Globalt oppsving av Covid-19-tilfeller, samtidig som regjeringer dropper tiltak for å demme opp for pandemien

Globale tilfeller av koronavirus vil passere milepælen 40 millioner en gang i løpet av kommende helg, og antallet nye tilfeller nærmer seg nå 400 000 dagen. Den dystre utviklingen av pandemien kan kartlegges med disse tallene: Nye tilfeller nådde først 100 000 dagen den 20. mai; den 1. juli passerte de 200 000 dagen; den 4. september 300 000 dagen, og på onsdag den 14. oktober var tallet 398 609.

Det er allerede mer enn 1,1 millioner dødsfall. Det daglige antallet fataliteter har også begynt å vende oppover, med et syv dagers glidende gjennomsnitt på 5 200 dødsfall. To dager på rad har antallet dødsfall oversteget 6 000. De nåværende anslagene fra Institute for Health Metrics and Evaluation setter anslaget for det globale antall Covid-19-dødsfall innen 1. januar 2021 til 1,9 millioner.

En helsetjenestearbeider skyver liket av en mann som døde av Covid-19 til stedet der hans familie skal vente på et begravelsesbyrå for å bringe ham vekk, utenfor Sentralsykehuset i La Paz, Bolivia, torsdag 23. juli 2020. [Foto: AP Photo/Juan Karita]

Mens det nå i sommer var Brasil, India og USA som var episentre for pandemien har dreiningen mot høst og kaldere temperaturer på den nordlige halvkule, der flertallet av verdens befolkning lever, sett et dramatisk skifte oppover med raskt stigende antall tilfeller på tvers av Russland, Europa og Nord-Amerika, som forutsagt av modellerere og epidemiologer.

På torsdag passerte USA, med 65 000 nye tilfeller av Covid-19, for første gang på flere uker India. 26 delstater har hver rapportert mer enn 1 000 nye tilfeller. Wisconsin knuste sin forrige topprekord med mer enn 3 700 nye tilfeller. Selv om Midtvesten og landlige lokalsamfunn møter tyngden av det nåværende oppsvinget, peker trenden av tilfeller oppover i 44 delstater. På torsdag døde nesten 900 personer.

Caitlin Rivers, en epidemiolog fra Johns Hopkins University, tegnet et dystert bilde. «Vi er på vei i feil retning, og det gjenspeiles ikke bare i antall nye tilfeller, men også i testpositivitet og antallet sykehusinnleggelser. Jeg mener disse tre indikatorene sammen gir et veldig klart bilde av at vi ser økt overføring i lokalsamfunn på tvers av hele landet.» Sykehusinnleggelser over hele landet for Covid-19 ligger på 37 308, en økning på 30 prosent siden siste uke i september.

Oppsvinget på tvers av Europa har vært katastrofalt, der både Storbritannia, Frankrike og Spania har passert USA på per capita-basis, samtidig som Tyskland begynner å se en tilsvarende bratt stigning. Anslagsvis 35 prosent av Frankrikes utbrudd av tre eller flere tilfeller har funnet sted på skoler eller universiteter. Mer enn en tredjedel av utbruddene i Storbritannia i september var i utdanningsmiljøer. Forekomsten av Covid-19 blant barn og unge siden gjenåpningen av skoler har vært astronomisk.

Daglige nye tilfeller per capita, USA vs Store europeiske nasjoner

For å sette det i kontekst, i begynnelsen av august falt antallet daglig nye tilfeller på tvers av Europa til under 20 000. Den 15. oktober var det 131 726 nye tilfeller, en økning med en faktor på mer enn seks. I løpet av de neste ukene vil disse nåværende høydepunktene raskt bli overgått, siden det ikke innføres noen reelle tiltak for å demme opp for denne flommen.

Frankrike så på torsdag det hittil usette antallet 30 621 nye tilfeller. Det er estimert at 90 prosent av landets intensivavdelinger vil være fylt innen utgangen av neste uke. Likevel har president Emmanuel Macron bare kunngjort retoriske tiltak, som ikke vil gjøre noe for å demme opp for denne tsunamien. Den politiske krisen i Storbritannia frynses raskt, der statsminister Boris Johnson motsetter seg nedstengning samtidig som antallet nye tilfeller nærmer seg 20 000 dagen. Med over 7 074 nye tilfeller på torsdag passerte Tyskland topphøydene fra i vår, og ser også landets sykehus raskt fylles.

Covid-pasienter i Sentral-Europa legger raskt beslag på tilgjengelige sykehussenger. Mange av disse landene nærmer seg manko på kritisk utstyr, så vel som pleie- og legepersonell, etterhvert som mange blir syke mens de prøver å ta vare på sine pasienter. Helseveseninfrastrukturen kollapser under påvirkningen av pandemien. Tsjekkia, med nærmere 10 000 nye tilfeller på torsdag, har den høyeste infeksjonsraten per capita i verden. Der utsteder de en symbolsk, overfladisk og bare delvis tre-ukers nedstengning, som lukker skoler, barer og klubber. Positivitetsraten har nådd 30 prosent, og helsemyndighetene advarer om at sykehus snart vil bli overveldet.

Dr. Hans Kluge, Verdens helseorganisasjons (WHO) regionaldirektør for Europa, sa at Europa på torsdag hadde registrert sitt høyeste ukentlige antall Covid-19-tilfeller hittil. «Den utviklende epidemiologiske situasjonen i Europa vekker stor bekymring,» sa han. «Daglige tilfeller er opp; innleggelser på sykehus er opp, og Covid er nå den femte største dødsårsaken i regionen.» Til tross for at han prøvde å komme med en optimistisk bemerkning om at i forhold til antallet tilfeller var tallet for dødsfall ned, innrømmet han at det var «et realistisk potensial» for at situasjonen kunne forverres dramatisk, spesielt dersom smitten skulle begynte å krype tilbake til befolkningssegmentet eldre og mer utsatte grupper.

Kapitalistregjeringer over hele verden, under press fra deres bosser fra finansmarkedene, motsetter seg ytterligere nedstengninger, der de erkjenner at slike restriksjoner vil ha betydelige konsekvenser for en allerede vaklende økonomisk situasjon.

Den morderiske politikken med «fokusert beskyttelse», som formulert i Great Barrington-erklæringen, er nå stand-in terminologi for den diskrediterte politikken for «flokkimmunitet», som styringsklassen har forfulgt i sin respons på pandemien.

Disse begrepene anvendes for å tildekke det som i enhver forstand av ordet er en politikk for sosial eutanasi, dvs. dødshjelp: Det å forlate ethvert forsøk på å undertrykke viruset, uavhengig av konsekvensene for eldre, de med nedsatt immunforsvar, og utallige andre. Enkelt sagt vil denne politiske orienteringen se til at millioner dør for å få beskyttet selskapselitens profitter.

I opposisjon til Great Barrington-erklæringen publiserte 80 anerkjente forskere et åpent brev i Lancet som utvetydig erklærte at en strategi for flokkimmunitet (tvungen beskyttelse) er en «farlig feilslutning som ikke støttes av vitenskapelige bevis ... det er avgjørende å handle besluttsomt og presserende raskt. Effektive tiltak som undertrykker og kontrollerer overføring må implementeres bredt, og de må støttes opp av økonomiske og sosiale programmer som ansporer til samfunnsresponser og som adresserer ulikhetene som har blitt forsterket av pandemien.»

Loading