Med Trump som nominerer ultrahøyre-jurist

Biden nedtoner faren for valgkupp

President Donald Trump presset på med sine planer for en domstolsbekreftet makterobring i 2020-valget, der embetsrepresentanter i Det hvite hus fredag kveld bekjentgjorde at han på lørdag ville nominere ultrahøyre-juristen Amy Coney Barrett til å fylle den tomme plassen i Høyesterett etter Ruth Bader Ginsburgs død.

Trumps intensjon er å få blokkert opptellingen av postinnsendte stemmesedler – som er forventet overveldende å favorisere hans motstander Joe Biden fra Det demokratiske partiet – ved å appellere til føderalt rettsinngrep i mange delstater, basert på falske påstander om valgsvindel. Han forventer at dersom disse sakene fører opp til Høyesterett, da vil et høyreorientert flertall av 6 mot 3, derav tre dommere som skylder ham deres stillinger, ville besørge en pålitelig garanti for suksess, etter modell av den notoriske 2000-beslutningen i saken Bush v. Gore, som innsatte George W. Bush i Det hvite hus.

Når dette politiske kuppet uunngåelig fremprovoserer masseprotester, vil Trump kalle på politiet og forskjellige føderale paramilitære styrker, støttet av den amerikanske hæren og marinesoldater, for å gjenopprette «orden» på Amerikas gater. På dette autoritære grunnlaget ville han søke å få konsolidert et fascistisk, antiarbeiderklasseregime forpliktet til vidtrekkende angrep på demokratiske rettigheter, sosiale rettigheter, arbeidsplasser og levestandarder.

Responsen fra Biden og hans Demokrat-kolleger på denne overhengende faren for diktatorisk styre har vært å avvise den som ikke mer enn varm luft fra Trumps side, som det amerikanske folket burde ignorere.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden taler på et fagforeningsopplæringssenter i Hermantown i Minneapolis, 18. september 2020 [Foto: AP Photo/Carolyn Kaster]

I et ekstraordinært intervju med Stephanie Ruhle på MSNBC utstrålte Biden selvtilfreds likegyldighet, der han avviste presidentens kommentarer om ikke å forplikte seg til en fredelig maktoverføring som «en typisk Trump-distraksjon».

«Jeg er trygg på at, til tross for alle de uansvarlige, opprørende angrepene på avstemmingen, vil vi ha et valg i dette landet, som vi alltid har hatt,» sa han. «Og han forlater.»

Dette ble etterfulgt av en nervøs latter, som om den tidligere visepresidenten ikke kunne skjule sin innrømmelse av at disse utsiktene var usannsynlige, til-og-med latterlige.

Demokrat-kandidatens kommentar står diamentralt motsatt hva han selv sa for bare tre måneder siden. Den 10. juni sa Biden i et intervju med Trevor Noah at hans «største frykt» var at Trump ville prøve å stjele valget, men at han stolte på at militæret med tvang ville fjerne Trump fra Det hvite hus, den dagen hans etterfølger ble innviet.

Da Ruhle presset ham på om Trump ikke var en fare for demokratiet, på grunn av presidentskapets makt, svarte Biden: «Vel, jeg mener bare, Det ovale kontorets makt er avhengig av de som har autoriteten til å håndheve det han sier. Han har allerede seks medlemmer av sin administrasjon som var firestjernersgeneraler og med vesentlige posisjoner innen [departementet for] hjemlandssikkerhet og tilsvarende, som har sagt: ‘Denne fyren er ikke egnet til å være president.’»

Han fortsatte: «Jeg tror ikke han kommer til å få FBI til å følge seg, eller få noen andre til å håndheve noe som ikke er reelt. Vel, det jeg nå gjør – det jeg er bekymret for, er om han genererer noen form for respons, på en måte som forpurrer samfunnet og forårsaker noen slags vold.»

Denne utvekslingen bekrefter at Det demokratiske partiets faktiske frykt ikke er trusselen fra Trump mot det amerikanske folkets demokratiske rettigheter, men faren for at Trumps bud for diktatur «forpurrer samfunnet» og produserer et massivt opprør nedenfra, fra arbeiderklassen.

Til Ruhles spørsmål: «Men når vi kommer til den 4. november, vi vet at alle stemmene ikke vil være opptelte, og dersom de ikke er det, og folk blir oppildnet og de tar til gatene, hva ville du gjøre?»

Biden erklærte: «Jeg vil ikke engang befatte meg med tanken, for jeg forventer ikke at det vil skje. Hva ville jeg gjøre? Vi antar at selv en Republikaner-domstol ville respondere på en relevant måte basert på hva loven sier, og at våre venner Demokratene og Republikanerne i Kongressen ville respondere.»

«Det siste vi trenger er ekvivalenten av et kupp. Jeg mener, det er bare ikke det vi er. Ingen kommer til å støtte ham når det skjer, om det skulle skje. Jeg tror hele forestillingen, at han snakket om dette ... er å få tatt blikket av ballen, ikke å snakke om hva som skjer med alle som dør av Covid ... Med ham handler alt bestandig om distraksjon, og jeg tror dét er hva dette dreier seg om.»

Dette argumentet er et bevisst forsøk å få påsatt arbeiderklassen bind for øynene konfrontert med de store farene som nå reises av et valg som er mindre enn 40 dager unna. Biden kan tro på «en Republikaner-domstol» og hans «venner Demokratene og Republikanerne i Kongressen», men ingen av disse verdige vil løfte en finger for å forsvare arbeidende mennesker mot et fascistisk støttet Trump-diktaturs brutale vold.

Ikke en eneste ledende Demokrat har kalt for masseprotester mot Trumps nakne forsøk på å holde seg ved makten uansett hvordan det amerikanske folket stemmer den 3. november. Som Biden antydet krever de i stedet intervensjon fra «de som har autoriteten», fremfor alt militæret, for å avskjedige Trump og tillate Biden og Demokratene å innta embetet.

Ledende Demokrater er utvilsomt engasjert i diskusjoner med topp militær-etterretningsfigurer for å forsikres om deres holdning i tilfelle Trump går frem med sine trusler. New York Times publiserte fredag på avisas nettside en lengre rapport med overskriften: «I Pentagon vokser frykten for at Trump vil trekke militæret inn i valguroligheter.»

Artikkelen sa at bekymringer blant offisielle Pentagon-representanter om at «deres øverstekommanderende kunne beordre amerikanske tropper inn i ethvert kaos rundt det kommende valget» hadde ført til «en intensiverende debatt i militæret om dets rolle skulle et omstridt valg føre til sivile uroligheter».

Times-beretningen fortsetter: «Seniorledere i Pentagon, som uttalte seg på betingelse av anonymitet, erkjente at de snakket seg imellom om hva de ville gjøre dersom Trump, som fremdeles vil være president fra valgdagen til dagen for innvielsen, skulle påkalle oppstandsloven [Insurrection Act] og prøve å sende tropper ut i gatene, som han gjentatte ganger truet med under protestene mot politibrutalitet og systemisk rasisme.»

Artikkelen antyder at skulle Trump utstede en slik ordre ville det bli masseoppsigelser av sivile og uniformerte topp-embetsrepresentanter, og konkluderer med det faktum at general Mark Milley, styreleder for de felles stabssjefer, på torsdag hadde en videosesjon med grunnplansoldater der han avsluttet spørsmål-og-svar-runden med å oppfordre dem til å «holde Konstitusjonen nært deres hjerter».

Det burde være selvinnlysende at dersom det amerikanske demokratiet skal bevares ved å stole på militærens overbærenhet, da ville det være et militærdiktatur i alt annet enn navnet. En president Biden installert i Det hvite hus under slike omstendigheter ville ikke være mer enn Pentagons marionett.

Det politiske utviklingsforløpet for en slik Demokrat-administrasjon ble antydet av den endelige utvekslingen i Bidens intervju på MSNBC, som så dreide seg til, som forventet fra foretaksmediene, fordømmelsen av angivelig russisk innblanding i valget. Ruhle spurte Biden: «Hva er din melding til Vladimir Putin?» Den tidligere visepresidenten – en forfekter for og arrangør av amerikansk imperialistaggresjon over hele verden over nesten 50 år – svarte: «Mitt budskap til Vladimir Putin er at dersom jeg blir valgt da kommer jeg, for her er saken. Det er et brudd på vår suverenitet ... Jeg lover deg at det vil få konsekvenser, det vil få konsekvenser dersom jeg vinner.»

Her er alternativene som det kapitalistiske to-parti-systemet byr, klart oppstilt: Enten autoritært styre under den fascistiske Trump, eller en Demokrat-administrasjon som styrer mot krig med landet med det nest største atomvåpenarsenalet. Arbeiderklassen må avvise dette «valget» og forberede et genuint alternativ, basert på sosialistiske politiske retningslinjer, for å forsvare demokratiske rettigheter, nedkjempe pådrivet i retning av diktatur og forhindre imperialistkrig.

Forfatteren anbefaler også:

Hvorfor bekjemper ikke Demokratene Trump?

[26. september 2020]

Trumps coup d’état-valg

[25. september 2020]

Loading