Hvem er New York Watchmen?

The New York Watchmen er en nylig dannet høyreorientert milits basert vest i delstaten New York. De har avdelinger i Buffalo og Rochester og har rapportert interesse så langt fra som Westchester County.

New York-seksjonen er del av en større organisasjon med hovedsete i North Carolina. Det er uklart hvor stor den nasjonale organisasjonen er men New York Watchmen rapporterer rundt 200 medlemmer, med siktemål å være 500 innen valgdagen. Mens de offentlig hevder at de ikke er en milits, har de organisert pistolbæretillatelser og våpenopplæring, og har opprettet en GoFundMe-side for å finansiere innkjøp av våpen, utstyr og medisinsk utstyr.

Watchmens holdning er at de er regjerings- og polititro, og de beskriver deres viktigste oppdrag som å støtte politiet og beskytte eiendom og «uskyldige». Mens Charles Pellien, grunnlegger og direktør for gruppa, har hevdet at de ikke er partipartiske, har han og andre ledende medlemmer av gruppa på sosialmedier offentlig uttrykt deres støtte for president Trump.

Lederne av Watchmen har organisert opptredener på protester holdt av Black Lives Matter og Antifa. De har også organisert marsjer til støtte for politiet som offisielle Republikaner-representanter har deltatt på. New York-representanten [‘Assemblyman’] David DiPietro har deltatt på deres samlinger, så vel som Michael Caputo, nåværende viseminister for helse og sosialtjenester, som jobbet for Reagan-administrasjonen sammen med Oliver North i forfølgelsen av amerikansk imperialismes interesser i Mellom-Amerika.

Caputo er en nær venn av Charles Pellien. I en raljering lagt ut på Facebook oppfordret Caputo New Yorkere til å fylle på med ammunisjon og kontakte hans «venn Charlie» for å melde seg med i Watchmen. Han har også ifølge Pellien gitt ham «visdomsord fra coachingtreet til Roger Stone».

De jobbet sammen i 2014 for å organisere 12th Man Thunder, ei fangruppe for [amerikansk-] fotballaget Buffalo Bills, som jobbet for å få blokkert Jon Bon Jovis forsøk på å kjøpe laget. I 2017 ble det avslørt at Donald Trump sto bak organisasjonen, som del av hans eget forsøk på å få kjøpt Bills.

Omfanget av New York Watchmens forbindelser til Caputo og Trump er ikke kjent. Pellien har uttalt at Caputo ikke er medlem, men deres nære relasjoner og Caputos tilknytninger til Trump-administrasjonen reiser spørsmål om hvilken innflytelse presidenten eller hans nærmeste tilknyttede kan ha i en slik organisasjon.

Det som er mer klart forstått er den politiske orienteringen til New York Watchmen og gruppas ledende medlemmer.

Charles Pellien er en tidligere politimann og fengselsansatt som dannet New York Watchmen i august 2020 som respons på bølga av protester mot politivold som har feid på tvers av landet.

Innen den 10. september hevdet han at de hadde organisert «80 tidligere Lovhåndhevere, Fengselsvoktere, Special ops veteraner, Marine-soldater, Svart-Belte-Kampsportutøvere, Kroppsbyggere, Bikers [motorsyklister], Patrioter og noen veldig tøffe damer, som alle er klare for Back the Blue om behovet skulle melde seg.»

Med «Back the Blue» mener han å intimidere demonstranter som en hjelpevinge for politiet. Den 9. oktober, etter at Watchmen organiserte en opptreden under en protest i Tonawanda, en forstad til Buffalo, uttalte han på sin Facebook-side at «dette var bare en generalprøve, en tørrtrening og en læringserfaring. Og alle må bare innse at vi ikke kommer til å tolerere disse [opptøyene] i våre lokalsamfunn. Det lover vi dere.»

Han fortsatte deretter med å rette et innlegg til Tonawanda-politiet, som ikke hadde svart på protestene så aggressivt som Watchmen gjerne hadde sett det, og sa: «Gjør den fucking jobben deres, ellers gjør vi den for dere!»

Det er åpenbart at Watchmen ønsket en konfrontasjon med demonstrantene. Pellien hevdet at Tonawanda-politiet «holdt oss tilbake slik at Antifa kunne terrorisere byen uten motstand». I den forstand tjener gruppa til å mobilisere fascister innen politiet til å bryte ordrer fra de folkevalgte representantene i den Demokrat-styrte byen.

Det mest aggressive uttrykket for dette kommer fra Pete Harding, en ledende organisator for Watchmen og flere andre høyreorienterte og antimunnbindgrupper.

Harding har tatt til å legge ut jevnlige Facebook-livestreams der han raljerer mot «marxistradikalerne» han mener har infiltrert delstaten og som sponser terrorisme. Han omtaler ofte BLM og Antifa som «terroristorganisasjoner» og har hevdet at «enhver næringsvirksomhet som donerer til Black Lives Matter må beslaglegges, og straffes for at de støtter en terroristorganisasjon på nåværende tidspunkt.»

I en meningsløs og absurd raljering beskyldte Harding byen Tonawandas tilsynsmann [‘supervisor’] og politisjefen for å være BLM- og Antifa-sympatisører som burde bli «låst inn». Dette kom som en rettelse på hans tidligere oppfordring om at byens supervisor måtte lynsjes. Han trakk seg raskt fra den uttalelsen og sa at det ikke var det riktige ordet, men ordet «lynsje» er ikke et ord som brukes ad vanvare.

Hardings fiendtlige holdning til Demokrat-politikere er en rød tråd i hans innlegg på sosialmedier. Den 8. oktober, etter avsløringer av komplottet om å kidnappe og henrette Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer, la Harding ut følgende på Facebook:

Så la meg se om jeg forstår dette riktig. Når du myrder tusenvis av folket i din delstat, den du styrer, når du ødelegger livene til millioner i delstaten din med forræderiske og ukonstitusjonelle beslutninger, når du bringer delstaten din ned på kne med din terrorisme og dine terroristbeslutninger, når du inviterer voldelige terrorister inn i din delstat og dine byer, som ødelegger disse byene, og du ikke gjør noenting med det, for å arrestere, sikte eller stille disse terroristene for retten, da gjør ikke lovhåndhevelsen noe med deg.

Når du er en faktisk terrorist som brenner, ødelegger, okkuperer, angriper, myrder eiendom og mennesker i Michigan, da er du beskyttet, og du vil ikke bli siktet, arrestert eller tiltalt. Når du begår handlinger av hat, terror og vold og holder byer som gisler i flere uker, da skjer ingenting med deg.

Dersom du planlegger å imøtegå disse terroristene og holde dem ansvarlige for deres handlinger, da vil du bli arrestert og konfronterer livstid i fengsel.

Hardings støtte til de 14 fascistmilitsmennenes kuppkomplott for å kidnappe og myrde en offisiell regjeringsrepresentant er fortellende, og reiser bekymringer for hvor mange mennesker med mulige bånd til Trump-administrasjonen som deler hans synspunkter. Han har beskyldt Diane Feinstein, Nancy Pelosi og Maxine Waters for å være «psykopater som ansporer til opptøyer», og han sier videre: «Jeg vet ikke hvorfor ikke dét er forræderi, jeg forstår ikke hvorfor ikke de blir arrestert.»

Harding har også rettet sin vitriol mot protesterende demonstranter. Han har hevdet å ha informanter i protestgrupper som gjør det mulig for Watchmen å «møte opp til eventer allerede før de er der». I en Facebook-video som ble lagt ut den 16. oktober begynte han å lese opp navn på demonstranter for sitt publikum, før han informerte dem om at de «burde få på seg de hjelmene. ... for vi vet hvem dere er ... Jeg gir ikke ut etternavnene deres guys, men vi har ’em.»

Muligheten for at New York Watchmen støter voldelig sammen med protesterende demonstranter er ikke uaktuelt. Det er heller ikke muligheten for at deres tilknytning til Trump-administrasjonen strekker lengre enn til høflige og vennlige relasjoner til Michael Caputo.

Arbeiderklassen må være varsomt på vakt for grupper som New York Watchmen. Når de vokser, og etter hvert som den politiske krisen utdypes, kan de meget vel bli ønsket velkommen av politiet til å delta i voldelige sammenstøt med protesterende demonstranter og streikende arbeidere.

Loading