Perspective

Trump eskalerer trusler om vold og diktatur

Der Donald Trump opptrådte under et valgkampanjestevne i Muskegon i Michigan, hans første besøk i delstaten siden 14 høyreorienterte militsmedlemmer ble arrestert for planlegging av å kidnappe og myrde delstatens Demokrat-guvernør, eskalerte president Donald Trump sin ansporing til vold mot hans politiske motstandere, så vel som hans trusler om å forbli i embetet på ubestemt tid.

Trump søkte å få pisket opp folkemengden med fordømmelser av guvernør Gretchen Whitmer, bare 10 dager etter at en fascistgjeng ble rundet opp under deres siste forberedelser av attentatet på henne. «Få guvernøren til å åpne delstaten deres,» ropte han ut, selv om praktisk talt alle større næringsvirksomheter har blitt tillatt å gjenåpne, deriblant de store bilproduksjonsanleggene, til tross for stigende antall koronavirusinfeksjoner og død.

«Jeg gjetter de sa at hun var truet, ikke sant? Og så beskyldte hun meg,» sa Trump der han ga uttrykk for forbløffelse. Da publikum forplikende responderte med talekoret «lås henne inn», utvidet Trump dette kravet til alle hans politiske motstandere. «Lås dem inn alle sammen,» sa han med åpenbar fryd.

President Donald Trump taler under et valgkampanjestevne på Muskegon County Airport, lørdag den 17. oktober 2020, i Norton Shores, Michigan. [Foto: AP Photo/Alex Brandon]

Han fortsatte med å kunngjøre sin besluttsomhet om å forbli i embetet i «fire år, åtte år, 12 år, 16,» langt forbi den konstitusjonelle grensa på to mandatperioder. Han spottet sine mediekritikere og sa: «Dere gjør dem virkelig gale dersom dere sier 12 år til. Da sier de at han er en fascist.» Publikum på flere tusen responderte samstemt: «12 år til, 12 år til.» Trump la til: «Nå vil beretningen i de falske nyhetene være: ‘Han er en fascist!’»

Faktisk har foretaksmediene nektet å anvende etiketten «fascist» på Trump, til tross for hans stadig mer åpne bestrebelse for å utvikle en væpnet, voldelig, antidemokratisk bevegelse sentrert om seg selv og hans familie. Hverken hans Demokrat-motstandere ved valget den 3. november, Joe Biden og Kamala Harris, eller kongressdemokratene i Washington har våget å bruke begrepet, selv om det er ubestridelig at dette er utviklingforløpet for Trump-kampanjen og Det republikanske partiet som helhet.

Guvernør Whitmer protesterte mot Trumps språkbruk på Muskegon-stevnet, og advarte i en opptreden søndag på NBCs «Meet the Press»: «Det er utrolig urovekkende at presidenten i USA, 10 dager etter en plan om å kidnappe meg, stille meg for retten og henrette meg – ti dager etter at det ble avdekket – så er presidenten på gang igjen, og inspirerer og oppmuntrer og ansporer til denne typen innenlandsterrorisme.»

Men andre ledende Demokrater og deres mediesupportere har forsøkt å bagatellisere saken, eller helt unngå den. Da Nancy Pelosi, House Speaker i Representantenes hus, opptrådte i ABCs intervjuprogram søndag morgen, responderte hun på et direkte spørsmål om Muskegon-stevnet med å avfeie Trumps retorikk som «uansvarlig», men uttalte faktisk ikke Whitmers navn og henviste heller ikke til komplottet for å ta hennes liv. Og hun konkluderte med å si: «Den største motgiften mot hans gift er å stemme,» uten å ta opp Trumps gjentatte antydninger om at han vil trosse resultatet av valget og forbli i embetet på ubestemt tid.

Tidligere visepresident Biden nevnte heller ikke komplottet for å drepe Whitmer da han på søndag holdt sin eneste valgkamptale i Durham i North Carolina. Mens han siterte Trumps uttalelse etter nynazistmarsjen i Charlottesville i Virginia i 2017, om at det var «veldig bra mennesker» blant de fakkelfektende fascistene, trakk han ingen konklusjoner om presidentens nåværende politiske kurs. Han sa i det hele tatt ingenting om Trumps besøk i Muskegon, i delstaten der presidentens forlangender om å «Frigjøre Michigan» ble satt ut i praksis av mer enn et dusin fascistkjeltringer.

Det er ingen presedens i det amerikanske politiske liv for at en president i USA opptrer på denne måten. Demokratene reiste riksrettsanklage mot Trump på stort sett fabrikerte påskudd som var av ingen interesse for det amerikanske folket, som stammet fra deres falske antiRussland-kampanje, men de nekter å heve en finger når presidenten oppildner en mobb og søker å få skapt en voldelig fascistisk bevegelse.

Under Trumps rådhusopptreden [o. anm.: ‘town hall meeting’; der borgerne møter politikerne] i forrige uke, som ble kringkastet på NBC i forrige uke, uttalte han motvillig bare én setning som formelt avviste hvitt overherredømme, mens han omfavnet den fascistiske QAnon-konspirasjonsteorien og indikerte at han delte dens mål om å bekjempe «pedofili». QAnon-kampanjens sentrale påstand er at Det demokratiske partiet styres av satanistiske pedofiler som Trump skal runde opp og utrydde i en kommende «storm». I dén konteksten er Trumps «lock 'em all up» bemerkning skremmende.

Mens amerikanske medier generelt har avvist QAnon som raljeringer fra den vanvittige utkanten uten noen reelle konsekvenser for det amerikanske politiske liv, publiserte Washington Post på søndag en foruroligende beretning om hvordan en Demokrat-kandidat til Kongressen i et distrikt nordvest i Georgia sto overfor trusler om vold fra hans Republikaner-motstanders tilhengere, en kandidat som åpent omfavnet QAnon. Ikke én i delstaten eller det nasjonale Demokratiske partiet løftet en finger til hans forsvar, og han droppet sitt kandidatur og rømte delstaten.

I tilfellet Michigan er det rikelig med bevis for at de som planla å kidnappe og drepe guvernør Whitmer hadde støtte fra offisielle embetsfunksjonærer i Det republikanske partiet, og kontaker med politiske operatører direkte tilknyttet Trumps Hvite hus. Og ifølge delstatsens påtalemyndighet er dette komplottet bare «toppen av isfjellet», og mange andre Demokrat-guvernører var målrettet av tilsvarende grupper av konspiratører.

Hverken mediene eller Det demokratiske partiet har pekt på sammenhengen mellom det voldelige komplottet mot Whitmer og de planlagte angrepene på stemmeretten ved 2020-valget. Men bemerkelsesverdig, da Michigans Secretary of State – delstatens tredje høyeste embetsrepresentant – kunngjorde et forbud mot åpent å bære skytevåpen innen en radius av 100 meter fra valglokaler eller lokaliseringer der fraværendes stemmesedler telles, kritiserte Michigans Republikaner-representanter straks restriksjonen og sa de ville reise søksmål for å hevde «Second Amendment»-rettighetene til pro-Trump-bøller som ønsker å true velgere i sterkt Demokrat-orienterte valgdistrikter.

Socialist Equality Party fordømmer truslene om vold mot guvernør Whitmer og andre av Det demokratiske partiets offisielle representanter. Vi motsetter oss politikken til Det demokratiske partiet og Whitmer selv, men vi er ikke likegyldige mot truslene om vold mot en valgt guvernør som i november 2018 fikk mer enn 2,2 millioner stemmer.

Det er en enorm fare for fascistisk og statlig vold dirigert fra de høyeste nivå. Senest i forrige uke ble det avslørt at antifascistaktivisten Michael Reinoehl ble pepret med kuler av en politi-dødsskvadron, som ikke ga ham noe varsel og som skjøt ham ned da han gikk inn i bilen sin på en parkeringsplass ved et leilighetskompleks i delstaten Washington. Politiet opptrådte som del av en US Marshal-innsatsstyrke, under direkte ordre fra Trump og hans justisminister William Barr.

Pådrivet i retning av diktatur og fascistvold har opphav i de svimlende sosiale motsetningene i Amerika: Den gapende sosiale kløfta mellom de superrike og resten av befolkningen, forverret av innvirkningen av koronaviruspandemien. Responsen fra styringsklassen er krig i utlandet og undertrykking på hjemmebane. Det demokratiske partiet kan ikke motsette seg denne trenden fordi deres egen politikk bestemmes av de samme klasseinteressene.

Den eneste måten denne faren kan bekjempes på er ved at millioner av arbeidende mennesker og unge mennesker bryter med Det demokratiske partiet og skaper en ekte sosialistisk massebevegelse som forener hele arbeiderklassen. Det antisosialistiske hysteriet fra Trump og hans fascistiske partisaner er en respons på veksten av arbeiderklassens militans, som for tiden uttrykkes i arbeidernes motstand mot å bli tvunget tilbake til utrygge arbeidsplasser og de unges opposisjon mot det like dødelige pådrivet for tilbake-til-skolen.

Tilskyndelsene til vold og fascistangrep vil ikke opphøre uansett valgresultat. Tvert imot. Dersom Trump blir vist vekk ved avstemmingen den 3. november – og dersom han blir tvunget til å akseptere resultatet av et slikt valgresultat – vil han og hans styrker bare intensivere deres bestrebelser. Og som kommentarene fra Pelosi og Biden viser ville en Biden-administrasjon være langt mer bekymret for arbeiderklassens motstand mot Demokratenes høyrepolitikk enn for fascistfaren.

Denne virkeligheten understreker betydningen av kampanjen til Socialist Equality Party i 2020-valget. Nå med to uker igjen før valget fornyer vi oppfordringen til arbeidere og ungdom om å støtte våre kandidater, Joseph Kishore for president og Norissa Santa Cruz for visepresident, om å stemme på dem i de delstatene der dette er mulig, og til å skrive inn deres navn i alle andre delstater.

Men det sentrale spørsmålet er forberedelsene for de krisebetingelsene som vil følge etter valget, uansett avstemmingsresultatet. Arbeiderklassen må bygge en uavhengig politisk massebevegelse som slåss for sosialistisk politikk, og mot alle partier og apologeter for den kapitalistiske styringseliten og profittsystemet. Dette betyr å bli med og bygge SEP og vår ungdomsbevegelse, Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE).

Loading