for drap på 6 millioner europeiske jøder, utallige politiske motstandere og titalls millioner sivile på tvers av hele Europa og Sovjetunionen. Disse sammenligningene ble ivrig oppmuntret av intervjueren Konrad Schuller. FAZ har de siste årene spilt en sentral rolle i rettferdiggjøring av relativiseringen av naziforbrytelser av tyske akademikere som Jörg Baberowski, og har vært spydspiss for den offentlige kampanjen mot Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [den tyske seksjonen av ICFI; dvs. Tysklands Socialist Equality Party], som har ledet opposisjonen mot gjenoppblomstringen av fascisme i Tyskland.

Volkov understreket deretter at opposisjonen måtte være «den sterkeste styrken» i Russland, om det skulle komme til et palasskupp og en bevegelse mot Putin.

Navalnyj-saken har alle kjennetegn av en vesentlig politisk provokasjon. På et faktisk nivå henger ingen ting på greip. Mens imperialistmaktene enstemmig forkynner at han har vært forgiftet med nervemiddelet Novitsjok, en av verdens dødeligste gifter, er Navalnyj på få uker så godt som restituert tilsynelatende uten varig skade, og hamrer nå løs på Putin-regimet på sosialmedier.

Navalny ble alvorlig syk under en flyvning fra Tomsk til Moskva den 20. august. Hans sykdom sammenfalt med krisen i Hviterussland, der masseprotester og streiker mot Lukasjenko-regimet brøt ut etter valget den 9. august. EU, og særlig Tyskland, har søkt å få grepet inn i denne krisen ved å styrke pro-NATO-opposisjonen, samtidig som de prøver å begrense streikebevegelsen, for å fremme deres geopolitiske interesser i Øst-Europa.

Innen 48 timer arrangerte den tyske forbundskansleren Angela Merkel for hans flytransport fra Omsk til Berlins Charité-sykehus, den ledende universitetsklinikken i Europa. Flyturen ble organisert av en NGO-organisasjon, med supportere som inkluderer Bill og Hillary Clinton, i tillegg til den tidligere tyske kansleren Gerhard Schröder og hans utenriksminister Joschka Fischer.Faktisk hadde hans tilstand allerede stabilisert seg innen han ankom Tyskland. Laboratorietester utført av den tyske hæren (Bundeswehr) fant angivelig spor etter det ekstremt dødelige Novitsjok-nervemidlet på ei flaske som Navalnyj angivelig brukte, så vel som på hans kropp.

Ingen har engang forsøkt å forklare hvordan det kan ha seg at Navalnyj ikke bare overlevde den påståtte forgiftningen av Novitsjok i vesentlig grad uskadd, men hvorfor heller ingen andre i hans nære omgivelser viste de aller minste symptomer på forgiftning. Da Sergei Skripal og hans datter angivelig ble forgiftet med Novitsjok i Storbritannia i 2018 – en sak som i det store og hele ikke var mindre uklar enn Navalnyjs – døde én person som hadde kommet i kontakt med Skripals, og hele bygninger måtte evakueres på grunn av kontaminering.

Historien ble gjort enda mindre troverdig da rapporter fremkom i forrige uke om at

Navalnyj-supportere hadde fysisk reddet denne spesielle vannflaska fra et hotellrom så snart nyheten om forgiftningen oppsto. Ingen av teamets medlemmer viste noen tegn på forgiftning. Dessuten hadde det overhode ikke vært noen rapporter om noen vannflaske før det tyske militærlaboratoriet hevdet å ha funnet Novitsjok på flaska. Tvert imot, Navalnyjs team insisterte i flere dager på at alt han hadde konsumert den 20. august var en kopp svart te på flyplassen.

Til tross for disse skrikende selvmotsigelsene har den tyske regjeringen og media lansert en ekstraordinær kampanje over Navalnyj-saken rettet mot Putin-regimet. Den russiske regjeringen har gjentatte ganger beskrevet saken som en «grovt fiendtlig provokasjon» og har advart skarpt om en alvorlig forverring av relasjonene mellom Russland og Tyskland.

Arbeidere må advares om imperialistmaktenes uhyggelige operasjoner, som nå sentrerer seg om å eskalere militæroppbyggingen og underbygge styrkene rundt Navalnyj. Navalnyjs opposisjon har ingenting å gjøre med å forsvare demokratiske rettigheter eller motsette seg Putin-regimet, ikke engang på den aller minste progressive basis.

Navalnyj selv har lenge opprettholdt tilknytninger til ytrehøyrekrefter i Russland, og Leonid Volkov er en nøkkelfigur i opposisjonens strategi for å underbygge regionalistiske og separatistiske krefter i Russland.

Volkov har nære forbindelser til Leonid Krasjennikov, en forfekter for separatisme i Ural som har blitt beskrevet av det russiske næringslivsmagasinet Kommersant som en av de mange «lokale forretningsmennene som føler seg presset av Moskva [-forretningsmenn].» Tidligere har Krasjennikov jobbet for Anton Bakov fra Monarkistpartiet i Russland, som regnes som den «grå kardinal» for separatistene som slåss for en «Ural-republikk». I fjor ledet Navalnyjs stab og Krasjennikov sammen protester i Ural-byen Jekaterinburg, under regionalistiske og separatistiske bannere. Navalnyjs opposisjon har også støttet regionalistiske krav i de nylige protestene i den helt østliggende byen Khabarovsk [engelsk tekst].

Både Navalnyj og Volkov har deltatt på Yale Universitys «World Fellows Program», som har lang fartstid for opplæring av imperialistmarionetter i Øst-Europa.

Genuin folkelig opposisjon mot Putin-regimet og det kriminelle oligarkiet som har oppstått fra den stalinistiske restaureringen av kapitalisme, vokser for hver dag, der Kreml i likhet med kapitalistregjeringer over hele verden midt under pandemien forfølger den morderiske politikken med «flokkimmunitet». Denne opposisjonen kan imidlertid bare finne et progressivt uttrykk dersom den er basert på arbeiderklassens uavhengige mobilisering, i bevisst opposisjon mot imperialismens intrigespill og kapitalistsystemet som helhet.

Forfatteren anbefaler også:Tysk imperialisme og den besynderlige saken om Alexei Navalnyjj[8. september 2020]Løgner i Navalnyj-saken[11. september 2020]Tilfellet Alexei Navanyj og imperialistintervensjon i russisk politikk[4. september 2020]

Loading