Den politiske innvirkningen og det økende antallet lesere av World Socialist Web Site

WSWS publiserer talene holdt av ledende medlemmer av ICFI og bidragsytere til WSWS på online-samlingen som ble holdt den 25. oktober, for å ønske velkommen relanseringen av WSWS som ble innledet med innleggene den 2. oktober 2020. Kommentarene nedenfor ble gitt av Patrick Martin, medlem av Socialist Equality Partys (US) nasjonalkomité og ledende forfatter på WSWS.

Vi markerer relanseringen av World Socialist Web Site den 2. oktober som et viktig landemerke i utviklingen av verdens trotskistbevegelse.

Kamerat Dave har allerede referert til beslutningen fattet av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) om å begynne publisering på WSWS i februar 1998. For de av min generasjon er det bemerkelsesverdig at vi allerede har brukt nesten halvparten av våre politiske liv til å skrive for et internettpublikum, lesere som rett og slett ikke eksisterte da vi gikk inn i politikken. Før WSWS publiserte vi i USA Bulletin, først ukentlig og så to ganger i uka, og International Workers Bulletin, ukentlig og annenhver uke, som var trykte publikasjoner vi anvendte der vi kjempet for å nå frem til, og få politisk utdannet den amerikanske og internasjonale arbeiderklassen.

Det reduserer ikke i det aller minste denne tidlige innsatsen å bemerke at WSWS-artikler i dag blir virale, eksempelvis våre rapporter om skolenedskjæringer i Massachusetts, eller attentatet på den antifascistiske aktivisten Michael Reinoehl på vestkysten, eller de tallrike kommentarartiklene om 1619 Project, som når et større publikum på få dager enn vi kunne nå ved å distribuere ei trykt avis på måneder, om ikke år.

Tross alt var det arbeidet med Bulletin og avisene utgitt av våre søsterpartier over hele verden, som gjennom en uopphørlig kamp for marxistiske prinsipper la grunnlaget for opprettelsen av WSWS, den internasjonale arbeiderklassens første virkelig globale publikasjon. WSWS blir nå lest i så godt som alle land og på alle kontinenter.

Som i dag var USA da vi lanserte WSWS i februar 1998 i krampetrekningene av en større politisk krise som truet med å velte en president – skjønt i ettertid var Clintons relasjon til Monica Lewinsky, som ble høynet av hans ultrahøyremotstandere til å riksrettanklage ham, bare det initielle uttrykket for det amerikanske demokratiets sammenbrudd, som i dag kulminerer med president Trumps fascistiske konspirasjoner. Men vi erkjente den gangen, under det aller tidligste stadiet av denne prosessen, at forsøket på å avvise en to-ganger-valgt president via metodene av en sexskandale innebar betydelige spørsmål om demokratiske rettigheter. Vi sa at arbeiderklassen ikke bare måtte tre til side, men måtte gripe inn i styringselitens politiske krise og slåss for sine uavhengige interesser. Vi motsatte oss følgelig riksrettanklagen [‘impeachment’], til tross for vår fiendtlighet mot Det demokratiske partiet og mot amerikansk imperialismes politikk under Clinton.

Fra starten av WSWS begynte vi daglige publiseringer, fem dager i uka. Det muliggjorde nesten dag-til-dag analyser og kommentarer om den amerikanske politiske krisen. I det første utgivelsesåret skrev vi mer enn 100 artikler om forskjellige aspekter av Clinton-krisen, som utgjør en unik politisk oversikt, og etablerte et mønster for andre kriser og vesentlige politiske hendelser, både i USA og over hele verden. Året etter, under forløpet av USA/NATO-krigen mot Serbia utvidet vi publiseringen til seks dager i uka.

I den første velkomsthilsen publisert på WSWS den 14. februar 1998 erklærte vi at WSWS var Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonales (ICFI) offisielle stemme, verdens trotskistbevegelse. Vi skrev:

World Socialist Web Site, publisert av den koordinerte innsatsen av ICFI-medlemmer i Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika, tar utgangspunkt i klassekampens internasjonale karakter. Nettstedet vurderer de politiske utviklingstrekkene i hvert land ut fra standpunktet av kapitalismens verdenskrise og de politiske oppgavene som den internasjonale arbeiderklassen står overfor. Relatert det som strømmer ut fra dette perspektivet motsetter nettstedet seg resolutt alle former for sjåvinisme og nasjonal sneversynthet.

Dette politiske standpunktet for revolusjonær internasjonalisme har blitt bekreftet under forløpet av mange av arbeiderklassens kamper rundt om i verden, men fremfor alt av den objektive utviklingen av selve verdenskapitalismen. Koronaviruspandemien er ikke første gang den internasjonale arbeiderklassen har opplevd en krise av globale dimensjoner, som har rammet arbeidere over hele verden mer eller mindre i samtid.

Det var karakteren av «krigen mot terror» som begynte etter angrepene den 11. september i USA, og deretter USAs invasjon av Irak i 2003, som fremprovoserte en verdensomspennende utgytelse av politisk opposisjon, den største antikrigbevegelsen i historien. I årene 2008 og 2009 kom den globale finanskrisen, som kastet hele verdenskapitalismen ut den dypeste nedgangen siden Den store depresjonen på 1930-tallet. Og nå har vi koronaviruspandemien, som påvirker arbeidende mennesker på samme måte i hvert et hjørne av kloden.

Da WSWS ble lansert bemerket vi at 80 til 100 millioner mennesker hadde tilgang til internett. Dette publikummet ble avskjediget som ubetydelig, eller som høyst privilegerte, av noen av våre fiender fra det pseudo-venstre. Ei gruppe hevdet at vi flykte ut i cyberspace, som om internettet var et brakkvann eller ei øde øy vi var i ferd med å bli forlatt på. I dag er det 4,6 milliarder mennesker som er aktive brukere av internett, og mange flere som har tilgang til det.

Etter hvert som internettpublikummet har utvidet seg har også vårt arbeid for å nå det fulgt etter. WSWS publiserte i løpet av sitt første år omtrent 1500 artikler på engelsk. I løpet av ei rekke år steg dette til mer enn 4 000 i året. Siden det første store nydesignet av nettstedet i 2008, som introduserte Perspektiv-spalten, har vi jevnlig publisert mer enn 5 000 artikler i året. I august i fjoråret 2019 nådde den kumulative summen 75 000 på engelsk, og i dag er tallet godt over 82 000, etter et år der både publikum og IC-seksjonenes arbeid bidro til at WSWS nådde nye høyder.

Arbeidende mennesker og spesielt de unge over hele verden finner deres kamper og politiske erfaringer internasjonalt sammenkoblet, og det er derfor de responderer så sterkt på et nettsted som bevisst forsøker å forene verdens arbeiderklasse.

I den forstand representerer WSWS noe helt nytt. Det er den internasjonale arbeiderklassens stemme, bevisst på seg selv og sitt historiske oppdrag, som forbereder seg på å styrte kapitalismen i verdensskala, for å bygge et nytt, internasjonalt sosialistisk samfunn.

Loading